wrzesień

advertisement
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z geografii - lista zadań nr 1
1. Połącz w pary
gwiazda
Księżyc
„czerwona” planeta
Jowisz
satelita naturalny
Mars
największa planeta
Słońce
obwód Ziemi
40 000 km
średni promień Ziemi
6371 km
2. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami: KOMETA, PLANETY, METEORY, GWIAZDY .
a) ............................. są rozżarzone i świecą własnym światłem.
b) Ciała niebieskie krążące wokół Słońca to ...............................
c) Ciało niebieskie z warkoczem to ............................................
d) ........................... wywołują zjawiska tzw. „spadających gwiazd”
3. Przekreśl zdania nieprawdziwe :
a) Twórcą teorii heliocentrycznej jest M. Kopernik.
b) Słońce znajduje się w centrum wszechświata.
c) Ptolemeusz uważał, że Ziemia krąży wokół Słońca.
d) Ziemia obraca się wokół własnej osi w ciągu jednej doby.
4. Oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w Manaus (600W) gdy w Warszawie
(210E) jest górowanie Słońca :
5. Oblicz, pod jakim kątem padają promienie Słońca w Warszawie (52 0N)
w najkrótszym dniu roku.
6. Podkreśl skutki ruchu obiegowego Ziemi:
a. Pozorny ruch Słońca i innych gwiazd po niebie,
b. Zmiana długości dnia i nocy,
c. Występowanie astronomicznych pór roku,
d. Zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu,
e. Spłaszczenie Ziemi w okolicach biegunów
7. Spośród podanych poniżej informacji wybierz i przekreśl tę, która nie dotyczy południków:
a)
mają jednakową długość,
b)
wskazują kierunki północ – południe,
c)
mają kształt okręgów,
d)
łączą się na biegunach.
8. Przelot samolotem z Polski do Ameryki Południowej, najkrótsza trasą odbywa się w kierunku:
A. południowo-wschodnim,
B. południowo-zachodnim,
C. północno-wschodnim,
D. północno-zachodnim
8. Przelot samolotem z Waszyngtonu do Sydney przez Ocean Spokojny trwa 22 godziny i 12 minut. Samolot
wylatuje w niedzielę o godzinie 22.00. Gdy wyląduje w Sydney będzie
A – niedziela, B – poniedziałek,
C – wtorek,
D – środa
9. Właściwa kolejność miast, w których kolejno góruje Słońce (od najwcześniejszego do najpóźniejszego) to:
a. Paryż, Warszawa Moskwa
b. Warszawa, Paryż, Moskwa
c. Moskwa, Warszawa, Paryż,
10. W Gorzowie Wielkopolskim Słońce góruje najniżej nad horyzontem w dniu:
a. 21marca,
b) 22 czerwca,
c) 23 września,
d) 22 grudnia
11. Uzupełnij poniższy tekst:
21 marca Słońce góruje w zenicie nad ……………………. .Na półkuli północnej rozpoczyna się wtedy ……………
, a na południowej ……………… .22 czerwca Słońce góruje w zenicie nad ……………. . Na półkuli północnej
rozpoczyna się …………, a na południowej…………….. .Na biegunie ……………………panuje noc polarna.
12. Odczytaj i zapisz szerokość geograficzną punktów A, B, C:
100
150
*A
B
*
00
00
A=
100
100
B=
C
*
510
200
00
500
210
220
C=
13. Odczytaj i zapisz długość geograficzną punktów zaznaczonych na rysunkach w poprzednim zadaniu:
A=
B=
C=
14. 22 grudnia najkrótsza noc jest w (podkreśl właściwą odpowiedź):
a. Nairobi ( 10S, 370E),
b. Kairze ( 300N, 310E),
c. Sydney ( 340S, 1510E,)
d. Warszawie ( 520N, 210E).
11 Punkt X ma współrzędne:
a. 450S, 750W.
b. 50oN, 700 E,
c. 750 N, 450W,
d. 450 N, 75 0E,
12. Podpisz kierunki:
13.
Tu wykonaj rysunek
Przedstaw na rysunku podział kuli
ziemskiej na półkulę wschodnią i
zachodnią.
14. Uzupełnij zdania:
Rysunek obok przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu………………..
Promienie słoneczne padają pionowo na …………………….………
Na półkuli północnej rozpoczyna się…………………….…………..
Dni są dłuższe niż noce na półkuli…………………………………..
Noc polarna trwa za kołem podbiegunowym ……………………….
Zmiana oświetlenia Ziemi jest skutkiem ruchu obrotowego / obiegowego
(przekreśl zła odpowiedź).
15. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a. 22 czerwca Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka. . . . . .
b. W dniach 21 marca i 22 grudnia na całej kuli ziemskiej następuje zrównanie czasu trwania dnia i
nocy. . . . . .
c. 22 czerwca na biegunie północnym panuje noc polarna. . . . . .
d. 23 września na półkuli północnej rozpoczyna się jesień, a na półkuli południowej – wiosna. . . . . .
16. Samolot przekracza linię zmiany daty, przelatując z półkuli zachodniej na wschodnią. Na półkuli
zachodniej jest środa, 5 października. Podaj dzień tygodnia oraz datę na półkuli wschodniej.
Odpowiedź:
17. Wpisz przy południkach brakujące wartości czasu słonecznego.
160°
.....
150°
140°
.....
1512
130°
.....
Download