A D E N G O* 315 SC – najnowszy produkt w uprawie kukurydzy

advertisement
A D E N G O 315 SC – najczęściej zadawane pytania cz 2. edycja 2012
1. Co to jest za preparat? Adengo 315 SC to herbicyd doglebowy, przeznaczony do zwalczania
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.
2. Jak i kiedy go stosować? Preparat można stosować przed wschodami lub krótko po wschodach
rośliny uprawnej (max do 2 liści kukurydzy). Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej
aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim
okresie czasu.
3. Czy lepiej stosować Adengo przed- czy powschodowo? Najlepsza skuteczność produktu jest w
warunkach właściwego uwilgotnienia gleby i zawsze lepiej wybrać taki termin, gdy gleba jest
wilgotna, czyli po opadach deszczu.. Ze względu na późniejsze wschody niektórych chwastów i
dłuższe działanie termin krótko powschodowy ( max do 2 liści kukurydzy) wydaje się być
właściwszy.
4. Jaką dawkę należy zastosować na polu? Produkt zalecany jest w dawkach 0,33 - 0,44 l//ha.
Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach: silnie zachwaszczonych (szczególnie
rdestem powojowym i przytulią) oraz na glebach cięższych.
5. Czy skuteczność produktu jest uzależniona od wilgotności gleby? Czy stosować produkt w
warunkach suszy? Skuteczność działania produktów doglebowych jest zawsze uzależniona od
wilgotności gleby i w okresie suszy nie należy stosować żadnych produktów doglebowych ze
względu na ich słabszą skuteczność. W takich wypadkach polecamy produkty nalistne Maister ,
Maister Pak (zawsze najlepiej w dawkach dzielonych).
6. Jaką przewagę ma produkt Adengo nad produktami konkurencyjnymi? Produkt Adengo jest
jednym z najlepszych produktów na rynku, zwalcza bardzo wiele chwastów z różnych rodzin
biologicznych , w tym także chwasty uporczywe i tudnozwalczalne. Wykazuje skuteczniejsze i
dłuższe działanie, niż nie jeden produkt szczególnie na chwasty jednoliścienne nawet stosowny
przedwschdowo. Jest poza tym korzystniejszy cenowo niż nie jedno podobnie technicznie
rozwiązanie stosowane dotychczas.. Zastosowany w dobrych warunkach przynosi znaczne zwyżki
plonu i gwarantuje czyste pole przez cały sezon, o czym przekonali się rolnicy w ciężkim sezonie
roku 2011.
7. Jakie chwasty są zwalczane przez Adengo? Adengo zwalcza ponad 85 gatunków chwastów
jedno- i dwuliściennych, w tym przede wszystkim: chwastnicę jednostronna, fiołek polny,
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę biała, przytulię czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi,
rumian pospolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity,
włośnice i inne.
8. Jaka jest różnica pomiędzy Adengo a oferowanym również przez Bayer produktem Maister,
Maister Pak? W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować
na polu? Przed wschodami kukurydzy lub krótko po wschodach, do fazy 2 liści kukurydzy
należy zastosować Adengo. Jeśli są odpowiednie warunki atmosferyczne i możliwości
agrotechniczne, czyli odpowiednia wilgotność gleby, należy zastosować produkt Adengo 315 SC.
Jeżeli kukurydza ma już powyżej 3 liści należy zastosować Maister lub Maister Pak Jeśli w tym
okresie jest sucho lub jeżeli na polu występuje perz należy zastosować produkt Maister. Jeżeli
oprócz perzu mamy na polu także rdest powojowy to należy zastosować Maister Pak. Jeżeli na
polu występuje palusznik i jest wilgotno należy stosować produkt Adengo ma on znacznie
większą skuteczność na ten chwast niż Maister.
9. Czy produkt Adengo jest bezpieczny do stosowania w kukurydzy? Czy występuje
wrażliwość odmianowa na ten produkt? Ryzyko fitotoksyczności przy stosowaniu środków
ochrony roślin zawsze istnieje. Jeśli chodzi o preparat Adengo 315 SC przetestowany był na kilku
dziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono jakiejkolwiek
wrażliwości odmianowej. W preparacie znajduje się najnowszej generacji, sejner, który
zabezpiecza roślinę uprawną a dodatkowo wpływa na system korzeniowy rośliny uprawnej
zabezpieczając ją przed niekorzystnym działaniem warunków stresowych Podsumowując Adengo
315 SC jest bezpieczny dla rośliny uprawnej co zostało wykazane w większości doświadczeń,
gdzie produkt był stosowany w dawkach zalecanych 0,33 – 0,44 l/ha Adengo 315 SC. Jednakże
zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i unikać stosowania herbicydów w
warunkach: przeciągających się okresów chłodów, w czasie skrajnej suszy, na glebach kwaśnych,
piachach i gdy występują wczesnowiosenne spadki temperatury (przymrozki).
10. Czy zwalczany jest perz właściwy? Skuteczność Adengo na perz jest niewystarczająca , w
przypadku obecności na polu perzu właściwego polecamy produkt Maister 310 WG lub
oferowany w akcji promocyjnej Maister PAK w najlepiej w dawkach dzielonych.
11. Jaki jest mechanizm działania tego herbicydu? Jest to herbicyd doglebowy. Zawiera dwie
wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych .Tienkarbazon
metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego
enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do
zakłócenia syntezy białek . W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei
druga substancja aktywna: izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która
powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin. Środek działa systemicznie, pobierany
jest zarówno poprzez korzenie jak i łodygi kiełkujących chwastów oraz szybko transportowany w
całej roślinie. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją,
przestają rosnąć i zamierają.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604 158 569 lub 601 273
576
Download