10_09_14_ip_selectours_ii_dzien_cytaty

advertisement
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska, 03-719 Warszawa
tel.: +48 (22) 59 07 602, 510 591 974
fax: +48 (22) 59 07 644
[email protected]
informacja prasowa
15 września 2010 r.
AKTUALNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KLIENTÓW SELECTOURS
Marszałek województwa mazowieckiego sprowadził już do kraju ok. tysiąc klientów biura podróży
Selectours & Telemac Sp. z o.o. Najpierw 328 turystów z Egiptu i Maroka, którzy wczoraj zgodnie
z planem mieli kończyć turnus, a następnie 474 turystów z Egiptu, gdzie pojawiły się problemy
z zakwaterowaniem w hotelach. Kolejni turyści będą sprowadzani w najbliższych dniach.
– Sytuacja powrotów klientów Biura Podróży Selectours jest opanowana. Wróciły już wszystkie osoby
przebywające w Egipcie, z wyjątkiem tych które pozostały tam na własną rękę i nie skorzystały
z zapewnionego im transportu. Dzisiaj przylecą wszyscy turyści z Turcji i dla większości z nich będzie to
powrót planowany. Jutro z Tunezji, a w piątek z Maroka – podkreślił wicemarszałek Ludwik Rakowski.
– Najwięcej problemów sprawiło nam sprowadzenie turystów z Egiptu. W związku z tym, że zostali oni
wykwaterowani z hoteli, wyczarterowaliśmy samoloty, którymi wrócili dziś w nocy. Nad wszystkim czuwali
rezydenci. Dziś powrócą turyści z Turcji, tam mimo wcześniejszych zapowiedzi obyło się bez
wykwaterowywania – dodała Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki.
Wczoraj, 14 września do kraju wrócili pierwsi klienci biura Selectours & Telemac Sp. z o.o. W sumie
w Polsce jest już blisko tysiąc osób.
Mimo upadku biura, dzięki szybkiemu kontaktowi z przewoźnikiem i zapewnieniu finansowania dziewięciu
czarterów zaplanowanych na ten dzień przez biuro, udało się zgodnie z planem sprowadzić do kraju 328
turystów z Egiptu i Maroka. Pierwszy samolot wyleciał o 4.30, a ostatni o 19.00 GMT.
Niestety, już wczoraj do urzędu marszałkowskiego dotarły niepokojące informacje, że niektórzy kontrahenci
na wieść o upadku biura postanowili skrócić pobyt polskim turystom. Informacje te zostały potwierdzone
przez konsulów. W związku z niebezpieczeństwem utraty noclegu, podjęto decyzję o jak najszybszym
sprowadzeniu klientów biura do Polski. W tym celu urząd marszałkowski zarezerwował trzy dodatkowe loty
czarterowe. Pierwszy samolot wyleciał z Egiptu o godz. 19.45, kolejny o 3.05, a ostatni o 3.35 (wszystkie
czasu lokalnego). W ten sposób do kraju powrócili już wszyscy turyści wypoczywający w Egipcie – łącznie
474 osoby.
Dziś do kraju powróci kolejnych 238 osób z Turcji. Niestety dla 52 z nich będzie to pobyt skrócony o tydzień.
Jutro 16 września powinno powrócić 949 turystów z Tunezji. W piątek, zgodnie z planem, powinno
natomiast powrócić z wakacji 29 turystów wypoczywających w Maroku.
13 września w godzinach wieczornych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło
pismo Biura Podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. informujące marszałka województwa, iż z dniem
13 września br. biuro złożyło wniosek o upadłość. Urząd marszałkowski natychmiast podjął działania mające na
celu udzielenie pomocy turystom i organizację powrotu do kraju klientów biura przebywających poza granicami
kraju.
Urząd marszałkowski jest zobowiązany na mocy ustawy o usługach turystycznych do zapewnienia turystom powrotu do
kraju. Samorząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za zobowiązania biura
Selectours & Telemac Sp. z o.o. Zarówno powroty turystów do kraju, jak i roszczenia osób, które wykupiły wycieczki,
a z nich nie skorzystały będą pokrywane i wypłacane przez firmę ubezpieczeniową do kwoty gwarancji
ubezpieczeniowej (ponad 3,5 mln zł).
www.mazovia.pl
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska, 03-719 Warszawa
tel.: +48 (22) 59 07 602, 510 591 974
fax: +48 (22) 59 07 644
[email protected]
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał specjalny zespół, który monitoruje sytuację
i udziela wszelkich informacji związanych z upadłością biura. Klienci biura mogą uzyskać informacje pod
numerem telefonu (22) 59 79 543.
Wszyscy poszkodowani przez Biuro Podróży powinni zgłaszać się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal
Iduna, któremu urząd marszałkowski przekaże stosowne pełnomocnictwa. Wszelkie informacje na temat
zgłaszania roszczeń można znaleźć na stronie www.signal-iduna.pl oraz u konsultantów CallCenter SIGNAL
IDUNA +48 22 50 56 508.
Zgłaszając roszczenie należy dostarczyć poniższe wymagane dokumenty:
a) kopia umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Biurem Podróży a poszkodowanym,
b) kopia dowodu wpłat (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie),
c) kopia dowodu osobistego osoby poszkodowanej poświadczona za zgodność z oryginałem,
d) oświadczenie poszkodowanego o poniesionej szkodzie (podpis na oświadczeniu powinien być zgodny
z podpisem w dowodzie osobistym).
Roszczenia należy przesyłać na adres:
Biuro Szkód i Świadczeń
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska, 03-719 Warszawa
tel.: +48 (22) 59 07 602, 510 591 974
fax: +48 (22) 59 07 644
[email protected]
www.mazovia.pl
Download