Księżyc - nasz naturalny satelita

advertisement
Księżyc - nasz naturalny satelita
Podstawowe parametry Księżyca
Parametr planety
Wartość
Masa
Średnica
Przyspieszenie grawitacyjne
Okres rotacji
Średnia odległość od Ziemi
Średnia temperatura powierzchni
Okres obiegu Ziemi
Ludzie na Księżycu
Pierwszy człowiek na Księżycu
Ostatni człowiek na Księżycu
Na powierzchni
Księżyca stanęło
łącznie tylko
12 ludzi!
Neil Armstrong
Apollo 11, 21 lipca 1969
Księżyc - nasz naturalny satelita
Harrison Schmitt
Apollo 17, grudzień 1972
Strona 1
Zaćmienie Księżyca
Ma miejsce, gdy Księżyc znajdzie się w cieniu
rzucanym przez Ziemię.
Zaćmienie Słońca
Ma miejsce, gdy Ziemia znajdzie się w cieniu
rzucanym przez Księżyc.
Księżyc - nasz naturalny satelita
Strona 2
Fazy Księżyca
Ciekawostki dotyczące Księżyca
Pierwsze zdjęcie strony niewidocznej z Ziemi
1959 r., sonda Łuna 3
Pierwsze miękkie lądowanie na Księżycu
1966 r., sonda Łuna 9
Największy znany w Układzie Słonecznym
krater uderzeniowy.
Strona niewidoczna Księżyca,
tzw. Basen Południowy – Aitken
średnica: 2240 km,
głębokość: 13 km
Najsłabszy reflektor w Układzie Słonecznym.
Odbija tylko 7% padającego
światła
Temperatura na powierzchni.
Od. około –80 ͦC do ok. +110 ͦC
Księżyc - nasz naturalny satelita
Strona 3
Download