Opracowanie modułu filtrowania danych z bazy danych

advertisement
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
w BIELSKU-BIAŁEJ
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI
PRACA DYPLOMOWA
INŻYNIERSKA
Jurczak Witold
Nr albumu: 4241, Specjalność: Inżynieria oprogramowania
Temat: Opracowanie modułu filtrowania danych z bazy danych
Zakres pracy:
1. Analiza sposobów filtrowania danych pobieranych z bazy danych.
2. Wybór i szczegółowy opis przyjętego sposobu realizacji modułu filtrowania
danych z bazy danych.
3. Realizacja modułu filtrowania danych pobieranych z bazy danych.
4. Realizacja przykładowego programu korzystającego z opracowanego
modułu.
5. Podsumowanie i wnioski.
KATEDRA MECHANIKI I INŻYNIERSKICH METOD KOMPUTEROWYCH
Promotor: dr Andrzej Nowak
Opiekun: mgr Grzegorz Skoczylas
..............................................................................
Podpis i pieczątka Kierownika Katedry
Bielsko-Biała, rok akademicki 2003/2004
Download