W kraju faraonów

advertisement
Kultura i religia
starożytnego Egiptu
Anna Śliwa
Twoje zadanie
• Prezentacja pomoże Ci w wykonaniu mapy myśli
i pisemnej odpowiedzi na pytanie:
„Jak wyglądało życie w starożytnym Egipcie?”
• Uważnie oglądaj prezentację i wykonuj polecenia. Tytuły
slajdów oraz zadania pomogą Ci we właściwy sposób
stworzyć mapę skojarzeń.
Religia
• Egipcjanie, tak jak
Sumerowie, czcili wielu
bogów – ich religia była
politeistyczna.
• Obok zamieszczono
sylwetki najważniejszych
bogów egipskich.
• W jaki sposób
Egipcjanie wyobrażali
sobie bogów? Jaką
postać im nadano?
Religia
• Ważne miejsce w religii Egipcjan zajmowała wiara
w życie pozagrobowe. Egipcjanie wierzyli, że człowiek
żyje dotąd, dokąd zachowane jest jego ciało. W tym celu
zwłoki balsamowano i mumifikowano.
Religia
• Grobowce budowane dla
faraonów i dostojników
nazywamy piramidami.
• Opisz, jak wyglądały
egipskie grobowce
faraonów.
• Po co zdobiono je tak
bogato?
Religia
• Nie wszyscy faraonowie
chcieli być pochowani
w piramidach.
• Ich grobowce znajdują
się w ukrytej w górach
Dolinie Królów.
• Zastanów się, dlaczego
tak się działo.
Pismo
• Egipcjanie wymyślili nowy rodzaj pisma – hieroglify.
• Pisano na kamieniu lub papirusie.
• Jak wyglądały „litery” tego pisma?
Architektura
• Starożytni Egipcjanie
stworzyli monumentalną
architekturę.
• Na tym i kolejnym
slajdzie zobaczysz
przykłady budowli
egipskich.
• Znajdź ich cechy
charakterystyczne.
Architektura
Świątynia Hatszepsut i fragment świątyni w Karnaku
Architektura
Największymi dokonaniami starożytnych Egipcjan były piramidy.
Ich budowa wymagała ogromnej wiedzy inżynieryjnej oraz pracy
tysięcy robotników.
Sztuka
Egipcjanie tworzyli także malowidła.
Malowano zwykle na kamiennych blokach lub ścianach.
Malowidłami zdobiono również ściany grobowców.
Sztuka
Wymień charakterystyczne cechy sztuki starożytnego Egiptu.
Chcesz wiedzieć więcej?
•
Więcej informacji o starożytnym Egipcie znajdziesz
na stronach internetowych:
www.egipt.scifi.pl
www.egipt.webside.pl
http://free.of.pl/egipt
http://mops.uci:agh.edu.pl/~tomala
Bibliografia
Prezentacja wykonana według własnego pomysłu.
Wszystkie wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Wikimedia Commons - wolnych zasobów internetowych:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
Informacje
• Prezentację przygotowano dla:
Download