Oblicz jaka jest średnia prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca

advertisement
Oblicz jaka jest średnia prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca.
Oblicz jaka jest średnia prędkość Ziemi w ruchu wokół własnej osi.
Oblicz siłę przyciągania się dwóch tankowców o masach 300000 t 20000 t mijających się w
odległości 1 km.
Masa Wenus stanowi 0,8 masy Ziemi, a jej promień 0,93 promienia Ziemi. Jaka jest jej
pierwszą prędkość kosmiczna? Oblicz.
Telekomunikacyjny satelita stacjonarny krąży wokół Ziemi po orbicie o promieniu 42 tys.
km. Jaka jest jego prędkość liniowa?
Ile orbit stacjonarnych istnieje wokół Ziemi? Dlaczego?
Gdzie kończy się ziemskie pole grawitacyjne?
Jaka jest zależność masy ciała od położenia na Ziemi? Dlaczego?
Jak zmienia się całkowita energia mechaniczna ciała spadającego swobodnie na Ziemię?
Dlaczego?
Masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. Ziemia przyciąga Księżyc siła około
2,16*1020 N. Jaką siła Księżyc przyciąga Ziemię?
Rakieta leci na Księżyc. W którym momencie na astronautę zacznie działać stan nieważkości?
Dlaczego?
Promień ziemi stanowi 3,7 promienia Księżyca, a jej masa jest 81 razy większa od masy
Księżyca. Jak jest wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Księżyc? Oblicz.
Od czego zależy długość roku na danej planecie? Dlaczego?
Ile ważyłby kilogram cukru na planecie o takiej samej masie jak Ziemie, ale o 100 razy
mniejszej średnicy? Dlaczego?
Jak będzie się poruszać rakieta wystrzelona z Ziemi z prędkością o połowę mniejsza od jej
pierwszej prędkości kosmicznej? Dlaczego?
Z pokładu satelity stacjonarnego wypadła torba z narzędziami. Jakie będą jej dalsze losy?
Średnia odległość Plutona od Sińca wynosi 59,5 AU. Jak długo trwa rok na plutonie?
Jaka jest zależność ciężaru ciała od położenia na Ziemi? Dlaczego?
Satelita krąży wokół Ziemi. Jak będzie się poruszał, gdyby przestała działać siła grawitacji
Ziemi? Dlaczego?
Lotnik wykonuję pętlę. W którym miejscu doznaje stanu przeciążenia? Dlaczego?
Od czego zależy prędkość końcowa ciała spadającego swobodnie na Ziemię? Dlaczego?
POZIOM ROZSZERZAJĄCY
1. Największa odległość komety Halleja od Słońca wynosi 35,4 AU, a najmniejsza
0,59 AU. Prędkość liniowa w aphelium wynosi 0,91 km / s . Jaka jest prędkość
liniowa w peryhelium?
2. Stacja kosmiczna Gamma krąży wokół Słońca w odległości 4 AU. Jaki jest jej okres
obiegu wokół Słońca?
3. Z jaką prędkością kątową musiałaby obracać się Ziemia, aby na równiku był stan
nieważkości?
4. Siedzisz w fotelu rakiety startującej z przyspieszeniem dwa razy większym od
ziemskiego. Co zmierzy siłomierz umieszczony za twoimi plecami?
POZIOM DOPEŁNIAJĄCY
5. Omów, w jaki sposób przebiega lot sztucznego satelity na Marsa i opisz krótko cel i
znaczenie Misji Mars Pathfinder.
6. „Czarna dziura” jest obiektem o tak silnym polu grawitacyjnym, że nawet światło nie
może wyjść z takiego obiektu. Oblicz, jaki promień musiałby mieć Ziemia, aby być
czarną dziurą?
7. Opisz przebieg znanej Ci katastrofy kosmicznej.
Grupa A
1. Oblicz jaka jest średnia prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca.
2. Ile ważyłby kilogram cukru na planecie o takiej samej masie jak Ziemie, ale o 100 razy mniejszej
średnicy? Dlaczego?
3. Ile orbit stacjonarnych istnieje wokół Ziemi? Dlaczego?
4. Masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. Ziemia przyciąga Księżyc siła około
2,16*1020 N. Jaką siła Księżyc przyciąga Ziemię?
5. Jaka jest zależność ciężaru ciała od położenia na Ziemi? Dlaczego?
6. Satelita krąży wokół Ziemi. Jak będzie się poruszał, gdyby przestała działać siła grawitacji Ziemi?
Dlaczego?
Grupa B
1. Oblicz jaka jest średnia prędkość Ziemi w ruchu wokół własnej osi.
2. Oblicz siłę przyciągania się dwóch tankowców o masach 300000 t 20000 t mijających się w
odległości 1 km.
3. Jak zmienia się całkowita energia mechaniczna ciała spadającego swobodnie na Ziemię?
Dlaczego?
4. Jak będzie się poruszać rakieta wystrzelona z Ziemi z prędkością o połowę mniejsza od jej
pierwszej prędkości kosmicznej? Dlaczego?
5. Lotnik wykonuję pętlę. W którym miejscu doznaje stanu przeciążenia? Dlaczego?
6. Kamień o masie 10 g spada z wysokości 10 m. Z jaka prędkością uderzy o Ziemię Ziemi?
Grupa C
1. Masa Wenus stanowi 0,8 masy Ziemi, a jej promień 0,93 promienia Ziemi. Jaka jest jej pierwszą
prędkość kosmiczna? Oblicz.
2. Średnia odległość Plutona od Sińca wynosi 59,5 AU. Jak długo trwa rok na plutonie?
3. Gdzie kończy się ziemskie pole grawitacyjne?
4. Od czego zależy długość roku na danej planecie? Dlaczego?
5. Rakieta leci na Księżyc. W którym momencie na astronautę zacznie działać stan nieważkości?
Dlaczego?
6. Kamień o masie 10 g spada z wysokości 10m. Po jakim czasie znajdzie się na Ziemi?
Grupa D
1. Telekomunikacyjny satelita stacjonarny krąży wokół Ziemi po orbicie o promieniu 42 tys. km.
Jaka jest jego prędkość liniowa?
2. Promień Ziemi stanowi 3,7 promienia Księżyca, a jej masa jest 81 razy większa od masy
Księżyca. Jak jest wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Księżyc? Oblicz.
3. Jaka jest zależność masy ciała od położenia na Ziemi? Dlaczego?
4. Z pokładu satelity stacjonarnego wypadła torba z narzędziami. Jakie będą jej dalsze losy?
5. Od czego zależy prędkość końcowa ciała spadającego swobodnie na Ziemię? Dlaczego?
Download