Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej

advertisement
sprawdzian nr 4 - 19.03.2015 -Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej
Dariusz Lewandowski
przedmiot - historia
klasa- III A
termin- 19 III 2015r. (czwartek)
nauczyciel- Lewandowski Dariuszzakres materiału- geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie
wielkiej wojny
1
Nr sprawdzianu
4
2
Data sprawdzianu
19.03.2015 r. (czwartek)
3
strona 1 / 5
sprawdzian nr 4 - 19.03.2015 -Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej
Dariusz Lewandowski
Temat sprawdzianu
Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej wojny
4
Nacobezu
1. Geneza I wojny światowej
Uczeń:
Zna pojęcia:
trójprzymierze (państwa centralne)
trójporozumienie (ententa, alianci)
Wymienia państwa tworzące trójprzymierze
Wymienia państwa tworzące trójporozumienie
Wymienia przyczyny wybuchu I wojny światowej
1. Przebieg I wojny światowej
Uczeń:
strona 2 / 5
sprawdzian nr 4 - 19.03.2015 -Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej
Dariusz Lewandowski
Zna pojęcia:
wojna błyskawiczna
wojna pozycyjna
Zna datę rozpoczęcia I wojny światowej
i okoliczności jej wybuchu
Potrafi opisać sposób prowadzenia walk w okresie I wojny światowej
Potrafi podać miejsca ważniejszych bitew
i określić ich daty
1. Zakończenie I wojny światowej
Uczeń:
Wyjaśnia dlaczego USA ogłosiły przystąpienie do wojny w kwietniu 1917 r.
Opisuje okoliczności zakończenia wojny
Wymienia postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu
Wymienia skutki wojny
1. Rewolucja w Rosji
Uczeń:
Wymienia przyczyny rewolucji lutowej w Rosji w 1917 r.
Wyjaśnia znaczenie bolszewików i Włodzimierza Iljicza Lenina w 1917 r.
Omawia okoliczności dojścia bolszewików do władzy po rewolucji październikowej w 1917 r.
Opisuje najważniejsze wydarzenia w 1917 r. w Rosji
5.
Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Działalność polskich ugrupowań przed 1914 rokiem i w czasie I wojny światowe
Uczeń:
Zna daty: akt 5 listopada (manifest dwóch cesarzy, rok), orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona
Zna postacie: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Władysław Grabski
Opisuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej (postanowienia i znaczenie aktu 5 listopada, odezwy wielkiego księcia Mik
Wymienia postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polaków
strona 3 / 5
sprawdzian nr 4 - 19.03.2015 -Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej
Dariusz Lewandowski
Zna poglądy polskich działaczy na początku wieku – koncepcja trialistyczna (proaustriacka)
Wyjaśnia okoliczności sformowania Legionów Polskich oraz kryzys przysięgowy w Legionach
Wyjaśnia okoliczności internowania Józefa Piłsudskiego oraz stworzenia Rady Regencyjnej Omawia działalność Błękitnej Armii
5
Przydatne materiały i pomoce do nauki
Janusz Ustrzycki, Historia. Podręcznik. Klasa 3 Gimnazjum. Wydawnictwo Operon.
6
Strony internetowe z materiałem do sprawdzianu (tu poćwicz)
strona 4 / 5
sprawdzian nr 4 - 19.03.2015 -Geneza i przebieg I wojny światowej. Naród polski w okresie wielkiej
Dariusz Lewandowski
strona 5 / 5
Download