Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu

advertisement
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd
Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla
województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią
Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu
Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2017 dla
odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego,
owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka
średniowczesnego
i ziemniaka średniopóźnego i późnego.
Listy Odmian Zalecanych na rok 2017
dla województwa świętokrzyskiego przedstawiają się następująco:
Pszenica ozima
Pszenżyto ozime
1. ARKADIA
2. LINUS
3. NATULA
4. SKAGEN
5. MULAN
6. PLATIN
7. KWS OZON
8. ARTIST
9. FAKIR
10. MARKIZA
1. ALGOSO
2. BOROWIK
3. BORWO
4. FREDRO
5. TOMKO
6. TULUS
7. WIARUS
8. MELOMAN
Żyto ozime
1. DAŃK. AMBER
2. DANK. DIAMENT
3. DOMIR
4. BRASETTO F1
5. SU STAKKATO F1
6. SU PERFORMER F1
Pszenica jara
Jęczmień jary
Owies
1. BOMBONA
2. ARABELLA
3. KWS TORRIDON
1. BASIC
2. ELLA
3. FARIBA
1. BINGO
2. BRETON
3. KREZUS
4. GOPLANA
5. TYBALT
6. MANDARYNA
7. HARENDA
8. KAMELIA
4. IRON
5. NATASIA
6. OBEREK
7. SKALD
8. SOLDO
9. RUBASZEK
4. ZUCH
5.MACZO
6. SIWEK
7. KOMFORT
8. HARNAŚ
Ziemniak bardzo wczesny
1. ARIELLE
2. DENAR
3. LORD
4.VIVIANA
Ziemniak wczesny
1. BELLAROSA
2. GWIAZDA
3. OWACJA
4 VINETA
Ziemniak średniowczesny
1. SATINA
2. TAJFUN
Ziemniak średniopóżny i późny
1. JELLY
2. MONDEO
Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą
przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić
rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków
gospodarowania.
Download