Budowa_komput._kl.1

advertisement
KOMPUTER = JEDNOSTKA CENTRALNA + URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
JEDNOSTKA CENTRALNA = PAMIĘĆ OPERACYJNA + PROCESOR
urządzenia wejściowe
URZĄDZENIA ZEWNNĘTRZNE = urządzenia wyjściowe
urządzenia wejściowo - wyjściowe
Niezbędne elementy składowe: jednostka centralna | monitor | klawiatura
Jednostka centralna: płyta główna | procesor | wentylator procesora |
pamięć operacyjna | zasilacz | dysk twardy |
karta graficzna | obudowa
Peryferia wewnętrzne: stacja dyskietek | napęd optyczny |
nagrywarka | karta dźwiękowa | karta sieciowa |
kontroler SCSI | karta telewizyjna
Peryferia zewnętrzne: mysz (lub Trackball/TrackPoint/TouchPad) |
drukarka | ploter | skaner | mikrofon | modem |
głośniki | słuchawki | dżojstik | GamePad |
zasilacz UPS | listwa antyprzepięciowa
Podstawowe elementy
Płyta główna
Złącza
PCI - Peripheral Component Interconnect
Magistrala komunikacyjna służąca do
przyłączania urządzeń do płyty głównej.
Po raz pierwszy została publicznie
zaprezentowana w czerwcu 1992r.
Porty Graficzne
AGP Accelerated Graphics Port
Rodzaj zmodyfikowanej magistrali PCI
opracowanej przez firmę Intel. Jest to 32bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do
szybkiego przesyłania dużych ilości
danych pomiędzy pamięcią operacyjną a
kartą graficzną
PCI Express (3GIO - 3rd generation I/O)
szeregowa magistrala służąca do podłączania urządzeń do płyty
głównej.
Porty (złącza, przyłącza)
W komputerze na płycie głównej znajdują się złącza dla procesora,
pamięci operacyjnej, kart rozszerzających (np. PCI), urządzeń składujących
(dyski twarde, napędy optyczne, ...) i zasilacza
oraz dla niektórych urządzeń zewnętrznych
(port szeregowy, port równoległy, USB, złącze klawiatury, złącze myszy).
RS-232 jest stykiem przeznaczonym do szeregowej transmisji danych.
Specyfikacja opisuje 25 styków. Najbardziej popularna wersja tego standardu,
RS-232-C pozwala na transfer na odległość nie przekraczającą
15 m z szybkością maksymalną 20 kbit/s.
Port równoległy (ang. Parallel Port) jeden z portów
komunikacyjnych komputera. Obok portu szeregowego
jeden z najczęściej stosowanych. Port ten umożliwia
równoległy przesył n bitów, co w porównaniu z transmisją
szeregową znacznie przyśpiesza transfer.
USB (ang. Universal Serial Bus - uniwersalna
magistrala szeregowa) to typ złącza,
pozwalającego na podłączanie do komputera
urządzeń cyfrowych (takich jak: kamery video,
aparaty fotograficzne, skanery, drukarki, itp).
Urządzenia USB możemy podzielić ze względu na zgodność z przyjętymi
specyfikacjami na:
1.1 Urządzenia spełniające warunki tej specyfikacji mogą pracować
z prękościami 1.5 Mbit/s lub 12 Mbit/s
2.0 Urządzenia zgodne z warunkami nowej specyfikacji mogą pracować z
prędkością 480 Mbit/s
PS/2 (Personal System/2) to port
komunikacyjny opracowany przez firmę
IBM. Jest on odmianą portu szeregowego
przeznaczoną do podłączania klawiatury i
myszy.
Pamięć
Pamięć
ROM (BIOS)
RAM pamięć
operacyjna
1 B (bajt) (słowo 8 bitowe )= 8 b (bitów)
Magistrala
(szyna danych)
(szyna adresowa)
(szyna sterująca)
Jednostkami większymi są:
 1 kB = 1024 B (kB - kilobajt)
 1 MB = 1024 kB (MB - megabajt)
 1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)
Pamięć komputera stanowi zbiór komórek, zapisanych ciągiem zero jedynkowym
o określonej długości (taki ciąg nazywamy słowem).
Komórki pamięci są ponumerowane, a numer komórki nazywa się adresem.
Procesor komputera komunikuje się z pamięcią operacyjną i wykonuje
rozkazy pobrane z programu zawartego w pamięci.
Podział pamięci
Pamięć operacyjna komputera składa się z dwóch rodzajów pamięci:
pamięci stałej ROM
Pamięć ta służy tylko do odczytu to znaczy, że użytkownik może korzystać
z danych zapisanych w tej pamięci, ale nie może nic w niej zmienić.
Zawartość pamięci stałej ustala producent. Zawiera ona procedury
startowe komputera, matrycę znaków oraz inne procedury bez których
praca komputera jest niemożliwa (BIOS).
pamięć użytkownika RAM
Pamięć RAM nazywana pamięcią użytkownika lub pamięcią o dostępie
swobodnym jest podstawowym rodzajem pamięci.
Teoretycznie komputer może posiadać pamięć RAM dowolnej wielkości.
W pamięci operacyjnej przechowywane są aktualnie wykonywane
programy, dane początkowe dla tych programów oraz wyniki pracy.
Zawartość pamięci RAM jest zerowana w momencie zaniku napięcia
zasilania.
Pamięci zewnętrzne
Rodzaje pamięci zewnętrznych
• dyski twarde HDD
• dyskietki FDD
• dyski optyczne
• dyski typu ZIP
• pamięci typu Flash
Rodzaje dysków optycznych
• CD
• tłoczone
• CD R (recordable)
• CD R-W (rewritable)
• DVD
• jednostronne, dwustronne
• jednowarstwowe, dwuwarstwowe
• tłoczone
• DVD R
• DVD R W
Download