Woda - drogocenne dobro!

advertisement
Woda - drogocenne dobro!
Efektywne oszczędzanie wody
Woda - drogocenne dobro!
Już dziś miliard ludzi na całym świecie jest pozbawiony wystarczającej ilości wody pitnej.
Nieustannie rosnące zużycie wody, jak również globalne ocieplenie zaostrzają ten problem.
Czy woda stanie się bezcennym dobrem?
Podczas, gdy w niektórych rejonach świata wody
zaczyna brakować, zużycie jej ciągle wzrasta: o
20 % w przeciągu ostatnich 50 lat. Wszystko to
sprawia, że staje się ona coraz bardziej
drogocenna.
Dlatego tak ważne jest racjonalne i świadome
korzystanie z tego zasobu.
Dzięki rejestracji i rozliczeniu zgodnemu z
rzeczywistym zużyciem oraz inteligentnemu
zarządzaniu zużyciem możliwe jest obniżenie
poboru wody, które prowadzi do redukcji kosztów
Informacje o wodzie:
eksploatacyjnych budynków. Nasze produkty
oraz oferowane przez nas usługi przyczyniająsię
do tego z sposób znaczący.
• człowiek potrzebuje dziennie od 2 do 5
litrów wody do przeżycia
• 2.000.000.000 ludzi nie ma dostępu do
czystej wody pitnej
• dziennie 5.000 osób umiera z powodu
braku wody
• na podstawie prognoz, w roku 2030
połowa ludności świata będzie żyła w
rejonach z deficytem wody
Oszczędność zużycia wody nawet o 30%!
Rosnące koszty za wodę pociągają za sobą
wzrost kosztów eksploatacyjnych lokali. Lokator
nie ma bezpośrednio wpływu na rosnące ceny
wody, jednak może się przyczynić do
zmiejszenia jej zużycia.
ROZWIĄZANIE
Elastyczne i modułowe
rozwiązanie
Rozwiązania firmy Techem pomagają chonić zasoby naturalne.
Program modułowy
Firma Techem oferuje kompleksowe i modułowe
rozwiązanie: od montażu urządzenia, poprzez
odczyt radiowy oraz rejestrację danych aż po
rozlicznie zużycia.
Sprawne i wiarygodne przygotowanie danych
przez firmę Techem jest podstawą dla
terminowego i prawidłowego rozliczenia.
Rozwiązanie firmy Techem umożliwia analizę
zużycia wody w lokalach.
Rozwiązanie Techem'u
Nasze produkty gwarantują niezawodną i
precyzyjną rejestrację. Lokatorzy mają możliwość
Modułowe rozwiązanie firmy Techem
sprawdzenia w dowolnym momencie własnego
zużycia, gdyż wartości te zapamiętane są przez
urządzenie. Regularny serwis Techem'u
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
Odczyt odbywa się poza lokalem z
wykorzystaniem zdalnego urządzenia do odczytu
urządzeń radiowych. Dzięki temu obecność
lokatora w mieszkaniu nie jest już konieczna, a
ustalanie terminów odczytu to już przeszłość.
1 2 3
6 5 4
Urządzenia
Serwis
Odczyt
Rozliczenie
Zarządzanie
zużyciem
Rejestracja
danych
SYSTEM RADIOWY
Najwyższa jakość!
Techem - światowy lider w zakresie urządzeń radiowych!
Zalety systemu radiowego
Wprowadziliście już Państwo system
• bezpieczna rejestracja: odczyt radiowy
radiowy?
zapewnia najwyższą precyzję i niezawodność.
Także bez niego można szybko i łatwo
Dane o zużyciu zostają automatycznie
skorzystać z jego zalet - bez wymiany
zarejestrowane i przesłane do centrum
urządzenia. Jest to możliwe dzięki
informatycznego firmy Techem
wyposażeniu wielu naszych urządzeń w
• oszczędność czasu i kosztów: wartości
moduł radiowy. Dzięki temu istnieje
odczytu są zapisane i w każdej chwili gotowe
możliwość uruchomienia rejestracji radiowej
do wykorzystania. Brak konieczności
w dowolnej chwili.
szacowania zużycia, pewne i bezpieczne
rozliczenie. Lokator nie musi przebywać w
mieszkaniu podczas odczytu, a serwsant nie
wchodzi do mieszkania w celu dokonania
odczytu
• maksymalna przejrzystość: lokator może w
prosty sposób sprawdzić na wyswietlaczu
swoje zużycie, które zarejestrowane zostaje w
urządzeniu
• sprawiedliwy podział kosztów: precyzyjna
rejestracja i niezawodne rozliczenie
gwarantują sprawiedliwy podział kosztów
według rzeczywistego zużycia
KORZYŚCI
Ochrona zasobów naturalnych
Redukcja kosztów
Redukcja zużycia wody dzięki innowacyjnemu i kompleksowemu rozwiązaniu firmy Techem.
Korzyści dla zarządców nieruchomości, lokatorów jak również środowiska.
Korzyści dla zarządców nieruchomości
• modułowa oferta dostosowana do
indywidualnych potrzeb
• precyzyjna rejestracja oraz rozliczenie zgodne
ze zużyciem
• zadowoleni lokatorzy
Oszczędzanie z firmą Techem.
Dzięki naszym produktóm oraz oferowanym
usługom klienci Techem'u oszczędzają blisko
37.000.000 m³ w ciągu roku.
To ilość wystarczająca do zaopatrzenia
461.000 gospodarstw domowych w wodę.
Korzyści dla lokatorów
• odczyt poza mieszkaniem
• przejrzystość własnego zużycia
Źródło: opracowanie własne Techem 2008
• motywacja do oszczędzania wody
Korzyści dla środowiska
• redukcja zużycia wody
• ochrona zasobów naturalnych
Wodomierze firmy Techem dokładny i niezawodny pomiar,
nowoczesny wygląd.
Skontaktujcie się z nami
Skorzystajcie z kompleksowego i modułowego rozwiązania firmy Techem.
Pokażemy jak skutecznie oszczędzać wodę oraz obniżyć koszty za jej zużycie.
Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
Telefon: 061/650 25 25
Fax: 061/650 25 50
E-mail: [email protected]
www.techem.pl
Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych lub pomyłek. • 10014 (10.08.2010)
Techem - lider technologiczny w Polsce
Download