„Życie między budynkami” – wykład prof. Jana Gehla w

advertisement
„Życie między budynkami” – wykład prof. Jana Gehla w
Międzynarodowym Centrum Kultury
2010-05-21
O przestrzeni publicznej w mieście. O granicy między tym, co prywatne, a tym co publiczne.
O relacjach społecznych, które mają miejsce w przestrzeni urbanistycznej. O tytułowym życiu
między budynkami. O tych i wielu innych aspektach życia miasta i życia w mieście opowiadał
10 maja 2010 r. podczas swojego wykładu w Międzynarodowym Centrum Kultury prof. Jan
Gehl, duński architekt i teoretyk urbanistyki, profesor w Szkole Architektury Królewskiej
Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze.
Podczas wykładu w MCK, jak również podczas spotkania z krakowskimi radnymi z
Komisji Planowania, które odbyło się 11 maja 2010 r., prof. Gehl mówił o
mechanizmach powstawania wartościowych przestrzeni publicznych. Odpowiadał na
pytania: jak zaprojektować miasto, aby było miastem dla ludzi, a nie dla
samochodów? W jaki sposób zachęcić mieszkańców do wychodzenia z domów i
zacieśniania więzi sąsiedzkich? Co zrobić, aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna
dla jej użytkowników? Mówił nie tylko z perspektywy architekta i urbanisty, ale
również psychologa społecznego i socjologa. Chociaż za przykłady posłużyły mu
głównie miasta z terenu Skandynawii, Zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych
wydaje się, że wywody Profesora mogą i powinny znaleźć zastosowanie w dzisiejszym
Krakowie zmagającym się z problemami urbanistycznymi i coraz więcej uwagi
poświęcającym przywracaniu przestrzeni publicznej mieszkańcom poprzez
zagospodarowywanie placów miejskich czy terenów nadrzecznych.
Podczas spotkania w MCK odbyła się także promocja słynnej książki prof. Gehla pt.:
„Życie między budynkami", której pierwsza polska edycja ukazała się w styczniu
2010 r. nakładem Wydawnictwa RAM, w przekładzie Marty A. Urbańskiej.
Organizatorami spotkania byli: Urząd Miasta Krakowa, Międzynarodowe Centrum
Kultury, krakowski Nordic House oraz Wydawnictwo RAM - wydawca miesięcznika
„Architektura & Biznes".
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download