Dzień Pola w Rychlikach

advertisement
Dzień Pola
 Zapraszamy dnia 26.06.2014 r. na organizowany corocznie
Dzień Pola, który odbędzie się w Zakładzie
Doświadczalnym Oceny Odmian w Rychlikach. Impreza
zorganizowana jest na świeżym powietrzu przy poletkach
doświadczalnych.
 Wydarzenie skierowane jest do rolników i osób
związanych z rolnictwem chcących zapoznać się z nowymi
odmianami roślin uprawnych.
 Zaplanowana jest prezentacja doświadczeń połączona
z wykładem
profesora
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego na temat chorób roślin uprawnych
oraz sposobów ich zwalczania.
 Podczas spotkania będą również organizowane konkursy
z nagrodami od naszych sponsorów.
 Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego służyć będą
Państwu radą i pomocą.
 Obecne będą również firmy z branży rolniczej, które
zaprezentują swoje produkty.
Serdecznie zapraszamy na Dzień Pola w Rychlikach,
rozpoczynamy o godzinie 1000 w czwartek 26 czerwca.
Dyrektor SDOO we Wrócikowie
mgr inż. Henryk Pastuszek
Kierownik ZDOO w Rychlikach
Stefan Jarocki
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards