tutaj - Banking Magazine

advertisement
Co to w ogóle jest ta afiliacja?
•
Afiliacja (łac. affilatio – "usynowienie", "włączenie do rodziny") –
zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych
kontaktów i współpracy.
… a współcześnie?
• Z punktu widzenia psychologii afiliacja jest jedną z podstawowych
potrzeb psychicznych człowieka, wyrażającą się w dążeniu do bycia
razem z innymi ludźmi, przyłączenia się do osób i grup społecznych
oraz poszukiwania ich akceptacji; jej zasadniczym źródłem jest
potrzeba bezpieczeństwa.
Uczestnicy afiliacji:
Klient
Środowisko
trackingowe
/ sieć
affiliacyjna
Wydawca
Reklamod
awca
Schemat:
Polskie internety
Kontent
Afiliacja
Display
Mailing
Remarkering
Retargeting
RTB
Ruch motywowany
Google
Kto u nas robi afiliację?
Jak to wszystko pomierzyć?
RAPORT
Display
• Portale horyzontalne
• Portale tematyczne
• RTB
Sieci
afiliacyjne
Mailing
• Ruch motywowany
• Google
• Remarketing
• Mailing CPL
• Mailing CPM
• Email remarketing
Modele rozliczeniowe
(nie tylko) w afiliacji.
FF (Flat Fee) - na określony czas
CPM (Cost Per Mille) - na tysiąc wyświetleń / zdarzeń (np. wysłanych maili)
CPC (Cost Per Click) - za kliknięcie (zwykle unikalne)
CPL (Cost Per Lead) – za wypełnienie formularza
CPS (Cost Per Sale) – za sprzedaż
CPA (Cost Per Action) – za inna zdefiniowaną akcję
CPL
CPS
CPC
Wydawcy
Pareto
20 %
80%
• KONTROLA RUCHU
• WSPARCIE
WYDAWCÓW
• REKLAMACJE
• INFORMACJA
• RAPORTOWANIE
• NOWE ŹRÓDŁA
RUCHU
• NOWE
ROZWIAZANIA
MARKETINGOWE
ROZLICZENIA
• TRACKING
• KONFIGURACJA
• INTEGRACJA
• ROZWIAZANIA
NIESTANDARDOWE
• PRZEKAZ
REKLAMOWY
• FORMY REKLAM
• MODELE
ROZLICZENIOWE
• WYDAWCY
• TESTY PRZED
STARTEM
OPTYMALIZACJA
PRZYGOTOWANIE
Co robimy?
• RAPORTOWANIE DO
REKLAMODAWCY
• RAPORTOWANIE DO
WYDAWCY
• ROZLICZANIE
• WYPŁATY
• KOREKTY
• WSPARCIE DLA
NOWYCH
WYDAWCÓW
• NIESTANDARDOWE
ROZWIĄZANIA
Kierunek rozwoju
Dostęp
manager’ski
Kampania w
jednej sieci (z
funkcjonalnośc
ią kontenera)
Kampania w
wielu
sieciach
(black-box)
Własny
program
partnerski
Jaką technologię wybrać?
Funkcje
1st and 3th party tracking
Multi-Level Access
API
White Label
Deduplication
Partner Tree
Fingerprint
Attribution Modeling
Post View Tracking
Mobile App
CPM / CPL / CPS / CPA
Link Cloaking
Real-time stats
Fraud Protection
Instalation on server
GeoIP
Cross Device Tracking
"One-click" accounting
SubID tracking
Container / 3rd party network
implementation
Nasz Wybór
Ciekawostka: eyetracking
Download