Żaba wodna Jętka duńska Pływak żółtobrzeżek

advertisement
Żaba wodna
Długość: 6 – 8cm
Fakty dotyczące gatunku: stale
przebywa nad wodą. Wybiera obficie
zarośnięte wody stojące. Ma dobrze
rozwinięte błony
pławne spinające
palce tylnych odnóży. Długie i mocne
tylne
nogi
umożliwiają
jej
wykonywanie dalekich skoków
Pływak żółtobrzeżek
Długość: 3,5cm
Fakty dotyczące gatunku: doskonale
przystosowany do wodnego trybu
życia. Podstawowe ubarwienie
brązowo-czarne, pokrywy i
przedplecze z żółtą obwódką. Jego
larwa osiąga 8cm długości i podobnie
jak dorosły chrząszcz jest drapieżna.
Nartnik duży
Długość: 1cm
Fakty dotyczące gatunku: często
spotykany na powierzchniach wód
stojących, gdzie dzięki swoim
nietypowym odnóżom biega,
utrzymując się równocześnie na
błonce powierzchniowej wody.
Odnóża pokryte są niezwilżanymi
włoskami, dlatego błonka
powierzchniowa wody nie ulega
przerwaniu, lecz ugięciu.
Kwaśne deszcze
Dlaczego nie jest to właściwe?
Kwaśne deszcze powstają pod
wpływem tlenków azotu i siarki
obecnych w powietrzu. Zakwaszają
wodę i glebę przyczyniając się do
obumierania fauny i flory.
Co ty możesz zrobić?
Staraj się oszczędzać energię
elektryczną. Podczas spalania
węgla wydzielają się tlenki.
Jętka duńska
Ważki – Łątka dzieweczka
Ważki – Żągnica okazała
Długość: 4cm
Fakty dotyczące gatunku: rząd
drapieżnych, starych ewolucyjnie
owadów.
Ciekawostka: to jedne z niewielu
owadów, u których postać dorosła
może paść ofiarą postaci larwalnej.
Dzieje się tak czasami podczas
składania jaj przez samice do
wody.
Długość: 8cm
Fakty dotyczące gatunku: bardzo
duża, samiec jest
charakterystycznie niebieskozielono-czarny. We wszystkich
wodach stojących.
Pluskwiaki
Widelnice
Topielnica
Długość: 1,5cm
Fakty dotyczące gatunku:
Charakteryzują się narządami
gębowymi kłująco-ssącymi, którymi
pobierają pokarm płynny. Na ogół
przechodzą przeobrażenie
niezupełne. Zasiedlają środowiska
wodne i lądowe.
Długość: 2cm
Fakty dotyczące gatunku: Larwy
oddychają całą powierzchnią ciała i
wyglądem przypominają jętki, ale
nie mają skrzelotchawek na
odwłoku a mają na tułowiu. Dorosłe
składają skrzydła wzdłuż ciała.
Larwy widelnic są wrażliwe na
zanieczyszczenia, dlatego
wykorzystywane są
jako bioindykatory.
Szablak czarny
Wrotki planktonowe
Długość: 2,4cm
Fakty dotyczące gatunku:
Skrzydła brązowe. Tylne skrzydła
są zawsze mniejsze od przednich.
Dorosłe jętki roją się od maja do
sierpnia, mają silnie uwstecznione
narządy gębowe i nie pobierają
pokarmu. Rozwój larw może trwać
od 1 do 3 lat.
Długość: 3,5cm
Fakty dotyczące gatunku: Zasiedla
wody stojące i wolno płynące,
zwłaszcza torfowiskowe. Imagines
latają od końca czerwca do
początku września. Dorosłe samce
mają czarne ubarwienie z żółtymi
detalami.
Wylewanie tłuszczów
i olejów do kanalizacji
Dlaczego nie jest to właściwe?
Zatykają rury, co może
spowodować przelanie kanalizacji
I zanieczyszczenie zbiorników
Słodkiej wody.
Co ty możesz zrobić?
Zbieraj tłuszcze i oleje z gotowania
w przeznaczonym do tego
pojemniku i wylewaj je do kosza na
śmieci.
Długość: 2µm
Fakty dotyczące gatunku: Plankton
stanowi pożywienie wielu zwierząt
wodnych. Organizmy planktoniczne
charakteryzuje znaczna
przezroczystość ciała oraz ciężar
właściwy zbliżony do ciężaru
właściwego wody (około 1,05 g/ml).
Są one przystosowane do
unoszenia się w toni wodnej.
Nawozy i substancje
chemiczne
Dlaczego nie jest to właściwe?
Mogą powodować eutrofizację,
redukują bioróżnorodność w
zbiornikach wodnych, stanowią
zagrożenie dla zdrowia człowieka. .
Co ty możesz zrobić?
Stosuj naturalne nawozy np.
obornik, płodozmian oraz naturalne
metody zwalczania chorób czy
szkodników w rolnictwie.
Długość: 3cm
Fakty dotyczące gatunku: Gatunek
preferuje zbiorniki wody stojącej o
bogatej roślinności wodnej.
Przemieszcza się powoli
spacerując po łodygach i liściach
lub pływając w pozycji ukośnej,
odwłokiem do góry.
Larwy komara
Długość: 0,5cm
Fakty dotyczące gatunku: mieszkają w
jeziorach i stawach. Oddychają przez
specjalne rurki, znajdujące się na
końcu odwłoka. Głowa larwy znajduje
się w tym czasie pod wodą i pobiera
pokarm - głównie martwą materię
organiczną. Larwy potrafią szybko
nurkować, kiedy się je zaniepokoi.
Metale ciężkie z baterii
Dlaczego nie jest to właściwe?
Baterie to odpady niebezpieczne!
Zawierają m.in.: kadm, ołów, nikiel,
które powodują zaburzenia
czynności nerek, zmiany
nowotworowe, obniżają płodność.
Co ty możesz zrobić?
Zużyte baterie do specjalnych
pojemników do segregacji baterii.
Zamiast zwykłych baterii używaj
akumulatorki, które możesz
ponownie naładować.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards