Koło astronomiczne działające przy Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

advertisement
Koło astronomiczne
działające przy Gimnazjum
nr 1 w Lublińcu
LUBLINIEC 2009
Witamy Wszystkich, których fascynuje kosmos, lubią patrzeć w niebo, a może nawet
interesują się możliwością życia na innych planetach…. Możesz wyruszyć w kosmos i
doświadczyć wielu ciekawych wrażeń na spotkaniach Koła Astronomicznego, które działa
przy Gimnazjum nr 1 od 16 lutego 2009 roku.
Spotykamy się we wtorki ( po zmianie czasu na letni o godz.19.00 lub 20.00) w
naszym gimnazjum oraz robimy piesze wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego
przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Możemy tam obserwować
niebo przez trzy różne teleskopy.
Koło liczy 16 członków a opiekunem jest p. Aniela Klose, nauczyciel fizyki.
Zadania koła:








rozbudzenie zainteresowań astronomią i pasji badawczych
poznanie możliwości obserwacji nieba za pomocą różnych przyrządów
samodzielne opracowanie wyników obserwacji oraz referatów o tematyce astronomicznej z
wykorzystaniem technologii informacyjnej
poszerzanie horyzontów wiedzy
dostrzeganie zjawisk fizycznych w otaczającym świecie
współpraca między gimnazjum i Z.S. im. A. Mickiewicza w Lublińcu
integracja uczniów gimnazjum i uczniów LO w Lublińcu
popularyzacja nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii






Inspiracją działalności koła stało się ważne wydarzenie, jakie ma miejsce w roku
2009. Otóż ONZ rok 2009 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Astronomii.
W roku 2009 mają miejsce następujące rocznice i wydarzenia:
400 lat od pierwszego użycia teleskopu do celów astronomicznych (Galileusz)
90 lat istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)
40 lat od pierwszego lądowania człowieka na Księżycu (Apollo 11)
najdłuższe zaćmienie Słońca w XXI wieku (22 lipca 2009 Indie- Chiny)
Widok nocnego nieba zawsze robił
na ludziach wielkie wrażenie.
Do obserwacji nocnego
nieba wystarczy bezchmurne niebo,
wzrok ku gwiazdom skierowany,
lornetka lub prosta lunetka.
Może to być wspaniałe przeżycie
rodzinne, łączące starszych
i młodszych, tych co już dużo wiedzą
z tymi, którzy dopiero chcą się
dowiedzieć.
Dlatego hasło Międzynarodowego
Roku Astronomicznego 2009 brzmi
"Odkryj swój
Wszechświat".
Co robimy na spotkaniach koła astronomicznego?
Zaczęliśmy od wykonania gazetki tematycznej o Międzynarodowym Roku
Astronomicznym 2009 i najważniejszych wydarzeniach
Chodzimy na obserwacje do Obserwatorium
Astronomicznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu, gdzie oglądamy niebo przy
pomocy trzech teleskopów o różnych parametrach.
To najnowszy teleskop, sam podąża za śledzonym obiektem na niebie
Teleskop wewnątrz kopuły obserwacyjnej …
i na zewnątrz ustawiony
na balkonie
Zrobiliśmy zdjęcia obserwowanym obiektom:
Księżycowi w I fazie ( wtedy na granicy światła i
cienia można wyraźnie zobaczyć kratery na
powierzchni Księżyca)
Wenus w ostatniej fazie ( Wenus ma fazy tak jak Księżyc)
oraz Saturnowi z jego pierścieniami.
Uczestniczymy wraz z członkami Koła Astronomicznego przy LO im. A.
Mickiewicza w zajęciach w sali informatycznej , gdzie pod
przewodnictwem nauczyciela informatyki
oraz pasjonata astronomii p. mgr Adama Strzelczyka możemy
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji z astronomii.
Oglądamy również ciekawe prezentacje multimedialne przygotowane przez
nauczyciela p. A. Strzelczyka oraz członków koła astronomicznego przy LO w
Lublińcu. Tematy tych prezentacji były następujące:
„Podstawowe pojęcia astronomiczne”
„Podstawowe jednostki astronomiczne”
„Ruchy planet Układu Słonecznego”
„Odległości we wszechświecie”
Na spotkaniach koła w naszym gimnazjum prezentujemy przygotowane przez
uczniów referaty oraz prezentacje. Oto tematyka przygotowanych prezentacji:
Pasjonujące szczegóły z życia kosmonautów w kosmicznym wahadłowcu.-Sebastian
Piotrowski kl.II a
Co zobaczył przez swój teleskop Galileusz?- Paulina Pielarz i Paulina Kotas z kl. IIId
Saturn –„planeta z pierścieniami”- Dawid Melnarowicz kl.I d
Merkury –gorąca planeta- Gromada Ilona kl.IIa
Na zajęciach koła nauczyliśmy się posługiwać obrotową mapą nieba za
pomocą której potrafimy znaleźć szukany obiekt na niebie
oraz potrafimy podać fazę Księżyca w danym dniu posługując się
nomogramem faz księżyca
Uczestniczyliśmy w wycieczce –rajdzie rowerowym po Ścieżkach
astronomicznych w Parku lublinieckim, gdzie informacje o planetach Układu
Słonecznego zamieszczone są na tablicach .
Rajd zakończył się koło leśniczówki za obwodnicą Lublińca, gdzie obserwowaliśmy
Saturn i Księżyc przy pomocy dużego, nowoczesnego teleskopu Odbyło się
również ognisko.
Plan pracy koła astronomicznego
w roku szkolnym 2008/2009
Semestr II
1. Międzynarodowy Rok Astronomiczny 2009-najważniejsze wydarzenia. Wykonanie gazetki tematycznej.
2. Podstawowe pojęcia astronomiczne. Zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym przy Zespole Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Pierwsze obserwacje i orientacja na niebie . Wielka i Mała Niedźwiedzica,
Gwiazda Północna
3. Podstawowe jednostki astronomiczne. Zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym przy Zespole Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu-obserwacja księżyca w I kwadrze oraz innych obiektów widocznych na niebie
marcowym.
4. Rodzaje przyrządów astronomicznych- budowa teleskopu. Podstawowe gwiazdozbiory Obserwacje
gwiazdozbiorów. Układ Słoneczny. Charakterystyka planet-film dydaktyczny
5. O zaćmieniach Słońca i Księżyca- prezentacja multimedialna.. Obserwacja Saturna i Wenus.
6. Obrotowa mapa nieba- ćwiczenia w posługiwaniu się mapą , znajdowanie obiektów na mapie i na niebie
podczas obserwacji. Ćwiczenia z rysowaniem mapy nieba. Obserwacja gwiazdozbioru Oriona.
7. Księżyc – nasz najbliższy sąsiad. Nomogram faz księżyca – nauka posługiwania się nomogramem.
Obserwacja faz księżyca prowadzona przez najbliższy miesiąc w dzienniku obserwacji.
8. Rok astronomiczny- prezentacja multimedialna. 22 kwiecień-maksimum roju meteorytów. Obserwacja
Merkurego na niebie kwietniowym i innych obiektów.
9. Obserwacja gwiazdozbiorów na niebie majowym. Niektóre wielkości astronomiczne- promień Ziemi,
Słońca, Księżyca, masa Słońca, Ziemi, Księżyca metody wyznaczania.
10. Ewolucja gwiazd- od mgławicy do czarnej dziury- aktualizacja gazetki ściennej. Strony internetowe o
tematyce astronomicznej.
11. Wycieczka rowerowa ścieżką astronomiczną w parku lublinieckim. Plenerowe obserwacje nieba.
Podsumowanie działalności koła.
Opracowała Aniela Klose
Dołącz do nas !
Zapraszamy.
Download