Zaproszenie

advertisement
Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach nt.:
„Nowe porządki w gospodarce odpadami na Warmii i Mazurach”.
Na projekt składają się 3 sesje szkoleniowe dla grupy 30 osób w następujących terminach
(soboty): 19.03, 02.04, 09.04. oraz konferencja podsumowująca projekt w Dniu Ziemi
22.04.2016.
Miejsce realizacji projektu: siedziba ZGOK Olsztyn przy ul. Lubelskiej 53.
Czas trwania szkoleń: 10.00 – 14.30 (godz. 12.00 – 12.30 - lunch)
Projekt podsumujemy 22.04.2016 (piątek) konferencją otwartą z okazji Dnia Ziemi.
Zakres tematyczny szkoleń:
19.03.2016 - Szkolenie 1
Historyczne uwarunkowania zmian w polityce gospodarowania odpadami na świecie i w
Polsce.
1. Podstawa organizacji gospodarki odpadami na Warmii i Mazurach: Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Sylwia Jaskulska, członek
zarządu województwa warmińsko-mazurskiego:
 podział województwa na regiony gospodarowania odpadami komunalnymi
2. Zadania nałożone na gminy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi - burmistrz lub
wójt gminy będącej wspólnikiem ZGOK;
3. Historia powstania obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego - Prezes Zarządu ZGOK Adam
Sierzputowski;
4. Jakiej wiedzy brakuje mieszkańców z zakresu odbioru odpadów zmieszanych icsegregacji
odpadów - przedstawiciel spółki Remondis odbierającej odpady komunalne w Olsztynie i
innych gminach;
5. Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie.
02.04.2016 - Szkolenie 2
Przegląd technologii zagospodarowania odpadów i rynek odpadów w Polsce i na świecie.
1. Przedstawiciel WFOŚiGW stosowane w Polsce technologie zagospodarowania odpadów;
2.Technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - prof. Irena WojnowskaBaryła, kierownik Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM;
3. Rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie - dyrektor ds. technicznych w ZGOK Ryszard Szymański;
4. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w świetle nowych wyzwań – Michał
Dąbrowski, wiceprezes Novago Sp. z o.o.,
5. Technologie termicznego przetwarzania odpadów w Polsce i na świecie oraz zarys
planowanej inwestycji MPEC w Olsztynie - Konrad Nowak, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie;
6. Termiczne przekształcanie odpadów a ochrona środowiska, Andrzej Jamiołkowski,
specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, w 2008 r. ekspert Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie ochrony powietrza oraz eko-inwestycji przedsiębiorstw;
09.04.2016 - Szkolenie 3
Organizacje pozarządowe sprzymierzeńcem w informowaniu oraz edukowaniu społeczności w
zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w gminach.
1. Informacja nt. możliwości pozyskania dofinansowania na działania informacyjnoedukacyjne organizacji pozarządowych:
a. Przedstawiciel ds. organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego;
b. Przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie;
2. Odpady, jako źródło energii - przykłady ze Skandynawii (Dania, Szwecja, Niemcy) Sławomir Ostrowski, dziennikarz Radia Olsztyn specjalizujący się w nowych technologiach
ochrony środowiska;
3. Prawidłowa segregacja odpadów a recykling realizowany przez wyspecjalizowane firmy –
przedstawiciel ZGOK w Olsztynie;
4. Język nowych mediów w tematyce ochrony środowiska i gospodarki odpadami - Ewa
Domaradzka, Fundacja Moda na Warmię i Mazury;
5. Burza mózgów na temat możliwych działań informacyjno-edukacyjnych organizacji
pozarządowych dla mieszkańców Olsztyna i regionu Warmii i Mazur - dyskusja uczestników
szkolenia.
22.04.2016 - Konferencja podsumowująca projekt Nowe porządki w gospodarce odpadami
na Warmii i Mazurach.
22.04.2016 (piątek) obchodzony jest Dzień Ziemi
Podczas konferencji nawiążemy do obchodów Dnia Ziemi. Światowy Dzień Ziemi
wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment
ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.
Uczestnikami będą naukowcy, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych 50
osób.
1. Historia ustanowienia Dnia Ziemi (USA 1970, w Polsce od 1990);
2. Prelekcja prof. Ireny Wojnowskiej-Baryły, kierownika Katedry Biotechnologii w Ochronie
Środowiska UWM specjalisty w zakresie gospodarowania odpadami – Jaka będzie przyszłość
Ziemi?;
3. Prezentacja zrealizowanego w projekcie filmu dla potrzeb edukacji poprojektowej;
4. Prezentacja strony www projektu i jej funkcjonalności oraz zachęcenie uczestników
projektu do jej współredagowania;
5. Prezentacja wydawnictwa i rozdanie go uczestnikom projektu oraz gościom konferencji;
6. Dyskusja panelowa na temat gospodarki odpadami na Warmii i Mazurach w kontekście
ochrony środowiska
7. Zwiedzanie ZUOK przez gości konferencji.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres
[email protected]
Kontakt do organizatora szkolenia:
Koordynator projektu: Damiana Ząbkiewicz 792 770 329
Prezes fundacji: Ewa Domaradzka-Ziarek 608 509 942
Projekt realizuje Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” we współpracy ze ZGOK Olsztyn.
Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Download