Pielęgnacja nowoposadzonych drzew :

advertisement
Załącznik Nr 4
Szczegółowy zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej
w Częstochowie 2007-2008 ( Rejony I-VIII )
Krotność wykonania
w ciągu
roku
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Skoszenie trawy
2. Wycięcie samosiewów i odrostów korzeniowych w wieku do lat 5
( z wyjątkiem wskazanych do zachowania przez inspektora
nadzoru)
3. Pozamiatanie trawy rozrzuconej na jezdni i chodnikach
4. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z zanieczyszczeniami
komunalnymi
5. Zebranie zgromadzonej trawy, wyciętych odrostów i samosiewów
na środki transportu
6. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie
Koszenie trawy :
Grabienie liści
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Zgrabienie liści wraz z zanieczyszczeniami komunalnymi w
pryzmy lub wały
2. Zebranie liści na środki transportu
3. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Pielęgnacja nowoposadzonych drzew :
1. Odcięcie darni wokół drzew - powiększenie misek z
uformowaniem na obrzeżu miski wałka wysokości ok. 5 cm
1x
2. Pielenie chwastów oraz usunięcie odrostów korzeniowych
2x
3. Spulchnienie ziemi w obrębie miski (bez przemieszania ze ściółką)
2x
4. Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 60 g/ 1 drzewo
1x
5. Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie miski do grubości 10 cm *
1x
6. Kontrola osadzenia palików
- wymiana spróchniałych palików
przy 20% drzew po 3 szt
- usunięcie zbędnych palików
przy 20% drzew
7. Kontrola i poprawienie wiązań
przy 20 % drzew po 3 szt
8. Oczyszczenie pni drzew z odrostów
2x
9. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
wg potrzeb
10. Podlewanie roślin
min. 10 x
11. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Pielęgnacja nowoposadzonych krzewów :
1.
2.
3.
4.
5.
Odcięcie darni wokół krzewów - powiększenie misek
Pielenie chwastów
Spulchnienie ziemi w obrębie miski (bez przemieszania ze ściółką)
Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 20 g/ 1 krzew
Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie miski do grubości 10 cm*
1x
2x
2x
1x
1x
1
6. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
7. Podlewanie roślin
8. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
wg potrzeb
min. 10 x
Pielęgnacja nowoposadzonych skupin krzewów :
1. Odcięcie darni wokół skupiny krzewów z wyrównaniem brzegów
2. Pielenie chwastów
3. Usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych
4. Spulchnienie ziemi w obrębie skupiny (bez przemieszania ze ściółką)
5. Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 50 g/ m2
6. Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie skupiny do grubości 10 cm *
7. Przycięcie przekwitniętych kwiatostanów
8. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
9 Podlewanie roślin
10. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
2x
4x
4x
4x
1x
1x
1x
wg potrzeb
min. 10 x
Pielęgnacja nowoposadzonych żywopłotów :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odcięcie darni wzdłuż żywopłotu
Pielenie chwastów
Spulchnienie ziemi wokół roślin (bez przemieszania ze ściółką)
Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 50 g/ m2
Uzupełnienie zrębkami ściółki do grubości 10 cm *
Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
Usunięcie samosiewów i odrostów korzeniowych
Podlewanie roślin
Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
1x
3x
3x
1x
1x
wg potrzeb
3x
min. 10 x
Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami :
Odcięcie darni wokół kwietnika
Pielenie chwastów
Usunięcie odrostów korzeniowych róż
Spulchnienie ziemi w obrębie różanki (bez przemieszania ze ściółką)
Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 100 g/ m2
Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie skupiny do grubości 10 cm *
Przycięcie przekwitniętych kwiatostanów
Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
Podlewanie roślin
Jesienne przycięcie krzewów przed okryciem
Zabezpieczenie na okres zimowy nasady krzewów warstwą
zrębków oraz przykrycie róż stroiszem iglastym
12. Zebranie stroisza iglastego wiosną, rozgarnięcie zrębków
zabezpieczających szyjkę korzeniową
13 Wiosenne przycięcie roślin
14. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2x
4x
4x
4x
1x
1x
2x
wg potrzeb
min 10 x
1x
1x
1x
1x
Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami :
1. Odcięcie darni wokół kwietnika
2. Pielenie chwastów
3. Spulchnienie ziemi w obrębie kwietnika (bez przemieszania ze ściółką)
2x
4x
4x
2
Nawożenie pogłówne Azofoską w dawce 50 g/ m2
Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie skupiny do grubości 10 cm *
Usunięcie przekwitniętych kwiatostanów
Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
Podlewanie roślin min.
Zabezpieczenie na okres zimowy - przykrycie bylin stroiszem
iglastym,
10. Zebranie stroisza iglastego wiosną
11. Usunięcie nadziemnych części roślin po zakończeniu wegetacji
12. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1x
1x
1x
wg potrzeb
10 x
1x
1x
1x
Nasadzenie roślin jednorocznych (II zmiana)
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe:
- przekopanie gleby na głębokość 20 cm
- wzbogacenie podłoża substratem torfowym, nawozem wieloskładnikowym
i hydrożelem
- wyrównanie powierzchni
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia
3. Posadzenie roślin jednorocznych dostarczonych przez Zamawiającego
4. Podlanie kwietnika
Nasadzenie roślin jednorocznych (I i III zmiana)
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe:
- przekopanie gleby na głębokość 20 cm
- wzbogacenie podłoża nawozem wieloskładnikowym
- wyrównanie powierzchni
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia
3. Posadzenie roślin jednorocznych dostarczonych przez Zamawiającego
4. Podlanie kwietnika
Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami jednorocznymi :
1. Odcięcie darni wokół kwietnika
4x
2. Pielenie chwastów
8x
3. Spulchnienie ziemi w obrębie kwietnika
8x
4.. Przycięcie przekwitniętych kwiatostanów
4x
5. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
wg potrzeb
6. Podlewanie roślin
min. 20 x
7. Dosadzenie brakujących roślin – 10 % (bez kosztów materiału roślinnego)
8. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Pielęgnacja waz i gazonów obsadzonych roślinami jednorocznymi :
1. Pielenie chwastów
8x
2. Spulchnienie ziemi w obrębie kwietnika
8x
3. Przycięcie przekwitniętych kwiatostanów
4x
4. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
wg potrzeb
5. Podlewanie roślin
min.30 x
6. Dosadzenie brakujących roślin – 10 % (bez kosztów materiału roślinnego)
7. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
3
Pielęgnacja kwietników mieszanych (krzewy, byliny, jednoroczne):
1. Pielenie chwastów
2. Spulchnienie ziemi w obrębie kwietnika
3. Uzupełnienie zrębkami ściółki w obrębie 1/3 powierzchni skupiny
do grubości 10 cm *
4. Przycięcie przekwitniętych kwiatostanów
5. Usunięcie obumarłych lub silnie uszkodzonych roślin
6. Podlewanie roślin
7. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
3x
3x
1x
1x
wg potrzeb
min 10 x
Usuwanie odrostów przy drzewach
1. Usunięcie odrostów u podstawy drzewa oraz wyrastających z pnia
do wysokości 2,5 m
2. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Renowacja trawników
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2x
wg Załączników od Nr 6a do 13a
Spulchnienie gleby ręczne lub mechaniczne
Wzbogacenie gleby torfem
Wyrównanie powierzchni przy pomocy grabi
Wysiew nasion trawy
Zagęszczenie (ubicie) gleby
Podlanie trawy po wysianiu
Zabezpieczenie taśmą sygnalizacyjną
wg Załączników od Nr 6a do 13a
Usunięcie chwastów przy pomocy motyki lub szpadla
Zebranie biomasy na środki transportu
Pozamiatanie alejek
Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Odchwaszczanie alejek mechaniczne
1.
2.
3.
4.
Odchwaszczanie alejek chemiczne
1.
2.
3.
4.
5.
wg Załączników od Nr 6a do 13a
Wykonanie oprysku chwastów herbicydem
Usunięcie uschniętych chwastów
Zebranie biomasy na środki transportu
Pozamiatanie alejek
Wywiezienie biomasy i zanieczyszczeń na składowisko
odpadów w Sobuczynie.
Oczyszczenie krawężników i brzegów chodnika
1.
2.
3.
4.
wg Załączników od Nr 6a do 13a
Usunięcie z chodnika trawy i chwastów wyrastających w pasie
0,2 m od krawężnika
Zebranie resztek roślin i zanieczyszczeń na środki transportu
Pozamiatanie ziemi z alejek
Wywiezienie roślin i zanieczyszczeń na składowisko
odpadów w Sobuczynie.
Cięcie żywopłotu
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Przycięcie krzewów w 1-3 płaszczyznach ( zgodnie ze wskazaniami
inspektora nadzoru)
4
2. Zebranie ściętych pędów na środki transportu
3. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Cięcie odmładzające krzewów
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Usunięcie pędów starych, chorych i zagęszczających krzew
2. Przycięcie pozostałych pędów (zgodnie ze wskazaniami inspektora
nadzoru)
3. Zebranie biomasy na środki transportu
4. Wywiezienie biomasy na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw
1.
2.
3.
4.
5.
1x
Usunięcie z piaskownicy warstwy starego piasku
Załadunek zanieczyszczonego piasku na środki transportu
Wywóz zanieczyszczonego piasku
Dowiezienie czystego piasku
Rozłożenie piasku w piaskownicy warstwą 0,3 m
Odsłanianie znaków drogowych
2x
1. Przycięcie gałęzi drzew zasłaniających znaki (w odległości
100 m od znaku)
2. Zebranie biomasy na środki transportu i wywiezienie biomasy
na składowisko odpadów w Sobuczynie.
Mechaniczne usuwanie chwastów trwałych na trawnikach
wg Załączników
od Nr 6a do 13a
1. Podcięcie przy użyciu szpadla korzeni chwastów na głębokości
min. 20 cm
2. Wyrwanie z korzeniami podciętych roślin
3. Ugniecenie naruszonej darni
4. Zebranie wyrwanych roślin na środki transportu
5. Wywiezienie chwastów na składowisko odpadów w Sobuczynie
Chemiczne zwalczanie chwastów na trawnikach
wg Załączników od Nr 6a do 13a
1. Opryskanie środkami chemicznymi chwastów wyrastających
miejscowo na trawnikach
* - zrębki w dyspozycji zamawiającego w odległości do 10 km
5
Download