DZIEŃ POLA

advertisement
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W WĘGRZCACH
zaprasza na
DZIEŃ POLA
organizowany w SDOO Wegrzce
w dniu 23 czerwca 2017 r w godzinach 10.00 do 15.00
W programie :
- informacje o działalności Stacji
- zwiedzanie pól doświadczalnych : gatunki roślin rolniczych i warzywnych,
- rośliny bobowate grubonasienne ( soja, groch siewny , łubin wąskolistny ,
bobik )
- doświadczenia realizowane metodą ekologiczną.
Prosimy o zgłaszanie do SDOO Wegrzce zainteresowanych grup rolników.
Download