27 lutego 2014 r. - Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i

advertisement
Spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami DORPiP we Wrocławiu w dniu 27 lutego 2014 r.
W okresie pomiędzy spotkaniami z Pełnomocnymi Przedstawicielami DORPiP odbyły
się następujące wydarzenia:
 Posiedzenia Prezydium DORPiP: 18.12.2013, 08.01.2014, 15.01.2014, 29.01.2014,
12.02.2014
 Posiedzenia DORPiP: 22.02.2014
 Przyznano refundację kosztów kształcenia: dla 117 członków DOIPiP na łączną kwotę
171.880,00 zł
 Przyznano zapomogi losowe: dla 29 członków DOIPiP na łączną kwotę 23.700,00 zł
 Przyznano zapomogi socjalne: dla 3 członków DOIPiP na łączną kwotę 900,00 zł
 Zorganizowane szkolenia:
18.12.2013 r. „HCV”- 18 uczestników
16.01.2014 r. „Pielęgnowanie pacjenta ze stwardnieniem rozsianym” – 39 uczestników
23.01.2014 r. „Wskazania i zasady pobierania próbek do badań mikrobiologicznych oraz
interpretacje wyników badań” – 21 uczestników
24.01.2014 r. „Zakażenia związane z wkłuciami centralnymi i żywieniem pozajelitowym” –
25 uczestników
07.02.2014 r.„Choroby przewodu pokarmowego u osób w wieku podeszłym” –
20 uczestników
13.02.2014 r. „Pielęgnowanie dostępu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego” –
47 uczestników
26.02.2014 r. „Ekspozycja zawodowa – bezpieczeństwo personelu medycznego” –
57 uczestników.
 Udział w postępowaniach konkursowych:
05.02.2014 r. Pogotowie Ratunkowe na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa
05.02.2014 r. DSS CMR im. T. Marciniaka na stanowisko Ordynatora Oddziału
Neurochirurgii
22.01.2014 r. Szpital MSWiA na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
30.01.2014 r. DCO, na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
18-19.02.2014 r. WSS im. J. Gromkowskiego na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
 Do zawodu wróciło: 2 pielęgniarki (18 i 7 lat przerwy) i 1 położna (14 lat przerwy)
 Udział w posiedzeniach Rady Społecznej:
20.12.2013 r. w 4 WSK we Wrocławiu
07.01.2014 r. w 4 WSK we Wrocławiu
10.02.2014 r. w NFZ
 Spotkania interwencyjne z członkami DOIPiP:
17.12.2013 r. spotkanie z pielęgniarkami Oddziału AiIT WSS im. J. Gromkowskiego
we Wrocławiu.
 Inne wydarzenia:
15.01.2014 r. miał miejsce finał V edycji programu motywującego rozwój zawodowy w
Uniwersyteckim szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. DOIPiP
ufundowała nagrody książkowe dla laureatek.
 Rozpoczęto współpracę z Urzędem Wojewódzkim w zakresie programów: „Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” i „Stop udarom”.
 W biurze DOIPiP:
01.01.2014 r. zmieniono organizację spotkań edukacyjno-informacyjnych. Obecnie
zajmuje się tym dział Kształcenia przy współpracy Komisji Kształcenia.
03.01.2014 r. Biuro DOIPiP otrzymało certyfikat Systemu zarządzania Jakością ISO
9001:2008
1
22.02.2014 został zmieniony Regulamin udzielania zapomóg losowych i socjalnych dla
członków DOIPiP.
22.02.2014 r. decyzją DORPiP przeniesiono organizację wszystkich postępowań
konkursowych na stanowiska kierownicze pielęgniarskie i położnicze do siedziby DOIPiP.
 Dział Kształcenia:
likwidacja Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
07.12.2014 DORPiP
zatwierdzono harmonogram szkoleń organizowanych przez Dział Kształcenia DOIPiP na
pierwsze półrocze 2014 r.
 W najbliższym czasie:
07.03.2014 r. zaplanowano rozstrzygnięcie II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 r.
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie pod patronatem Dolnośląskiej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
22.03.2014 r. XXX Okręgowy Zjazd Delegatów DOIPiP we Wrocławiu w Hotelu Wrocław
15.05.2014 r. obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Wykład
na temat „Uśmiech, życzliwość i troska w opiece pielęgniarskiej” poprowadzi dr hab.
Jarosław Barański, absolwent filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracownik
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zajmujący się etyką
i filozofią medycyny.
01.06.2014 r. rozpoczęcie konkursu na najlepszy artykuł o tematyce związanej
z zawodem pielęgniarki i zawodem położnej, który będzie opublikowany w biuletynie
„W cieniu czepka”. Regulamin konkursu zostanie opublikowany w biuletynie marcowym
i na www.doipip.wroc.pl
01.10.2014 r. VII Akademia Pielęgniarstwa poświęcona będzie pielęgniarstwu
psychiatrycznemu.
 Korespondencja z NIPiP:
05.02.2014 r. przekazana została informacja, że Magazyn Pielęgniarki i Położnej będzie
wydawany przez NIPiP.
11.02.2014 r. DOIPiP w porozumieniu z OIPiP z Wałbrzycha i Jeleniej Góry jako
priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w województwie
dolnośląskim wskazała specjalizacje:
w dziedzinie opieki paliatywnej
pielęgniarstwa zachowawczego
pielęgniarstwa chirurgicznego
pielęgniarstwa ratunkowego
pielęgniarstwa kardiologicznego
pielęgniarstwa neonatologicznego
22.02.2014 r. DORPiP podjęła stanowisko w sprawie zwołania nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w celu zmiany wysokości/sposobu naliczania
składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego.
Następne spotkanie odbędzie
zapraszamy!!!
się
17 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.30. Serdecznie
Urszula Olechowska
Przewodnicząca DORPiP
we Wrocławiu
2
Download