analiza-rynku-cwiczenia

advertisement
Rynek: 1. pojęcie historyczne – miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują
transakcji pieniężnych (place targowe, bazary, sklepy, hale targowe, i wszelkie miejsca na których
dokonuje się aktu kupna-sprzedaży. 2. kryterium ekonomiczne – ogół stosunków wymiennych
towarowo-pieniężnych między sprzedającymi oferującymi do sprzedaży towary i usługi po
określonej cenie a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na te towary / usługi znajdujące
pokrycie w środkach pieniężnych. 3. ujęcie geograficzne – obszar o zbliżonych warunkach
dokonywania zakupu i sprzedaży. Obszar o zbliżonej gęstości sieci handlowej, formach sprzedaży, o
zbliżonym stopniu zaopatrzenia w masę towarową, o zbliżonych cenach artykułów i podobnym
profilu zakupu. Najmniejszy rynek w tym ujęciu to lokalny, a największy to światowy. 4. ujęcie
cybernetyczne – określony zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi w wyniku czego
zachodzą procesy sterowania. Elementy podmiotowe – sprzedający i kupujący. Elementy
przedmiotowe – towary i środki pieniężne. Między tymi elementami zachodzą relacje, które
przyjmują formę umów, negocjacji, ofert. Przekroje analizy rynku: Podział w zależności od miejsca
podejmowania decyzji: 1. analiza rynku jako źródło informacji w ujęciu makroekonomicznym. 2.
analiza rynku w celu kształtowania rynków regionalnych. 3. analiza rynku w przekroju
mikroekonomicznym (służy do podejmowania decyzji przez poszczególnych uczestników).
Przedmiotem analizy rynku mogą być elementy rynku: - popyt, podaż i cena oraz uczestnicy tego
rynku: - przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe i inne jednostki gospodarcze,
gospodarstwa domowe. Przedmiotem analizy rynku mogą być zależności między elementami rynku
i wyrażają one się w postaci mechanizmu rynkowego. Przedmiotem analizy rynku może być a
Rynek:
1. pojęcie historyczne - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji
pieniężnych (place targowe, bazary, sklepy, hale targowe, i wszelkie miejsca na których dokonuje
się aktu kupna-sprzedaży.
2. kryterium ekonomiczne - ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między
sprzedającymi oferującymi do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie a kupującymi,
zgłaszającymi zapotrzebowanie na te towary / usługi znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych.
3. ujęcie geograficzne - obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży. Obszar o
zbliżonej gęstości sieci handlowej, formach sprzedaży, o zbliżonym stopniu zaopatrzenia w masę
towarową, o zbliżonych cenach artykułów i podobnym profilu zakupu. Najmniejszy rynek w tym
ujęciu to lokalny, a największy to światowy.
4. ujęcie cybernetyczne - określony zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi w wyniku
czego zachodzą procesy sterowania.
Elementy podmiotowe - sprzedający i kupujący.
Elementy przedmiotowe - towary i środki pieniężne.
Między tymi elementami zachodzą relacje, które przyjmują formę umów, negocjacji, ofert.
Przekroje analizy rynku:
Podział w zależności od miejsca podejmowania decyzji:
1. analiza rynku jako źródło informacji w ujęciu makroekonomicznym.
2. analiza rynku w celu kształtowania rynków regionalnych.
3. analiza rynku w przekroju mikroekonomicznym (służy do podejmowania decyzji przez
poszczególnych uczestników).
Przedmiotem analizy rynku mogą być elementy rynku:
- popyt, podaż i cena
oraz uczestnicy tego rynku:
- przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe i inne jednostki gospodarcze, gospodarstwa
domowe.
Przedmiotem analizy ry
(…)
… badanego zjawiska
- średnia arytmetyczna (nie ważona i ważona), dominanta, mediana
- zróżnicowanie zjawiska
- rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, wskaźnik asymetrii
- koncentracja zjawiska
- wskaźniki struktury, współczynnik koncentracji
- zmiany struktury w czasie, porównanie różnych struktur
- wszystkie wyżej wymienione wskaźniki
Badanie dynamiki zjawiska pozwala…
… można przedstawić trend w sposób przybliżony za pomocą odpowiedniej funkcji matematycznej.
- Wahania cykliczne - długotrwałe wahania regularne, powtarzające się w odstępach czasu
dłuższych niż rok. Z wahaniami tymi mamy do czynienia w produkcji podlegającej cyklom o
charakterze koniunkturalnym.
- Wahania sezonowe - wahania regularne powtarzające się w okresach krótszych niż jeden rok.
Wahania te wywołane…
… - wysoki stopień rozproszenia, mała koncentracja danego zjawiska,
0,25<F<0,49 - średni stopień rozproszenia, średnia koncentracja danego zjawiska,
0,49<F - niski stopień rozproszenia, duża koncentracja danego zjawiska.
Wir - wskaźnik struktury jednego zjawiska
Wi - wskaźnik struktury ugiego zjawiska
Zadanie 6
gmina
Spożycie Coca Coli w litrach
Przychody ludności w tyś. Zł
Wir (spożycie*100/suma)
Wi…
… obszaru. Wartość wskaźnika tylko dodatnia. Wskaźnik dzielmy na 3 zakresy:
powyżej 1 - względny nadmiar badanego zjawiska w stosunku do bazy,
równy 1 - względna równowaga porównywanych zjawisk,
poniżej 1 - względny niedobór badanego zjawiska w stosunku do bazy.
Wada wskaźnika Zadanie 7
gmina
Spożycie Coca Coli w litrach
Przychody ludności w tyś. Zł
Wir (spożycie*100/suma)
Wi…
Cykliczna zmiennosć rynku
Badanie poziomu cen
Badanie poziomu cen
Zastosowanie elastycznosci ceny popytu
Badania panelowe-teoria
Fazy cyklu koninkturalnego - wykład
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download