Ksiezyc

advertisement
KSIĘŻYC
W
OBIEKTYWIE
mgr Kinga Janusz
Księżyc na lekcjach fizyki
Lekcje fizyki nie muszą być
nudne, łatwiej przyswoić
wiadomości, jeżeli
uatrakcyjnione zostaną
doświadczeniem, pokazem,
prezentacją lub filmem
nakręconym własnoręcznie za
pomocą kamery internetowej.
Powierzchnia Księżyca
Uczniowie sami mogą
obserwować
powierzchnię Księżyca,
rysować ją albo
fotografować aparatem
cyfrowym lub kamerą
internetową.
Zdjęcie wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym 07 września 2006 r.
Identyfikacja kraterów i mórz
Mając mapę powierzchni Księżyca uczniowie
mogą zidentyfikować kratery i morza.
Mapę Księżyca można pobrać z Internetu
Fazy Księżyca
Obserwując Księżyc w ciągu miesiąca można
wykonać zdjęcia faz Księżyca.
Zdjęcia te mogą być pomocne przy omawianiu
ruchu Księżyca dookoła Słońca.
NÓW
PIERWSZA
KWADRA
PEŁNIA
OSTATNIA
KWADRA
Ruch Księżyca po sferze
niebieskiej
Oglądając nocne niebo można
zaobserwować i zarejestrować kamerą
internetową różne zjawiska,
np. przejście Księżyca na tle Plejad,
zaćmienie Księżyca.
Przejście Księżyca na tle plejad – mapy z programu GUIDE
Ruch Księżyca po sferze
niebieskiej
Film poklatkowy obrazujący ruch Księżyca na tle
Plejad wykonany za pomocą programu SalsaJ ze
zdjęć z programu Guide
Ruch Księżyca po sferze
niebieskiej
Przejście Księżyca na tle Plejad
Zjawisko to zaobserwowano i
zarejestrowano kamerą internetową
13 września 2006 r. w Krakowie.
Księżyc zasłania gwiazdy
Księżyc odsłania gwiazdy
Zaćmienia Księżyca
To efektowne zjawisko uczniowie również
mogą samodzielnie zarejestrować.
Analizując przebieg zjawiska łatwiej
zrozumieją mechanizm jego powstawania.
Częściowe zaćmienie Księżyca
Początek zaćmienia
był niewidoczny
gdyż Księżyc
dopiero wschodził.
Zdjęcie wykonano
aparatem cyfrowym
(zoom 12x)
Serię zdjęć
połączono w film
poklatkowy przy
pomocy SalsaJ
Częściowe zaćmienie Księżyca
Niestety nie udało
się zarejestrować
początku
zaćmienia.
Częściowe zaćmienie Księżyca zarejestrowane kamerą internetową
7 września 2006 r. w Krakowie.
Częściowe zaćmienie Księżyca
Film poklatkowy wykonany kamerą internetową 8 – 9 listopada 2003 r.
Falujące kratery Księżyca
Film wykonano kamerą internetową i teleskopem „Telementor”
(W.Mierzwa)
Download