Harmonizacja baz danych georeferencyjnych

advertisement
Główny Geodeta Kraju, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka, Starosta Piaseczyński
Program Konferencji
„Harmonizacja baz danych georeferencyjnych”
Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych
katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja
usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.
08 grudnia 2008 roku, godz. 11.00
Hotel LORD, al. Krakowska 218, Warszawa
Sesja powitalna - godz. 11.00 do 12.40
Otwarcie Konferencji i powitanie gości
Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Przemówienie powitalne
Pani Sidsel Bleken - Radca Ministra - Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie
Rola Projektu w realizacji zadań i zobowiązań polskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Pani Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju
Przedstawiciel The Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA)
Harmonizacja baz danych przestrzennych w świetle Dyrektywy INSPIRE
Pan Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
Modelowanie baz danych w świetle norm ISO
Pan Prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski
Przerwa kawowa
godz. 12.40 do 13.10
Sesja plenarna
godz. 13.10 do 14.40
Harmonizacja baz danych geodezyjnych i kartograficznych
Pan Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGIK,
Pani Ewa Janczar – Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, Pan Jerzy Zieliński – Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Pani Anita Wierzejska – Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego, Pan Dariusz Dobosz – Geodeta Miasta Płocka
Wpływ Projektu na rozwój inwestycyjny miasta i wzmocnienie komunikacji Urząd/Obywatel i Inwestor
Pan Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
Oczekiwane efekty zintegrowanego modelu danych katastralnych, mapy zasadniczej oraz Bazy Danych
Topograficznych, stanowiących podstawową warstwę informacyjną umożliwiającą budowę powiatowego
systemu informacji przestrzennej
Pan Jan Dąbek – Starosta Piaseczyński
Dyskusja
Moderator – Pan Jacek Jarząbek – Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Podsumowanie, wnioski
Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
godz. - 14.40 - Lunch
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Download