Opory i wsparcia

advertisement
Opory i wsparcia czyli jak ustalić koniec korekty lub impulsu. Studium przypadku z wykorzystaniem kilku Time Frames. www.xtb.pl
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
forex, towary,
wszystkie
rynki giełda
w jednym miejscu
wszystkie rynki w jednym miejscu
Co się dziś dowiesz?
Co to są opory i wsparcia
Klasyczne formacje AT a opory i wsparcia
Teoria Overbalance
Jak wykorzystać opory i wsparcia przy
wyznaczaniu końca impulsu/korekty
•  Studium przypadku
• 
• 
• 
• 
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Wsparcie
•  „Punkty odbicia zniżek nazywane są
wsparciem. Termin ten określa poziom lub
obszar, na którym zainteresowanie ze
strony kupujących jest dostatecznie silne,
aby przezwyciężyć presję ze strony
sprzedających.”*
*”Analiza techniczna Rynków Finansowych” J.J. Murphy; WIG-Press Warszawa 1999 str. 49
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Opór
•  „Pewien poziom ceny, na którym presja ze
strony sprzedających jest silniejsza od
popytu, w rezultacie czego ceny cofają
się.”*
*”Analiza techniczna Rynków Finansowych” J.J. Murphy; WIG-Press Warszawa 1999 str. 49
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
OPORY WSPARCIA www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Klasyczne formacje AT
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Trójkąty
Flagi
RamieGłowaRamię
Podwójne dna/szczyty
Diamenty
Konsolidacje
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Flaga Trójkąty oparte na oporach i wsparciach Podwójne dno www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Ramie Ramie Głowa www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Linia trendu a opory i wsparcia www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
TEORIA OVERBALANCE
•  Termin użyty po raz pierwszy przez Bryce
Gilmora (australijski trader) a dotyczący
zjawiska zmiany lub też kontynuacji
trendu. Metoda polegająca na porównaniu
korekt w danym ruch cenowym do
kolejnego ruchu cenowego.
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Miejsce przełamania trendu spadkowego www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Miejsce przełamania trendu wzrostowego www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Opory i wsparcia – praktyka jak
ustalić koniec korekty lub impulsu.
•  Trend wzrostowy – opory na wyższych
poziomach podobnie jak i impulsy
•  Trend spadkowy – kolejne wsparcia i dołki
są coraz niżej.
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Jak ustalić koniec „odcinka”
Duży interwał Średni interwał WO WW WA – wybicie oporu WW – wybicie wsparcia www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Mały interwał x
Średni interwał Możliwe miejsce otwarcia pozycji BUY WO z WO y
x
Lepsze miejsce otwarcia pozycji BUY „WOD” y
www.xtb.pl
Najbezpieczniejszy Stop Loss forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
z Wersja na kontynuacje trendu
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Jak ustalić koniec „odcinka”
Duży interwał Średni interwał GEO APP WA – wybicie oporu WW – wybicie wsparcia www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
WW GEO APP Bezpieczny Stop Loss WWS WW WWS – wybicie wsparcia na szczycie www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Przykład na GBP
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
[email protected]
dziękuje za uwagę
www.satrf.org
www.xtb.pl
forex, towary, giełda
wszystkie rynki w jednym miejscu
Download