Uniwersalne Spektrofotometry UV-VIS

advertisement
UNIWERSALNE SPEKTROFOTOMETRY UV-VIS
 Pomiary absorbancji w zakresie 200-999 nm z krokiem 1 nm za pomocą
monochromatora
 10” dotykowy wyświetlacz, który można obsługiwać w rękawiczkach i rysikiem
 Połączenie: wi-fi, bluetooth, port USB
 Sterowane urządzenia i analiza danych za pomocą oprogramowania Gen5
bezpośrednio na ekranie lub przez komputer
 4-strefowa kontrola temperatury do 65oC z systemem anty-kondensacyjnym
 Sprawne wytrząsanie (liniowe, orbitalne, ósemkowe)
Kontrola anty-kondensacyjna
Profile wytrząsania
 Pomiary w trybach punktu końcowego, kinetycznym, skanowania widma,
skanowania dna dołka.
 Obsługa płytek od 6- do 384-dołkowych oraz płytek Take3 do pomiaru
stężenia kwasów nukleinowych i białek w mikroobjętościach.
 Opcjonalny port na kuwetę standardową.
 Zaawansowana analiza uzyskanych wyników z programem Gen5:
tworzenie krzywych standardowych o różnych modelach dopasowania,
wprowadzanie własnych formuł lub korzystanie z proponowanych przez
program.
Wybór długości fali
NIEZAWODNE NARZĘDZIE POMIAROWE DLA:
 Testów proliferacji komórek
 Testów cytotoksyczności
 Długich kinetyk wymagających kontroli temperatury i wytrząsania
 ELISA
 Kinetyki enzymatycznej
 Skanowania spektrum związków
 Testów z użyciem reaktywnych form tlenu
 Skanowania powierzchni dna dołka
 Określenia stężenia kwasów nukleinowych i białek
Dostępne modele:
EPOCH2
EPOCH2T
EPOCH2C
EPOCH2TC
Inkubacja
x
x
x
x
Wytrząsanie
x
x
x
x
Program Gen5
x
x
x
x
Wyświetlacz dotykowy
x
Port kuwety
https://www.youtube.com/watch?v=tzOjedvGZco
x
x
x
EPOCH
x
Download