Generuj PDF - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

advertisement
Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2647,W-Palacu-Prezydenckim-o-bezpieczenstwie-narodowym.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 21:04
W Pałacu Prezydenckim o bezpieczeństwie narodowym
W poniedziałek, 20 grudnia br., prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście zainaugurował
Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Zadaniem Przeglądu jest całościowa ocena
stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz sformułowanie wniosków dotyczących
strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,
a także wniosków dotyczących przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.
Prezydent Bronisław Komorowski powołał Komisję Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, w skład
której weszli Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako przewodniczący oraz kilkudziesięcioosobowa grupa
wybitnych osobistości i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Tworzą oni cztery Zespoły Problemowe
oraz Zespół Doradczo-Konsultacyjny.
Zdaniem prezydenta Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego będzie próbą szerszego spojrzenia na całość
problematyki bezpieczeństwa, ponad naturalnymi granicami działalności i zainteresowania poszczególnych resortów,
także ponad klasycznym pojmowaniem i identyfikowaniem spraw związanych z obronnością.
Wyniki prac nad Przeglądem mają zostać przedstawione w formie Raportu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa
Narodowego, który będzie zawierał wyniki analiz i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa narodowego RP. Na
podstawie tego Raportu sporządzona zostanie Biała Księga. Będzie ona podstawą publicznej debaty na temat
przyszłości bezpieczeństwa państwa.
Prezydent podkreślił, że Polska jest w gronie nielicznych państw, które podejmują się strategicznego przeglądu spraw
bezpieczeństwa w takim zakresie. „Jesteśmy pod tym względem niewątpliwie jednym z najbardziej zaawansowanych
krajów i jako jeden z pierwszych podejmujemy taką całościową próbę” – powiedział prezydent Bronisław Komorowski.
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
prezydent.pl
Generuj PDF
Drukuj
Powiadom znajomego
Tweetnij
Download