Parametry techniczne i funkcjonalne stacji roboczej/lekarskiej

advertisement
Parametry techniczne i funkcjonalne stacji roboczej/lekarskiej umożliwiającej
zaawansowaną ilościową ocenę badań sercowo-naczyniowych MR
Stacja robocza/lekarska umożliwiająca zaawansowaną ilościową ocenę badań sercowonaczyniowych MR
L.p.
Wymagania
I.
STACJA ROBOCZA/LEKARSKA
1.
Odrębne stanowisko lekarskie wyposażone w dwa kompatybilne
kolorowe monitory oraz oprogramowanie umożliwiające
zaawansowaną ilościową ocenę badań sercowo-naczyniowych
rezonansu magnetycznego (MR) w formacie DICOM
2.
3.
Stacjonarny komputer o następujących parametrach:
- co najmniej czterordzeniowy procesor 3,5 GHz lub wyższy
- pamięć RAM 8 GB lub więcej
- karta graficzna z co najmniej 2 GB pamięci lub więcej
- pojemność dysku twardego HDD nr1 (7200rpm) co najmniej
500 GB lub więcej
- pojemność dysku twardego HDD nr2 (7200rpm) co najmniej
1 TB lub więcej
- napęd optyczny: DVD/RW
- karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s
- porty (co najmniej): 4 porty USB 3.0, 1 port szeregowy, 2 porty
PS/2, 1 port VGA, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 port RJ45, 1 gniazdo słuchawek, 1 gniazdo mikrofonowe, 1 wyjście
DVI, 1 wyjście Display Port, 1 wyjście HDMI
- możliwość podłączenia równoczesnego dwóch monitorów
- system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Professional 64bitowy w języku polskim lub angielskim lub równoważny
- klawiatura przewodowa z wydzieloną częścią numeryczną
- mysz przewodowa z trzema przyciskami
Możliwość importu z archiwum PACS badań poprzednich MR
Parametr
wymagany
Parametr
oferowany
Tak
Tak
Tak
4.
5.
Podłączenie do systemu rejestracji pacjenta i archiwizacji obrazów
(w tym pełny pakiet DICOM)
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami
serwisowymi:
- Send/Receive
- Basic Print
- Retrieve
-Storage
-Worklist
Tak
Tak
1
6.
7.
8.
Monitor nr 1 medyczny kolorowy o następujących parametrach:
- dedykowany do pracy w systemie RIS-HIS
- dedykowany do obrazów TK/MR
- funkcja kalibracji zgodnie z DICOM Part 14
- przekątna ekranu 24 cale lub większa
- matryca 2,3 Mpix z nominalną rozdzielczością 1920x1200
pikseli lub większą, panoramiczna (16:10)
- matryca typu IPS
- paleta barw: 10-bit kolor - 1,07 miliarda
- kontrast 1000:1 lub więcej
- jasność maksymalna 320 cd/m2 lub więcej
- układ równomiernego podświetlenia ekranu
- złącze typu Display Port oraz DVI
- gwarancja na okres 5 lat lub dłuższa
- certyfikat CE (Medical Device Directive)
Do monitora należy dołączyć kabel zasilający oraz kabel
umożliwiający transmisję sygnału video z komputera stacjonarnego
przez wejście sygnałowe Display Port.
Monitor nr 2 opisowy kolorowy o następujących parametrach:
monitor LCD LED kolorowy 21,5 cala panoramiczny, matryca typu
TFT VA o rozdzielczości monitora 1920x1080 pikseli, kontraście
minimum 3000:1 (dynamicznym minimum 20M:1), jasności
monitora minimum 250 cd/m2, czasie reakcji maksymalnie 6ms, ze
złączami wejściowymi co najmniej: VGA, DVI, audio. Monitor
powinien posiadać zintegrowane głośniki o mocy minimum 2 x 1W.
Do monitora należy dołączyć następujące przewody: kabel
zasilający oraz kabel umożliwiający transmisję sygnału video z
komputera stacjonarnego przez wejście sygnałowe DVI lub Display
Port.
Zainstalowany
pakiet
oprogramowania
o
następujących
funkcjonalnościach:
- przeglądanie badań MR serca w trybie 2D, z opcją wyświetlania w
trybie kinematograficznym (cine), prezentacja linii referencyjnych
- dedykowane do różnych typów patologii serca presety
wyświetlania badań serca
- możliwość importu badań MR serca z CD/DVD i innych nośników
danych
- centralna baza danych dla badań, wykonanych analiz badań i
raportów
- możliwość archiwizacji wyników, raportów, obrysów/konturów
serca do systemu PACS
możliwość
importowania
uprzednio
wykonanych
obrysów/konturów serca
- raportowanie wyników, z możliwością konfiguracji raportu
- możliwość prezentowania wyników analiz pod postacią 16
segmentowego diagramu AHA
- opcja eksportu filmów w formacie .MPEG lub .AVI
- ocena parametrów objętościowych i funkcji lewej i prawej komory
na podstawie zestawu przekrojów w osi krótkiej serca (EDV, ESV,
SV, EF)
- automatyczna detekcja konturów lewej i prawej komory
- automatyczna detekcja mięśni brodawkowatych i trabekulacji
lewej komory
- szczegółowa ocena funkcji regionalnej lewej komory (grubość
miokardium, kurczliwość regionalna, grubienie skurczowe)
- zaawansowana ilościowa analiza późnego kontrastowania
(zwłóknień) miokardium lewej komory z możliwością dopasowania
Tak
Tak
Tak
2
9.
10.
11.
punktu odcięcia detekcji zwłóknień na podstawie ilości odchyleń
standardowych, automatyczna detekcja blizny, możliwość
ilościowej oceny transmuralności blizny, obszaru no-reflow,
automatyczny transfer konturów
- możliwość ilościowej oceny strefy obrzęku i obszaru uratowanego
miokardium
- zaawansowana analiza perfuzji pierwszego przejścia w badaniach
spoczynkowych i wysiłkowych (adenozyna/dipirydamol), ocena
krzywych wzmocnienia w każdym segmencie lewej komory lub
zdefiniowanym obszarze przez użytkownika
- analiza porównawcza kolejnych faz badania wysiłkowego po
podaniu dobutaminy
- analiza obrazów T2*
- pakiet do T1-mapingu – możliwość wyliczenia czasów T1 w
oparciu o obrazy uzyskane przy pomocy sekwencji typu
MOLLI/Look Locker lub równoważnych, prezentacja map T1 w
kolorze
- pakiet do wizualizacji 3D badań angiograficznych MR, z
możliwością prezentacji MIP, MPR, VRT oraz pomiarów szerokości
światła naczynia
Zainstalowany pakiet oprogramowania typu do zaawansowanej
analizy przepływów krwi (obrazów kontrastu fazy – phase contrast)
o następujących funkcjonalnościach:
- automatyczna detekcja konturów naczynia, możliwość propagacji
konturów naczynia na inne fazy cyklu pracy serca
- automatyczny pomiar objętości przepływu, prędkości,
automatyczna kalkulacja frakcji regurgitacji fali zwrotnej
- wizualizacja prędkości przepływów w formie map kodowanych
kolorem
- możliwość korekty/odejmowania tła celem redukcji artefaktów
- korekta aliasingu
- wyliczenie maksymalnego i średniego skurczowego gradientu
ciśnień
Zainstalowany uniwersalny pakiet oprogramowania biurowego
(m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) typu OpenOffice lub
równoważny w języku polskim
Tak
Tak
Gwarancja na okres 12 miesięcy lub większa
Tak
3
Download