Program ochrony porzeczki czerwonej na 2015r. - eko

advertisement
Program ochrony porzeczki czerwonej na 2015r.
Plantacje należy zakładad tylko z sadzonek kwalifikowanych wolnych od wielkopąkowca, roztoczy, nicieni i
chorób wirusowych a glebę odkazid i odrobaczyd przed założeniem plantacji.
Środki ochrony niżej wymienione stosowad zgodnie z wymogami integrowanej ochrony
roślin i dobrej praktyki rolniczej, bezwzględnie przestrzegając instrukcji stosowania
zawartej na etykiecie oryginalnego opakowania.
Zwalczana choroba, szkodnik
Srodek ochrony roślin
Substancja aktywna
Krzywik porzeczkowiaczek
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Mospilan 20 SP
Stonkat 20 SP
Acetamipryd
Acetamipryd
Zamieranie pędów
Switch 62,5 WG
Cyprodynil + fludioksonil
Mszyce
Zwójka różóweczka, gąsiennice
Stonkat 20 SP
Mospilan 20 SP
Calypso 480 S.C.
j/w
j/w
Tiachlopryd
Przędziorek chmielowiec
0rtus 050 SC
Fenpiroksymat
Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
Calipso480 SC
j/w
Opadzina liści
Zato 50 WG
Trifloksystrobina
Szarapleśo
Switch 62,5 WG
j/w
Wielkopąkowiec
Ortus 05 SC
j/w
Opadzinaliści
Zato 50 WG
Trifloksystrobina
Zwójka różóweczka
Szkodniki zjadające liście
Przędziorek chmielowiec
Brak środków
Okres bezlistny - Przed kwitnieniem:
Kwitnienie:
Po kwitnieniu:
j/w
Mszyce
Ortus 05 SC
Afik, Emulpar 940 EC,Siltac EC
Brak środków
Przeziernik porzeczkowiec
Calypso 480 S.C.
j/w
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Calypso 480 SC
j/w
Po zbiorze:
Opadzinaliścii, rdza wejmutkowo-porz
Zato 50 WG
j/w
Przędziorekchmielowiec
Ortus 05 SC
Afik, Emulpar 940 EC, Siltac EC
j/w
Przeziernikporzeczkowiec
Zamieraniepędów
Calypso 480 SC
Switch 62.5
j/w
j/w
Zwalczanie chwastów :
Przed wschodami: Kerb 50 WP.
W okresie wegetacji chwastów : Roundup 360 SL, Clayton Rhizeup SL, Cleaner 360 SL, Figaro 360 SL, Glifosat Classic 360 SL,
Glifto 360 SL, Glifto Duo 360 SL, Katamaran 360 SL, Marker 360 SL, RealchemieGlifosat 360 SL, Torinka 360SL
Zwalczanie chwastów prosowatych: Agil 100 EC , Aria 100EC, Fusilade Forte 150 EC.
Zwalczanie Perzu : : Agil 100 EC , Aria 100EC, Fusilade Forte 150 EC, Kerb 50 WP.
W okresie wegetacji preparaty stosowad przy użyciu opryskiwacza z osłonami, unikając opryskiwania liści oraz
niezdrewniałych pędów.
Download