Informacja prasowa transmigracje. mysłowski, puntos 21 stycznia

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
TRANSMIGRACJE. MYSŁOWSKI, PUNTOS
21 stycznia – 6 marca 2011
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY www.mck.krakow.pl
Kraków, Rynek Główny 25, GALERIA MCK czynna: wt-nd 10.00-18.00
bilety: 6 zł pełnopłatny, 4 zł ulgowy, 10 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + co
najmniej jedno dziecko)
Wystawa konfrontuje dzieła dwóch artystów współczesnych, których doświadczenie życiowe i
twórcze wpisuje się w kwestię transmigracji. Malarz, grafik, rzeźbiarz, autor instalacji i
fotografik Tadeusz Mysłowski jest polskim twórcą mieszkającym w Nowym Jorku. Jani
Konstantinovski Puntos to uprawiający grafikę, sztukę instalacji artysta pochodzenia
greckiego tworzący w Polsce i USA. Artyści znają się i przyjaźnią od lat, parokrotnie
konfrontowali swoje dzieła przy okazji wspólnych wystaw. Obaj pojmują transmigrację nie
tylko jako fizyczny aspekt przemieszczania się artysty i jego dzieł, ale także jako migrację
myśli, konotacji, pamięci, źródeł inspiracji.
Mają świadomość nieustającego „transmigrowania”, czego dali wyraz w 2004 roku
nowojorską wystawą w Taller Boricua Gallery.
Na wystawie zobaczymy m.in. słynne Krzesła-trony tworzone przez Mysłowskiego w hołdzie
dla artystów, których twórczość go inspirowała. Szczególnie intrygujące są ostatnie projekty
Manhattan Chairs, w których artysta odwołuje się zarówno do geometrycznej (grid), jak i
organicznej struktury Manhattanu. Na wystawie nie zabraknie nagrodzonej podczas ostatniej
edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (2009) pracy On i Ona. Odnowa –
ogromnych drzeworytów tworzących dyptyk z postaciami kobiety i mężczyzny – jakby
zapisanych w geometrycznym kodzie. Dla Mysłowskiego niezwykle ważny jest proces twórczy
można go prześledzić wczytując się w kilkumetrowy wydruk zapisu tworzenia, zawierający
m.in. notatki, szkice, pierwsze wizualizacje, który pokazuje skąd zrodził się pomysł dzieła i
jak przebiegał proces projektowania.
Puntos prezentuje w Galerii MCK specjalnie przygotowane na tę okazję instalacje tzw. site-
specific. Przestrzeń sali z arkadami zainspirowała go do stworzenia Ikonostasu złożonego z
monitorów skupionych wokół macedońskiej ikony Matki Boskiej Źródła Życia z XVIII w.
Motywem przewodnim pracy Pole medytacji stał się posąg Buddy (wypożyczony ze zbiorów
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), który skonfrontowany został z monitorem, stając się
niejako symbolem rozważań na temat siły buddyzmu we współczesnym świecie.
Dr Monika Rydiger – kuratorka wystawy pisze w katalogu:
Transmigracje – to słowo, które dobrze oddaje charakter naszej współczesnej egzystencji.
Ruchliwość, nieuchwytność, płynność. Przepływ ludzi, myśli, idei. Zmieniamy miejsca, a one
zmieniają nas. Nasza mobilność ciągle konfrontowana jest z mobilnością otoczenia. Stąd
znamienny dla naszych czasów relatywizm wszelkich zjawisk. Przekraczamy granice –
pomiędzy krajami, kontynentami, kulturami, ale i gatunkami w sztuce, spuścizną, którą
dziedziczymy po minionych pokoleniach, a nowymi sposobami ekspresji, mediami, za pomocą
których opowiadamy o naszej własnej sytuacji. Poruszamy się w tym obszarze, przemierzamy
go, wypełniamy.
***
Tadeusz Mysłowski – malarz, grafik, fotografik. Urodził się w 1943 roku w Piotrkowie
koło Lublina. Absolwent malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od
1970 roku pracuje w Nowym Jorku. Od lat pozostaje wierny estetyce abstrakcji
geometrycznej, wprowadza do niej jednak nowe wątki, nowe media i materiały. Inspiracji
dla jego eksperymentów formalnych dopatrzyć się można przede wszystkim w tradycji
konstruktywizmu – w twórczości Pieta Mondriana, Kazimierza Malewicza, Katarzyny
Kobro, Władysława Strzemińskiego, Wacława Szpakowskiego, Henryka Berlewiego,
Ludwiga Miesa van der Rohe.
Jani Konstantinovski Puntos uprawia grafikę i sztukę instalacji. Urodził się w 1961 r.
w Wałbrzychu, gdzie osiedliła się jego grecka rodzina, kiedy miał 11 lat wrócił z bliskimi
do Macedonii. Zaczynał od tradycyjnej grafiki warsztatowej, w której szkolił się na
wydziale
grafiki
krakowskiej
ASP.
Podyplomowe
studia
scenograficzne
a
także
artystyczne kontakty z Jerzym Nowosielskim, Tadeuszem Kantorem, Emilem Kustricą,
Joelem Shapiro odcisnęły piętno na jego wyobraźni. Tworzy w Polsce i w USA, wciąż
podróżuje, odkrywając dla siebie nowe terytoria podczas długich pobytów w krajach
Europy, Azji, Ameryki (m.in. w Macedonii, Włoszech, Grecji, Australii, Indiach, Syrii,
Emiratach Arabskich, Chinach, Japonii, Jordanii i USA).
Zdjęcia z wystawy w wysokiej rozdzielczości do druku wraz z opisem są dostępne na
stronie: www.mck.krakow.pl/pressroom
Kurator wystawy: dr Monika Rydiger: 12 42 42 822; [email protected]
Kontakt dla dziennikarzy: Edyta Gajewska, 12 42 42 866; 781-904-727;
[email protected]
SPONSORZY WYSTAWY: ASTOR Sp. z o.o., CA VISUAL COM, HOTEL POLSKI „POD
BIAŁYM ORŁEM”
Stały patronat medialny MCK: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, The Warsaw
Voice, Karnet, Cracow-life/e-krakow, The Krakow Post, www.krakow.pl Patronat medialny
wystawy: Telewizja M, Sztuka.pl, Polski Portal Kultury O.pl Partnerzy: Empik, Galeria Kazimierz
2
Download