Ramowy rozkład dnia czterolatków Krasnale

advertisement
Ramowy rozkład dnia trzylatki
Zajączki
8:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim
udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze
śpiewem organizowana w sali
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do
śniadania
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania
śniadania
9:30 – 9:45 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w
różnych obszarach rozwojowych – obowiązkowe dla całej grupy
9:45 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach
zainteresowań
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do
ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków
higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i
prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 14:30 odpoczynek ;słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie
książek, opowiadanie bajek
14:30 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem
uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich
potrzeby i zainteresowania, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu
samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach;
przygotowanie do podwieczorku
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne
zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych
przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej
przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia czterolatków
Krasnale
8:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim
udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze
śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do
śniadania
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania
śniadania
9:30 – 9:50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w
różnych obszarach rozwojowych – obowiązkowe dla całej grupy
9:50 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach
zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,
wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do
ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków
higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i
prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek,
opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem
uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich
potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne,
czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych
sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 16:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne
zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych
przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej
przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia czterolatków
Rybki
7:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim
udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze
śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do
śniadania
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania
śniadania
9:30 – 9:50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w
różnych obszarach rozwojowych – obowiązkowe dla całej grupy
9:50 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach
zainteresowań, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,
wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do
ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków
higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i
prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek,
opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem
uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich
potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne,
czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych
sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne
zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych
przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej
przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia pięciolatków
Żabki
7:30 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim
udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, tworzenie
sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i
zainteresowania
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze
śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach ; przygotowanie do
śniadania
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania
śniadania
9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w
różnych obszarach rozwojowych – obowiązkowe dla całej grupy
10:00 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do
ogrodu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
kultury zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków
higienicznych i zachowań prozdrowotnych; przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i
prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek,
opowiadanie bajek przez dzieci lub nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem
uczestnictwo dzieci w dodatkowych zajęciach rozwijających ich
potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne,
czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych
sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne
zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych
przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej
przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia trzylatki
Zajączki
8:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania
kultury zachowania się w
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania
9:30 – 9:45 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych
– obowiązkowe dla całej grupy
9:45 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w
różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania
się sztućcami
13:00 – 14:30 odpoczynek ;słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek
14:30 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w
dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabiegi higieniczne, czynności z
zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i
wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z
aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne
cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia czterolatków
Krasnale
8:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania
kultury zachowania się w
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania
9:30 – 9:50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych
– obowiązkowe dla całej grupy
9:50 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie
umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w
różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania
się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub
nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w
dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu
samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 16:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i
wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z
aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne
cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia czterolatków
Rybki
7:00 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania
kultury zachowania się w
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania
9:30 – 9:50 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych
– obowiązkowe dla całej grupy
9:50 – 10:15 spontaniczne, samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań, kształtowanie
umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych
10:15 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w
różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania
się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub
nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w
dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu
samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:00 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i
wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z
aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne
cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Ramowy rozkład dnia pięciolatków
Żabki
7:30 – 8:40 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
zajęcia indywidualne i wyrównawcze, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne
cechy, zdolności i zainteresowania
8:40 – 8:50 zabawa ruchowa, zabawa integracyjna, zabawa ze śpiewem organizowana w sali
Od II półrocza ćwiczenia poranne
8:50 - 9:00 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i
różnych sytuacjach ; przygotowanie do śniadania
kultury zachowania się w
9:00 – 9:30 śniadanie; wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania śniadania
9:30 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wyzwalające aktywność dziecka w różnych obszarach rozwojowych
– obowiązkowe dla całej grupy
10:00 – 12:15 czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu, gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery, wycieczki,
tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
12:15 – 12:30 zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w
różnych sytuacjach, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
przygotowanie do obiadu
12:30 – 13:00 obiad; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku i prawidłowego posługiwania
się sztućcami
13:00 – 13:20 słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek, opowiadanie bajek przez dzieci lub
nauczycielki
13:20 – 15:00 zabawa ruchowa, integracyjna, zabawa ze śpiewem uczestnictwo dzieci w
dodatkowych zajęciach rozwijających ich potrzeby i zainteresowania, zabawy wg zainteresowań z
uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, zabiegi higieniczne, czynności z zakresu
samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach; przygotowanie do podwieczorku
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
15:00 – 15:15 podwieczorek
15:15 – 17:30 zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i
wyrównawcze, rozmowy indywidualne, inne zadania wynikające z realizacji programu wychowania
przedszkolnego, wynikające z realizacji przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z
aktywności proponowanej przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne
cechy, zdolności i zainteresowania
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Download