Szkolny konkurs historyczny „Starożytny Egipt – kraina faraonów”

advertisement
Szkolny konkurs historyczny „Starożytny Egipt – kraina faraonów” ………………………………………………………….. ………….. ……………………… Imię i nazwisko Klasa Data Na rozwiązanie testu masz 60 min. Czytaj uważnie wszystkie polecenia! Powodzenia! I Spośród podanych odpowiedzi podkreśl właściwą. 1. Starożytni Egipcjanie pustynię nazywali: a) Czarną Ziemią b) Czerwoną Ziemią c) Żółtą Ziemią 2. Władca Egiptu nosił tytuł: a) króla b) księcia c) faraona 3. Ludzie, którzy zbliżali się do władcy Egiptu: a) całowali ziemię u jego stóp b) całowali jego szaty c) całowali jego pierścień 4. Egipcjanie nazywali duszę: a) ba b) ka c) la 5. Balsamiści zabierali zwłoki do: a) Cudownego Domu b) Rajskiego Domu c) Pięknego Domu 1 | S t r o n a …………/61 p. Liczba punktów 6. Duat w wierzeniach Egipcjan to: a) raj b) podziemny świat c) piekło 7. Pierwsza piramida w Egipcie została wzniesiona: a) ok. 2630 r. p. n. e. b) ok. 1630 r. p. .n. e. c) ok. 630 r. p. n. e. 8. W Dolinie Królów do komory grobowej prowadził zazwyczaj korytarz nazywany: a) Drogą do Wieczności b) Drogą Boga Słońca c) Drogą Ozyrysa 9. Egipcjanie oddawali cześć: a) jednemu bogu b) trzem bogom i trzem boginiom c) setkom bogów i bogiń 10. Egipska bogini urody to: a) Nefertiti b) Złota Hathor c) Izyda ………/10 p. II Uzupełnij zdania. 1. Egipcjanie swój kraj nazywali Kemet, Czarna Ziemia, od czarnego………………………………………………………………… pokrywającego pola uprawne. 2. Królowa Egiptu zwykle nosiła tytuł………………………………………………………………………………………….. 3. Dwór królewski w Egipcie tworzyli: król, wysocy urzędnicy, dyplomaci i najwyżsi…………………………………………………………………………………. 4. Pieczę nad obrzędem balsamowania sprawował bóg………………………………………………………………………………………….. 5. Według Egipcjan, duchowy odpowiednik ciała, siła zdolna przywrócić mu życie po śmierci to ……………………………………………………………………………….. 6. Spisy zaklęć, które z czasem przyjęły formę ozdobnych zwojów papirusu dziś nazywamy ………………………………………………………………………………. 7. Wielka Piramida w Gizie zbudowana została dla faraona ……………………………………………………………………………………………….. 2 | S t r o n a 8. Komory w Dolinie Królów, w których pochowani byli władcy nazywane są ……………………………………………………………………………………………….. 9. Najważniejszym bogiem w egipskim panteonie był bóg słońca ……………………………………………………………………………………………….. 10. Egipscy lekarze wskazywali na ważną rolę …………………………………….., które „głośno przemawia” w tyle głowy i rękach. 11. Damy dworu używały polerowanych ……………………………………………… wykonanych z brązu lub miedzi ………./11 p. III W podanych parach zdań podkreśl zdania prawdziwe. 1. a) Egipcjanie posługiwali się szadufem, by napełnić wodą kanał. b) Egipcjanie posługiwali się szadufem, by odwodnić pole. 2. a) Sfinks w Gizie został wzniesiony ku czci faraonów. b) Sfinks w Gizie został wzniesiony, by strzec drogi wiodącej do królewskiej piramidy. 3. a) W starożytnym Egipcie czerń, kolor mułu nilowego, była kolorem śmierci. b) W starożytnym Egipcie czerń, kolor mułu nilowego, była kolorem życia. 4. a) Ostatnim etapem procesu balsamowania zwłok było złożenie ich w trumnie. b) Ostatnim etapem procesu balsamowania zwłok było okrycie ich całunem. 5. a) Według Egipcjan serce zmarłego człowieka ważono w Sali Dwóch Prawd. b) Według Egipcjan serce zmarłego człowieka ważono w Złotej Sali. 6. a) Budowa Wielkiej Piramidy trwała około 20 lat. b) Budowa Wielkiej Piramidy trwała około 2 lat. 7. a) W Dolinie Królów pochowano niemal wszystkich faraonów od Totmesa I do Ramzesa XI. b) W Dolinie Królów pochowano dwóch faraonów Totmesa I i Ramzesa XI. 8. a) Anubis był bogiem, który miał nauczyć Egipcjan sztuki pisania, leczenia chorób, matematyki. b) Tot był bogiem, który miał nauczyć Egipcjan sztuki pisania, leczenia chorób, matematyki. 9. a) Egipcjanie wierzyli, że amulety pozwalają uniknąć niebezpieczeństwa. b) Egipcjanie używali amuletów do ozdoby. 10. a) Egipcjanie nie znali peruk. b) Egipcjanie nosili długie i ciężkie peruki. 11. a) Egipcjanie przedstawiali bogów tylko pod postacią ludzką. b) Egipcjanie przedstawiali wielu bogów pod postacią zwierząt. 3 | S t r o n a 12. a) Ozyrys był nazywany „Pierwszym wśród tych, którzy przebywają na zachodzie” (większość cmentarzy znajdowała się na zachodnim brzegu Nilu). b) Re był nazywany „Pierwszym wśród tych, którzy przebywają na zachodzie” (większość cmentarzy znajdowała się na zachodnim brzegu Nilu). 13. a) Egipcjanie sądzili, że przyczyną wielu chorób są przypominające robaki istoty, które dostają się do wnętrza ciała. b) Egipcjanie sądzili, że przyczyną wielu chorób są bakterie ………./13 p. IV Wymienione poniżej wydarzenia uporządkuj w kolejności chronologicznej (cyfrę 1 wpisz przy wydarzeniu, które miało miejsce najwcześniej). a) Panowanie Ramzesa II………. b) Wykucie sfinksa w Gizie……… c) Wzniesienie pierwszej piramidy……… d) Zbudowanie Wielkiej Piramidy……… e) Odkrycie grobowca Tutanchamona……… ………/5 p. V O kim, o czym mowa? a) Za jego panowania dawni bogowie Egiptu zostali odrzuceni, cześć należało oddawać jedynie bogu – słońcu Atonowi. ……………………………………………………………………………………………………………………………… b) Rządziła Egiptem przez blisko 20 lat, nosiła koronę faraona i ceremonialną brodę królewską. ……………………………………………………………………………………………………………………………… c) Władca ten zasłynął m. in. z tego, że wydobył spod zwałów pustynnego piasku wielki posąg sfinksa w Gizie. ……………………………………………………………………………………………………………………………… d) Rządził Egiptem przez 67 lat, wzniósł więcej budowli i posągów niż jakikolwiek inny władca. ……………………………………………………………………………………………………………………………… e) Budowla ta ma 146 m wysokości, jest więc wyższa niż paryski Łuk Triumfalny (49,5 m), Statua Wolności w Nowym Jorku (92 m) i katedra św. Pawła w Londynie (110 m). ……………………………………………………………………………………………………………………………… f) Był to ostatni grobowiec odnaleziony w Dolinie Królów. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | S t r o n a g)
h)
i)
j)
Kwiat ten miał dla Egipcjan duże znaczenie – jego wizerunkiem zdobili ściany świątyń i rozmaite sprzęty. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Bogini – kotka, była córką Re. Uosabiała słońce, które powoduje dojrzewanie zboża. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Owoce te kładziono na mumiach członków rodziny królewskiej, dostojników dworskich, a nawet krokodyli. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Służyły do upinania kunsztownych loków lub do mocowania pachnących stożków maści. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………/10 p. VI Opisz, w jaki sposób Egipcjanie upiększali ciało. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………/6 p. 5 | S t r o n a VII Rozwiąż krzyżówkę. Litery z oznaczonych pól czytane kolejno utworzą hasło. Wpisz je pod krzyżówką. 1. 2. 3. 4. 5. Hasło: ……………………………………………………………………….. 1.
2.
3.
4.
5.
Wielka Tama została zbudowana w … Dworzanie używali go do polowania na ptaki. Jeden z egipskich symboli władzy królewskiej. Urny … Używany był do wysuszania zwłok. ………/6 p. 6 | S t r o n a Opracowała: mgr Joanna Światłoń ‐ Wania 
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards