starozytny egipt

advertisement
Číslo přílohy:
VY_32_INOVACE_ICTIVAD.
Autor:
Mgr. Renata Staszowská
Předmět:
Dějepis
Třída:
6
Šablona projektu:
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji čtenářské a
informační technologie
Jazyk:
Polština
Název a anotace:
Starożytny Egipt. Seznámení s
obdobím Starověkého Egypta.
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace PowerPoint
Očekávaný výstup:
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami
a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Využité materiály:
Využité materiály se nachází na
poslední stráně této prezentace.
STAROŻYTNY RZYM
północno-wschodnia
Afryka
 leżał w dolinie rzeki Nil
 każdoroczne wylewy Nilu
(zawsze o tej samej porze)
przynosiły żyzne muły
 transport po Nilu

STRUKTURA SPOŁECZNA
PODDANI





najliczniejsza i
najbiedniejsza grupa społeczna
byli bez praw
musieli pracować dla państwa
uprawiali glebę, większą część
plonów oddawali faraonowi
pracowali przy budowie
kanałów nawadniających,
budowie świątyń
URZĘDNICY
rządzili w imieniu faraona
 rządzili administracją
 pobierali podatki
 kontrolowali i nadzorowali pracom publicznym,
np.budowę kanałów nawadniających, piramid …
 bardzo ważną funkcję pełnili
PISARZE – notowali
najważniejsze wydarzenia
pisali, ile towaru wyprodukowano,
ile dostarczono do magazynów…

KAPŁANI
związani z kultem świętym
 organizowali święta
 składali ofiary
 mieli wielki wpływ (czasem byli
mocniejsi od faraona)
 zwolnieni od podatków
 nosili długie lniane szaty
 mieli ogolone głowy
 najwyższy kapłan - FARAON

FARAON










głową państwa
panował w sposób despotyczny
miał nieograniczoną moc
był właścicielem państwa
żył w ogromnym przepychu
wszyscy musieli wypełniać
jego rozkazy
uważany za syna boga Re
najwyższy kapłan
najwyższy sędzia
najwyższy dowódca armii
OSIĄGNIĘCIA



pismo - HIEROGLIFY
architektura - piramidy
mumifikacja
PISMO
pismo obrazkowe
 nazywane hieroglify
 pisano na papirusie
 papirus- wyrabiany z włókien rośliny cibory papirusowej rosnącej

na rozlewiskach Nilu, następnie włókna przez siebie przekładano i suszono
PIRAMIDY






służyły FARAONOM po śmierci
budowało tysiące ludzi
budowa trwała nawet 20 lat
budowano z kamiennych bloków, które przywożono z
kamieniołomów po Nilu
po wybudowaniu piramidy do pracy przystępowali
rzeźbiarze, malarze – ozdabiali wnętrza
piramidy w Gizie (piramida Cheopsa – największa – 146
m wysoka, zbudowana z
2,5 mln bloków kamiennych, 1 blok – 2,5 t)
SFINKS
posąg przy piramidach w Gizie
 ma ciało lwa a głowę ludzką
 głowa jest prawdopodobnie Chefrena

MUMIFIKACJA





to proces zapobiegający rozkładowi ciał
z ciał wyjmowano organy - każdy organ osobno pogrzebany
ciało balzamowano
potem ciało bandażowano
następnie wkładano
do SARKOFAGU
WIERZENIA EGIPCJAN







politeizm – wiara w wielu bogów
przedstawiali ich jako postacie o ludzkim ciele ze zwierzęcą głową
Re - najważniejsze bóstwo Egiptu - bóg Słońca i stwórca świata
Ozyrys - bóstwo płodnej natury i świata zmarłych
Horus - bóstwo niebios i opiekun faraonów
Izyda - bogini magii, żona Ozyrysa
Tot - bóg prawdy i sprawiedliwości
PODSUMOWANIE
Jaką rolę odgrywał Nil w życiu codziennym
Egipcjan?
 Jak nazywał się władca Egiptu?
 Jaką funkcję pełnili pisarze?
 Co zapamiętałeś o kapłanach?
 Jakie były prawa chłopów?
 Jak nazywa się pismo Egipcjan?
 Jak nazywał się najwyższy bóg Egipcjan?

CO WIDZISZ NA ORAZKU?
ŹRÓDŁA










historion.pl
wikipedia.pl
travelplanet.pl
egiptoforo.com
artfolie.wordpress.com
pl.123rf.com
egiptomania.blog.onet.pl
synaj.com
egipt.sokol.net.pl
demory.socjum.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards