satelitarna sesja warsztatowa dla pielęgniarek i dietetyczek

advertisement
III SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII
I DIABETOLOGII DZICIĘCEJ W KRAKOWIE
SATELITARNA SESJA WARSZTATOWA DLA
PIELĘGNIAREK I DIETETYCZEK
26. września 2014 (piątek)
Hotel Holiday Inn Kraków City Center, ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków
Część pierwsza – Endokrynologia 9.30-10.40
Diagnostyka niedoczynności podwzgórzowo-przysadkowej w pediatrii
dr n. med. Małgorzata Wójcik (30 min)
Testy dynamiczne stosowane w diagnostyce somatotropinowej
niedoczynności przysadki
Spec. piel. pediatr. Rozalia Wajda - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kliniki
Endokrynologii Dzieci i Młodzieży USD w Krakowie (20 min)
Testy dynamiczne najczęściej wykonywane w warunkach
ambulatoryjnych/hospitalizacji jednego dnia
Lic. piel. Teresa Ochman (20 min)
10.40-11.00 przerwa kawowa
Część druga – Diabetologia 11.00-13.00
Nowoczesne technologie w cukrzycy z ludzką twarzą - warsztaty praktyczne
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (30 min)
Opieka pielęgniarska nad małym dzieckiem leczonym osobistą pompą
insulinową
mgr piel. Małgorzata Głowacka-Woźny - specjalista pielęgniarstwa
diabetologicznego (20 min)
Dieta w cukrzycy typu 1 fakty i mity
inż. Monika Wolanin (20 min)
Nie chodzi o to co robisz, ale jak to robisz - jak unikać błędów w
samokontroli cukrzycy ?
mgr piel. Teresa Benbenek-Klupa (30 min)
Dyskusja, pytania i odpowiedzi (20 min)
Download