Elumis – czysta gra, czyste pole kukurydzy!

advertisement
Elumis – czysta gra,
czyste pole kukurydzy!
1
Dlaczego warto stosować Elumis?
Nowa
niższa
cena
Jest to kompletny herbicyd powschodowy
Ma wyjątkowo długi okres stosowania.
przygotowany do stosowania wyłącznie
w uprawie kukurydzy.
Jest całkowicie bezpieczny dla roślin kukurydzy.
Jeden zabieg bezkonkurencyjnie zwalcza
Nowoczesna formulacja produktu (OD)
perz oraz szerokie spektrum innych
chwastów jedno- i dwuliściennych.
2
gwarantuje pełne pokrycie chwastów
oraz skuteczność działania nawet w trudnych
warunkach.
Jak działa Elumis?
Elumis to jedyny tak skuteczny i szybko działający produkt na chwasty w kukurydzy. Zawiera dwie
substancje aktywne o różnych, ale jednocześnie uzupełniających się mechanizmach działania.
3
Wrażliwość kukurydzy na herbicydy.
4
Elumis w porównaniu z innym herbicydem.
Kukurydza jest szczególnie wrażliwa w początkowej fazie wzrostu, kiedy rośliny
nie są jeszcze tak silne. Do najistotniejszych zagrożeń początkowej fazy uprawy należą:
wiosenne chłody – temperatura poniżej 10°C,
niska wilgotność gleby – uniemożliwia
pobieranie składników pokarmowych z gleby,
Standardowy
herbicyd powschodowy
k
onkurowanie z chwastami o wodę i światło
– zaburza proces fotosyntezy,
asychanie brzegów liści,
Z
trwałe zmiany morfologiczne
t oksyczny wpływ herbicydów.
Intensywnie zielone, dobrze
Na rynku brakuje preparatów selektywnych, które działają bez negatywnego wpływu na uprawę.
Najczęstsze objawy toksycznego wpływu na kukurydzę to: osłabiona kondycja roślin, zahamowany
wzrost, przebarwienia liści, zasychanie roślin oraz trwałe zmiany morfologiczne.
Ma to bezpośredni wpływ na masę kolb, plon ziarna, zawartość suchej masy oraz masę tysiąca ziaren,
a w konsekwencji obniża plon. Dlatego tak istotny jest wybór herbicydu, który będzie całkowicie
bezpieczny dla kukurydzy.
rozwinięte liście
Elumis jest herbicydem całkowicie selektywym. Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów
nie uszkadzając rośliny uprawnej. Zawiera substancje aktywne przeznaczone do stosowania
wyłącznie w uprawie kukurydzy.
Pole po zastosowaniu standardowego
herbicydu z widocznym
efektem fitotoksyczności,
kukurydza w słabej kondycji.
nikosulfuron
w ciągu 2-3 godzin
całkowicie blokuje
pobieranie wody
przez chwasty
wnika do rośliny
przez liście
np. komosa biała
już po 3 godzinach
od aplikacji pobiera
92% preparatu
mezotrion
hamuje wzrost
chwastów
Objawy fitotoksyczności
widoczne we wzroście
i kondycji roślin oraz
systemie korzeniowym.
wnika do rośliny przez:
liście
łodygi
korzenie
Pierwsze efekty działania:
po 2-3 dniach
więdnięcie chwastów,
po 4-5 dniach
pojawiają się
przebarwienia
i nekrozy
P
rzebarwienia
liści – efekt
fitotoksyczności
herbicydu
Czyste pole po
zastosowaniu
Elumis 105 OD,
optymalne warunki uprawy.
Zdrowy system korzeniowy
z dużą ilością włośników
S
ystem korzeniowy z efektem
toksycznego działania herbicydu
5
Kiedy i w jakiej dawce stosować Elumis?
Elumis ma szerokie okno aplikacji
– można go stosować od 2 do 8 liści kukurydzy.
To najdłuższy termin wśród dostępnych na rynku
herbicydów przeznaczonych do stosowania
w kukurydzy.
6
Z
alecana dawka to: 1-1,5 l/ha
w zależności od gatunków chwastów
występujących w uprawie oraz ich fazy
rozwojowej.
7
Najważniejsze informacje:
Charakterystyka:
herbicyd do stosowania w uprawie kukurydzy
środek chwastobójczy, koncentrat w postaci
zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą
nikosulfuron: 30 g/l
mezotrion: 75 g/l
Substancje aktywne:
Jakie chwasty zwalcza Elumis?
Elumis 105 OD ma wyjątkowo szeroki zakres zwalczanych chwastów.
Wystarczy jeden zabieg, by utrzymać pole czyste od chwastów aż do końca okresu wegetacji.
Dawka:
dawka: 1-1,5 l/ha
Stosowanie i spektrum działania:
s tosowany nalistnie, przeznaczony do zabiegów
powschodowych w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy
zwalcza perz właściwy oraz inne chwasty
jedno- i dwuliścienne
Zalecana ilość wody:
Opryskiwanie:
200-300 l/ha
średniokropliste
8
chwastnica
jednostronna
Co warto wiedzieć o Elumis?
Wykop
chwasty
z pola
Kiedy stosować Elumis?
komosa
biała
Stosować od 2 do 8 liści kukurydzy
w dawce 1-1,5 l/ha
rdest
perz
Niższa
cena
Najważniejsze chwaty zwalczane przez Elumis:
dwuliścienne:
Bodziszek drobny
Dymnica pospolita
Fiołek polny
Fiołek trójbarwny
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Komosa biała
Maruna bezwonna
Maruna morska
Ostrożeń polny
Przetacznik perski
Psianka czarna
Przytulia czepna
Rdest kolankowy
Rdest plamisty
Rdest ptasi
Rumianek bezpromieniowy
Rumianek pospolity
Rumian polny
Samosiewy rzepaku
Szarłat szorstki
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Żółtlica drobnokwiatowa
jednoliścienne:
Chwastnica jednostronna
Perz właściwy
Wiechlina roczna
wkracza do gry!
Siew
Wschody
1 liść
2 liść
3 liść
4 liść
5 liść
6 liść
8 liść
10 liść
Koniec kwitnienia
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: 22 326 06 01, faks: 22 326 06 99
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Liga Mistrzów w powschodowym zwalczaniu chwastów.
Jedyny tak skuteczny i szybko działający na chwasty w kukurydzy.
www.syngenta.pl
Download