Statki p*ywaj*ce po Morzu Ba*tyckim

advertisement
Statki pływające po
Morzu Bałtyckim
Menu
•
•
•
•
•
•
•
Statki Żaglowe
statki handlowe
statki służb państwowych
statki służb portowych
"statki" wojenne - okręty wojenne
Statki podwodne - wojenne
Statek rybacki
» Do menu Portów…
Statki Żaglowe
Żaglowiec – statek wodny o napędzie żaglowym. Jednostka
pływająca, której jedynym lub podstawowym czynnikiem
napędowym jest jeden lub więcej żagli. Na danej jednostce
przygotowanej do żeglugi zbiór wszystkich możliwych do
zastosowania na niej rodzajów żagli stanowi jej aktualne
ożaglowanie, przy czym nie wszystkie rodzaje tych żagli
muszą być użyte jednocześnie. Podział żaglowców na
rodzaje jest trudny i wielowątkowy, generalnie jednak
żaglowce klasyfikuje się właśnie ze względu na ich żagle, a
mówiąc dokładniej, na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli
takielunek, gdyż ten sam kadłub żaglowca może być
rozmaicie otaklowany, co powoduje, że będzie on zaliczony
do różnych klas.
POWRÓT
Statki Handlowe
•
•
Statki handlowe, aby uniknąć kosztownych postojów muszą działać sprawnie i bezpiecznie.
Filtry Dokładne CJC™ oraz Filtry Separatory CJC™ są używane w systemach pokładowych,
uwzględniając w tym:
dźwigi
silniki diesla,
układy smarowania silników,
układy hydrauliki silników,
pokrywy włazów,
systemy ramp,
przekładnie redukcyjne,
przekładnie sterowania,
pędniki.
woda zęzowa
•
Systemy filtracji wody zęzowej Blue Baleene doczyszczają wodę zęzową przed jej odprowadzeniem
za burtę.
POWRÓT
Statki wojenne
• Okręt zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił
zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do
wykonywania zadań bojowych. Także duży statek.
Konwencja o morzu pełnym definiuje: "okręt wojenny" oznacza okręt
należący do marynarki wojennej Państwa i noszący znaki zewnętrzne
okrętów wojennych tego Państwa. Dowódca powinien być oficerem
marynarki wojennej w służbie państwowej, jego nazwisko powinno
znajdować się na liście oficerów marynarki wojennej, a załoga powinna być
podporządkowana regulaminom dyscypliny wojskowej.
Mianem "okręt" określa się też duży statek (morski). Istnieje wiele
terminów, w których pochodna wyrazu okręt odnosi się zarówno do
statków i okrętów, lub też tylko do statków, np. okrętownictwo (wiedza
inżynierska dotycząca budowy zarówno statków, jak i okrętów), chłopiec
okrętowy (uczeń, kandydat lub praktykant na marynarza), zaokrętowanie
(przyjęcie nowej osoby na statek jako członka załogi lub jako pasażera).
POWRÓT
Statki podwodne - wojenne
Okręty podwodne są w pierwszej kolejności podwodną bronią służąca do zwalczania podwodnych i
nawodnych okrętów przeciwnika, a także do rażenia celów lądowych, w czasie ich rozwoju
podejmowano jednak liczne próby odmiennych zastosowań tego rodzaju jednostek pływających. W
1917 roku powstał pierwszy okręt brytyjskiego typu K, który stał się pierwszym w historii typem
wielkiego okrętu podwodnego. Następne próby budowy wielkich konstrukcji podejmowane były w
czasach zimnej wojny, jednakże już w okresie międzywojennym Francja oraz Niemcy podejmowały
próby budowy wielkich okrętów o różnych zastosowaniach. Zbudowany w 1934 roku podwodny
krążownik "Surcouf" o wyporności 3.304 ton na powierzchni i długości 110 m, wyposażony został w
działa o kalibrze 203 mm oraz w hangar mogący pomieścić wodnosamolot Besson MB.411, stając
się największym okrętem podwodnym swoich czasów. Sukcesy w budowie wielkich jednostek
podwodnych, rodziły idee budowy okrętów podwodnych przeznaczonych do innych zadań niż stricto
wojskowe. W czasie pierwszej wojny światowej w Niemczech powstały podwodne statki handlowe
typu Deutschland. Jednostki te brały początek w roku 1909 z prac w Berlinie amerykańskiego
konstruktora Simona Lake'a. Wkrótce po wybuchu wojny, Lake zaproponował budowę wielkich
okrętów cargo - podwodnych okrętów transportowych, których zadaniem miało być przełamywanie
brytyjskiej blokady Niemiec i zaopatrywanie tego kraju w strategicznie niezbędne surowce.
Korzystając z pomysłów Lake'a oraz bazując na konstrukcji podwodnego stawiacza min U-71, Rudolf
Erback - inżynier zakładów Kruppa - opracował projekt statku handlowego o kodowej nazwie U-200.
Pierwsza jednostka tego typu - Deutschland zwodowana została 28 marca 1916 roku w stoczni Kiel.
Statek ten o wyporności na powierzchni 1.440 ton mógł przewozić ok. 780 ton ładunku.
POWRÓT
Statek rybacki
• Statek rybacki - statek wodny o długości (umownie
przyjętej) powyżej 24 m przeznaczony do połowu ryb
lub innych zwierząt wodnych. W niektórych
wypadkach statek rybacki może również zajmować się
przetwarzaniem złowionych zwierząt.
Mniejsze jednostki do połowów nazywa się kutrami
(dług. jednostki: 12-24 m) lub łodziami rybackimi
(dług. jednostki do 12 m).
POWRÓT
PORTY
•
•
•
•
•
•
Szczecin (uniwersalny)
Świnoujście (uniwersalny)
Gdynia (uniwersalny)
Gdańsk (uniwersalny)
Elbląg (uniwersalny)
Police (specjalizowany)
 Zdjęcia
Port Szczecin
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Port Świnoujście
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Port Gdynia
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Port Gdańsk
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Port Elbląg
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Port Police
POWRÓT
Wikipedia o porcie….
Największe Statki Świata
Zdjęcia
Klikaj, aby zobaczyć kolejne zdjęcia
STATEK PRZYSZŁOŚCI (FREEDOM SHIP)
KILKA ZDJĘĆ
Download