Negatywne myśli o świecie

advertisement
Zwalczyć melancholię
Terapia poznawczo-behawioralna
pacjentów z depresją
mgr Paulina Wróbel
Zakład Psychologii Klinicznej UJ
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży UJ
Postępowanie z pacjentem
Zebranie wywiadu
Wstępna diagnoza
Praca behawioralna
Praca poznawcza
Zakończenie pracy i wskazania do dalszej terapii
Przykładowe błędne koło
Jestem
beznadziejny
Lepiej
zostanę w
łóżku
Nie potrafię
nic zrobić
Praca behawioralna
Praca behawioralna
●
●
●
Psychoedukacja na temat roli aktywności w
leczeniu depresji.
Mobilizowanie pacjenta do podjęcia aktywności.
Wspólne planowanie czasu – sporządzanie
harmonogramu dnia, tygodnia itp.
Planowanie aktywności
Planowanie aktywności
Poznawcze aspekty depresji
W psychoterapii poznawczej
zakłada się, że źródłem
problemowych zachowań
jest sposób, w jaki myślimy
o przeżyciach, i to w jaki
sposób
interpretujemy zdarzenia.
Poznawcze aspekty depresji
A
Fakty
B
Myśli
C
Uczucia
D
Zachowania
Poznawcze aspekty depresji
●
Interpretacja owych zdarzeń może przebiegać
na różnych poziomach głębokości. Najbardziej
dostępny dla nas jest poziom myśli
automatycznych, które są spontaniczną reakcją
na to, co się dzieje.
Poznawcze aspekty depresji
Myśli automatyczne są rodzajem wewnętrznego
dialogu, który toczymy nieprzerwanie i
niezależnie od naszej aktualnej koncentracji na
nim.
Poznawcze aspekty depresji
Mogą mieć pozytywny lub negatywny
wydźwięk. Niezależnie od tego, myśli
automatyczne kontrolują nasze emocje
powodując pomijanie informacji, które nie
potwierdzają naszego myślenia, i sprawiając, że
nadmiernie koncentrujemy się na informacjach
zgodnych z naszym myśleniem.
Poznawcze aspekty depresji
Aaron T. Beck i jego negatywna triada poznawcza
Negatywne myśli
o sobie
(samokrytyka)
Negatywne
myśli o
przyszłości
(poczucie
beznadziei)
Negatywne
myśli o
świecie
(ogólne
podejście do
życia)
Poznawcze aspekty depresji
Najistotniejszym celem w terapii poznawczej
jest odszukanie i analiza automatycznych myśli,
które uruchamiają negatywne emocje, a przez
to niechciane przez nas zachowania.
Myśli
automatyczne
Emocje
Działania
Tabela myśli automatycznych
Identyfikacja myśli
Praca z myślami automatycznymi
Praca z myślami automatycznymi
Praca z myślami automatycznymi
RTZ- przetestuj swoje myślenie
●
ZDROWE MYŚLENIE - spełnia co najmniej 3 z 5 zasad;
●
zdrowe myślenie dla jednej osoby nie musi być zdrowe dla drugiej;
●
co jest zdrowe teraz nie musi być zdrowe w innym czasie;
●
wszystkie zasady są równoważne;
●
niektóre zasady mogą nie mieć zastosowania w pewnych sytuacjach.
●
Zdrowe myślenie = Racjonalne myślenie
●
Pozytywne myślenie to niekoniecznie Zdrowe myślenie
5 zasad zdrowego myślenia
Zdrowe myślenie:
1. Jest oparte na faktach.
2. Chroni życie i zdrowie.
3. Pomaga osiągać bliższe i dalsze cele.
4. Pozwala na unikanie najbardziej niepożądanych
konfliktów z innymi lub je rozwiązywać.
5. Pomaga czuć się tak, jak chcemy bez nadużywania
substancji psychoaktywnych.
Bibliografia:
●
●
J. Beck (2009) Terapia poznawcza. Podstawy i
zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ
Ch.Padesky, D.Greenberg (2006) Umysł ponad
nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę
sposobu myślenia. Kraków: WUJ
Dziękuję za uwagę 
Download