Odbiorcy Publikacji

advertisement
Zamówienie na publikacje COBORU z „Planu wydawniczego 2014”
Zaznaczyć, gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub
prowadzącą działalność w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego
Adres płatnika (wypełnić pismem drukowanym):
nazwa instytucji / osoba fizyczna (imię i nazwisko)
ulica / miejscowość
_
kod pocztowy
poczta
NIP
telefon / e-mail
Wypełnić, jeżeli adres wysyłkowy różni się od adresu płatnika:
imię i nazwisko / nazwa instytucji lub firmy
ulica / miejscowość
_
kod pocztowy
poczta
Zamówienie złożył (dotyczy firm):
imię i nazwisko
pieczątka instytucji lub firmy
miejscowość, data
dyrektor / prywatny przedsiębiorca
Seria/tytuł
Cena brutto w tym
Egz.
w zł
VAT
LISTA OPISOWA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH 2014. ZBOŻOWE
Zboża ozime, zboża jare, kukurydza,
25,20
5%
LISTA OPISOWA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH 2014. OLEISTE
I WŁÓKNISTE, BURAK CUKROWY, ZIEMNIAK, PASTEWNE
Oleiste i włókniste (rzepak ozimy, rzepak jary, konopie); Burak cukrowy;
Ziemniak; Rośliny pastewne bobowate (bobik, groch siewny, łubin
wąskolistny, łubin żółty, soja rutwica wschodnia); Rośliny
pastewne wiechlinowate (trawy)
25,20
5%
LISTA OPISOWA ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH 2014. KORZENIOWE
Burak ćwikłowy, marchew, pietruszka, seler
18,90
5%
LISTA OPISOWA ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH 2014. CEBULOWE
Por, cebula
18,90
5%
LISTA OPISOWA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH 2013. DRZEWA OWOCOWE
Jabłoń, grusza
18,90
5%
LISTA OPISOWA ODMIAN. ROŚLIN SADOWNICZYCH 2014. TRUSKAWKA
Truskawka
18,90
5%
LISTA ODMIAN
Roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2014
Roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2014
Roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2014
18,90
15,75
10,50
5%
5%
5%
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)
Ziemniak 2013
Kukurydza 2013
Zboża jare 2013 (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto)
Publikacje bezpłatne
Rośliny pastewne bobowate 2013 (bobik, groch siew., łubin
wąskolistny, łubin żółty, soja)
Rośliny oleiste 2013 (rzepak ozimy, rzepak jary)
(maksymalnie 2 szt.)
Zboża ozime 2013 (jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto)
Rośliny pastewne wiechlinowate (trawy)
Burak cukrowy 2014
WIADOMOŚCI ODMIANOZNAWCZE (WO)
Zeszyt 88 – Wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej
Zeszyt 89 – Zimotrwałość odmian życicy trwałej
15,75
15,75
5%
5%
BIULETYN OCENY ODMIAN (BOO)
Materiały z X Międzynarodowego Seminarium Statystycznego
15,75
5%
DIARIUSZ COBORU ...................... (wpisz numer zeszytu)
18,90
5%
WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE
KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY 2014
15,75
5%
Wysyłka publikacji bezpłatna
Download