Regionalny Program Warsztatów Edukacji Diabetologicznej

advertisement
Regionalny Program Warsztatów Edukacji Diabetologicznej
Pielęgniarek
Patronat: Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Odpowiedzialni za realizację programu:
dr n. med. Mirosława Polaszewska-Muszyńska
dr n. med. Zofia Ruprecht
Koordynator naukowy: prof. dr med. Roman Junik
Koordynator ds. szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: mgr Katarzyna Florek
Koordynator administracyjny: mgr Katarzyna Rospłochowska
Jolanta Koput
Cel programu:
Program skierowany do pielęgniarek pracujących na terenie województwa KujawskoPomorskiego:
1. W pierwszej kolejności zatrudnionych we wszystkich Poradniach Diabetologicznych, w
podstawowej opiece zdrowotnej naszego województwa celem wypracowania jednolitych
standardów edukacji chorych na cukrzycę.
2. W drugiej kolejności do pielęgniarek: - klinik i oddziałów szpitalnych
- oddziałów dla przewlekle chorych i domów opieki
zdrowotnej
celem zapewnienia lepszej opieki chorym na cukrzycę hospitalizowanym.
Miejsce edukacji: Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii,
ul. K.K. Baczyńskiego 17, Bydgoszcz
Edukacja:
- cykle 2 dniowych szkoleń; piątek 16:30 do 20:30 ( 4 godziny) i sobota
8:30 do 16:30 ( 8 godzin)
- czas: od listopada 2009r. - 2012 r.
- stopień: podstawowy lub średni
- ilość uczestników: 40 pielęgniarek w jednym cyklu szkoleń
Zespół edukujący: - lekarze diabetolodzy Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii,
Kliniki Endokrynologii i Diabetologii
- pielęgniarki Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii, Kliniki
Endokrynologii i Diabetologii
- dietetyczki
Ocena wiedzy pielęgniarek: - test wstępny
- test końcowy
- 10 pytań na obu testach
Piątek 16:00- 20:30
16:00 - 16:30
Rejestracja uczestników, podział na grupy warsztatowe
Ankieta
Lunch
Test 10 pytań – 10 minut
16:30- 17:40
Wykłady (1 godzina i 10 minut)
16:30 -16:50
Podstawowe wiadomości na temat cukrzycy - definicja, objawy,
typy cukrzycy, wykrywanie cukrzycy, przebieg choroby,
terapia wieloczynnikowa w cukrzycy. Przegląd nowości (20 min)
16:50 -17:20
Ogólne zasady żywienia i planowanie posiłków w cukrzycy składniki pokarmowe, zapotrzebowanie kaloryczne, rozkład
węglowodanów w diecie, ograniczenia dietetyczne, Indeks
glikemiczny WBT, WW (ładunek glikemiczny) FIT, pompy ( 30 minut)
17:20 -17:40
Insulinoterapia: działanie insuliny, rodzaje insulin, profile ich
działania, modele insulinoterapii. Przegląd nowości (20 min)
17:40 -17:50
Przerwa na kawę
17:50 – 20:25
Warsztaty ( 2 godziny 45 minut)
17:50 - 18:25
Warsztat I - ( 35 min)
Dieta – obliczanie należnej masy ciała, obliczanie WHR,
określanie wskaźnika masy ciała, obliczanie zapotrzebowania
kalorycznego, wymienniki węglowodanowe, wymienniki białkowo
– tłuszczowe, indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny
18:30 - 19:05
Warsztat II - ( 35 min)
Dieta - praktyczne przygotowanie posiłków
w oparciu o atrapy produktów, dieta p/miażdżycowa, produkty
dla diabetyków
19:10 - 19:45
Warsztat III - ( 35 min)
Insulinoterapia - technika podawania insuliny, miejsca
podawania insuliny, mieszanie insulin, relacja insulina a posiłek,
przechowywanie insuliny, obsługa wstrzykiwaczy i praktyczne
podanie insuliny
19:50 - 20:25
Warsztat IV - ( 35 min)
Insulinoterapia - modyfikacja dawek insuliny, wpływ wysiłku
fizycznego na zapotrzebowanie na insulinę
Sobota 8:00 -16:30
8:00- 8:20
Rejestracja uczestników, podział na grupy
Śniadanie
8:20- 10:20
Wykłady ( 2 godziny)
8:20 – 8:40
Leki doustne w leczeniu cukrzycy (20 min)
8:40 – 9:00
Hipoglikemia – definicja, przyczyny, objawy, postępowanie w
zależności od czasu trwania, zapobieganie, wyciąganie
wniosków z niedocukrzeń (20 min)
9:00 – 9:20
Hiperglikemia – definicja, przyczyny, objawy, postępowanie
w trakcie dodatkowej choroby (20 min)
9:20 – 9:40
Omówienie kryteriów wyrównania cukrzycy (20 min).
9:40: 10:00
Późne powikłania cukrzycy, znaczenie właściwego leczenia
i wyrównania cukrzycy oraz współdziałania chorego w ich
zapobieganiu poprzez samokontrolę i modyfikację leczenia (20 min)
10:00 – 10:20
Promocja zdrowego stylu życia. Znaczenie aktywności fizycznej w
leczeniu cukrzycy. Zapobieganie otyłości (20 min).
10:20- 10:35
Przerwa na kawę
10:35-16:15
Warsztaty (5 godzin)
10:35- 11:35
Warsztat I - (60 minut)
Hipoglikemia – scenka, praktyczne postępowanie w hipoglikemii,
technika podawania glukagonu.
Wszystko co powinno się wiedzieć na temat insulin.
11:40-12:40
Warsztat II - (60 minut)
Ogólne zasady prowadzenia samokontroli glikemii, ketonemii
cukromoczu i ketonurii. Technika pomiaru ciśnienia tętniczego,
technika nakłucia opuszki palca. Prowadzenie zeszytu
samokontroli, interpretacja wydruków komputerowych z
glukometrów . Obsługa glukometrów. Interpretacja przypadków
( cukrzyca, zespół metaboliczny).
12:45 -13:00
Przerwa na kawę
13:05- 14:05
Warsztat III- (60 minut)
Układanie diety z uwzględnieniem WW- dla pacjentów leczonych
metodą intensywnej insulinoterapii i metodą wielokrotnych
wstrzyknięć insulin (4-5).
Interpretacja profilów glikemii, modyfikacja wymienników
węglowodanowych i modyfikacja dawek insuliny.
14:10 -15:10
Warsztat IV- (60 minut)
Film- (10 minut)
Pielęgnacja i badanie stóp u chorego na cukrzycę.
Co możemy zrobić aby zmniejszyć ilość amputacji?
15:15- 16:15
Warsztat V- (60 minut)
Układanie diety dla pacjenta z cukrzycą typu 2 i otyłością
leczonych lekami doustnymi.
Układanie diety dla pacjenta z nefropatią cukrzycową i
białkomoczem, znajomość kaloryczności posiłków,
praca na atrapach
16:15 -16:30
Podsumowanie
Ankieta
16:30
Lunch
Download