Panel I Wyniki ekonomiczne a wyniki ksi*gowe

advertisement
Prof. dr hab. Anna Karmańska
SGH, SKwP
1. uwarunkowania zmian w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
2. zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
3. weryfikacja powszechnie stosowanych
finansowych mierników dokonań przedsiębiorstwa
4. organizacja zarządzania wartością i systemu
raportowania dokonań
1(4) uwarunkowania zmian w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem
2(4) zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa
3(4) weryfikacja powszechnie
stosowanych finansowych
mierników dokonań
przedsiębiorstwa
4(4) organizacja zarządzania
wartością i systemu
raportowania dokonań
Download