109-126 i 128 - Interna Duża - shaerogorath

advertisement
109-126 i 128.doc
(182 KB) Pobierz
109 : HYPERKERATOSIS RUMINIS

ETIOLOGIA
Choroba wywodzi się głównie z niestrawności kwaśnej, jej postaci klinicznej lub subklinicznej

najczęściej wiąże się z karmienie paszą granulowaną

do przyczyn należą także hipowitaminoza A i B oraz niedobór cynku

brak naturalnej paszy objętościowej, szorstkiej powoduje niedostateczne złuszczanie się
nabłonka śluzówki i zaburza trawienie

wzrasta wytwarzanie LKT głównie masłowego i propionowego

oddziaływanie chemicznie zmienionej treści żwacza

maleje wytwarzanie śliny więc jest niedostateczna alkalizacja

następstwem jest nagromadzenie się bakterii chorobotwórczych i stany zapalne śluzówki
żwacza

zachwianie równowagi między keratynizacją a złuszczaniem


OBJAWY
bezobjawowo luz z objawami niestrawności

mniejsze przyrosty masy
spadek ilości mleka i zawartości w nim tłuszczu

powiększenie wątroby

skurcze toniczno – kloniczne
ROZPOZNANIE
Przyżyciowe rozpoznanie jest trudne bo brak swoistych objawów.
Badanie pośmiertne lub diagnostyczna laparotomia rozstrzygają .
Stwierdza się :
 powiększenie brodawek błony śluzowej żwacza które ulegają rogowaceniu
 zgrubiałą błonę śluzową z ogniskami martwiczymi i nadżerkami
 często przeniesienie procesu na blonę śluzową czepca
 ropnie w wątrobie
LECZENIE
Unormowanie żywienia
Stosowanie środków alkalizujących ( NaHCO3 4g/ 10 kg m.c. )
110: WADY ZASTAWKOWE U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (
vitia cordis)

w praktyce te wady wsierdzia spotykane są częściej u koni niż u bydła i świń

U wszystkich gatunków zwierząt powstają one na tle zapalenia wsierdzia.
Wyjątkowo tylko różnego rodzaju guzy mogą doprowadzać do wad zastawek ( u bydła naciek
białaczkowy w sercu )

ponadto przyczyną takiego stanu może być zwiotczenie ścian serca i rostrzeń komór

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
Patogeneza:

zniekształcenie na skutek zgrubienia lub zmian bliznowatych – płatki zastawki nie stykają się

skrócenie strun ścięgnistych

nieprawidłowe działanie mięśni brodawkowych

w związku z tym podczas skurczu część krwi cofa się do lewego przedsionka

podobne cofanie następuje przy rostrzeni lewej komory

powoduje to wzrost ciśnienia w lewym przedsionku i utrudniony odpływ krwi z płuc

krew zalega w płucach i tworzy zwiększony opór dla tłoczącej krew do płuc prawej komory

wzmożona praca prawej komory doprowadza do jej przerostu

przerostowi ulega też lewy przedsionek na skutek zwiększonego ciśnienia i rozciągania

wyrzuca on wówczas większą niż zwykle ilość krwi do lewej komory

i w efekcie kompensacyjny przerost ścian lewej komory
Objawy :

wzmocnione uderzenia serca po prawej stronie

po lewej stwierdza się zapadanie klatki podczas skurczu serca

podczas skurczu po lewej stronie wyczuwamy drżenie przypominające „ mruczenie kota''

nad zastawką dwudzielną na samym początku skurczu słyszymy wzmożony i długotrwały
szmer z największym natężeniem w 4 i 5 pmż

przypomina on syczenie , czasem dmuchanie a rzadko gwizd

wyjątkowo szmer ten może być słyszalny na końcu skurczu ( nazywamy go wtedy
przedrozkurczowym ) gdy niedomykalność jest nieznaczna i powstające pod koniec skurczu
największe ciśnienie porusza płatki zastawki podczas wtłaczania krwi do przedsionka

osłabienie pierwszego tonu

akcentacja drugiego tonu

rozszczepienie drugiego tonu(niesynchroniczne zamykanie zastawek półksiężycowatych)
1

wcześniej czy pózniej dochodzi do zmian zastoinowych w płucach, co jest punktem wyjścia dla
stanów zapalnych oskrzeli i sklonności do obrzęku płuc

rozwinąć się tez może niewydolność prawokomorowa

a następnie lewokomorowa

łatwo dochodzi do pogłębiania się oporów w małym krwiobiegu
Leczenie:

jest wadą anatomiczną której nie daje się usunąć farmakologicznie

stosuje się wspomagająco preparaty z naparstnicy

oszczędzanie zwierząt, ograniczenie wysiłku
ZWĘŻENIE UJŚCIA ŻYLNEGO LEWEGO ( PRZEDSIONKOWO – KOMOROWEGO)


Patogeneza i Objawy:
wada ta utrudnia odpływ krwi z przedsionka do lewej komory w czasie rozkurczu komór
zależnie od stopnia zwężenia praca przedsionka rośnie w czasie tłoczenia krwi do komory

następuje przerost przedsionka

ale mimo to nie pozbywa się całej krwi

ma „nadmiar'' krwi wraz z tą napływającą z żył płucnych i rośnie w nim ciśnienie

następuje rostrzeń przedsionka

rośnie opór w płucach co prowadzi do przerostu komory PRAWEJ

i do niedomykalności zast trójdzielnej jako zaburzenie w kompensacji wady lewo-komorowej

lewa komora może być niezmieniona bo przerost przedsionka i prawej komory może być
wystarczający


szmer rozkurczowy

silny 1 ton

zaakcentowany 2 ton
szmery rozkurczowe są przedskurczowe ( na samym końcu rozkurczu )

często dołącza się sinica błon śluzowych i tachypnoe
NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK PÓŁKSIĘŻYCOWATYCH AORTY
Przyczyny, Patogeneza :

nieszczelne przyleganie brzegów zastawek

cofanie się krwi z aorty do lewej komory podczas jej rozkurczu

wskutek zapalenia wsierdzia

cofająca się krew miesza się z tą napływającą z przedsionka co daje większa ilość

wzrasta ciśnienie w lewej komorze
2

komora ma większą ilość krwi do wyrzucenia więc dochodzi do jej przerostu

jest to przerost kompensacyjny i na początku jest wystarczający dopóki oprócz przerostu nie ma
innych zmian

prawa komora pracuje normalnie i nie wykazuje zmian

z czasem jednak dochodzi do zwiotczenia LEWEJ komory i dochodzi do niedomykalności
zastawki dwudzielnej ze wszystkimi następstwami ( patrz wyżej)
Objawy:

powiększenie pola stłumienia sercowego

słyszalny szmer nad zastawką w czasie rozkurczu

nasilone tętnienie w tętnicach

tętno wysokie i chybkie

tętno włośniczkowe

może doprowadzać do migotania przedsionków
ZWĘŻENIE UJŚCIA AORTY


Przyczyna, Patogeneza:

rozwija się wskutek zapalenie wsierdzia
zwężenie to zmusza lewą komorę do wykonywania większej pracy w tłoczeniu krwi na obwód

przerost wyrównawczy lewej komory
z czasem następuje mniej efektywne wyrzucanie krwi na obwód i krew w lewej komorze zalega

przy dopływie krwi z przedsionka ilość jej jest za duża

w efekcie dochodzi do rostrzeni lewej komory
Objawy:
omacywanie – pomruk serca wyczuwalny po lewej stronie

wypuk – powiększenie pola stłumienia sercowego

nad zastawką aorty bardzo silny szmer skurczowy

drugi ton prawie niesłyszalny

tętno małe i leniwe
Leczenie :

glikozydy

kofeina

kardiamid

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ



wada ta może powstawać wtórnie wskutek niedomykalności zastawki dwudzielnej

lub wskutek ciężkich oporów w krążeniu małym
podczas skurczu część krwi wraca z prawej komory do prawego przedsionka gdzie spotyka się z
krwią żylną z obwodu

powoduje to nadmiar krwi i wzrost ciśnienia w przedsionku

taka nadmierna ilość krwi wtłaczana jest do komory
powrotna fala krwi podczas skurczu komory prawej cofa się aż do żyły czczej i dochodzi aż do
żył szyjnych

powstaje tętno żylne dodatnie synchroniczne ze skurczem komór

słychać słaby szmer skurczowy nad zastawką trójdzielną
...
Plik z chomika:
shaerogorath
Inne pliki z tego folderu:

Badanie_ukladu_trawiennego_koni.ppt (9274 KB)
 134-155.doc (197 KB)
 109-126 i 128.doc (182 KB)
 163-164.odt (37 KB)
 168.doc (49 KB)
Inne foldery tego chomika:

Andrologia
Epizoty
 Farmacja egzamin
 Farmakologia
 ORTOPEDAŁY

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download