Diapositiva 1 - Xplore Health

advertisement
Jak się tworzy
leki?
PARTNERZY
Co to jest?
Co jest w środku?
Co znajduje się w środku leku?
Składnik czynny
środek farmaceutyczny
Poszukiwanie celu
terapeutycznego, aby
uzyskać efekt i wyleczyć
chorobę
cel terapeutyczny
Składnik czynny
Poszukiwanie celu
terapeutycznego, aby
uzyskać efekt i wyleczyć
chorobę
cel terapeutyczny
Jak tworzy się leki?
ETAPY POSZUKIWAŃ NOWEGO LEKU
Poszukiwanie nowego leku to proces długi (trwa 10-25
lat), złożony i drogi, obejmujący wiele etapów.
Badania i rozwój
leku
(2-10 lat)
Badania
przedkliniczne
(2-6 lat)
In vitro- In vivo
FAZA BADAŃ KLINICZNYCH
FAZA I  FAZA II

FAZA III
Wprowadzenie
leku
na rynek
FAZA IV
JAK MOŻNA ODKRYĆ KANDYDATA NA NOWY LEK?
• Kandydata na nowy lek można odkryć na wiele
sposobów:
?
JAK MOŻNA ODKRYĆ KANDYDATA NA NOWY LEK?
Kandydata na nowy lek można odkryć na wiele sposobów:
Przypadek
Szeroko zakrojone
poszukiwania
Modyfikacja chemiczna
Racjonalne projektowanie
I W TEN SPOSÓB MAMY KANDYDATA NA LEK
BADANIA PRZEDKLINICZNE
• Zanim środek farmaceutyczny będzie mógł zostać
przebadany u ludzi, należy wykonać badania
przedkliniczne, które są bardzo wyczerpujące i złożone:
• Takie badania przedkliniczne obejmują:
– Badania stabilności i toksyczności
©Parc Científic Barcelona. Author: J. Planagumà
– Badania in-vitro (białka, komórki, tkanki i narządy)
– Badania in-vivo (zwierzęta)
BADANIA KLINICZNE
• Badania kliniczne to najdłuższy i najbardziej kosztowny etap
procesu poszukiwań nowych leków. Obejmują one trzy fazy:
FAZA I
Zdrowi ochotnicy
Pewność i
dawka
FAZA II
Osoby chore
(100-300)
(lek lub placebo)
Skuteczność i
działanie
uboczne
FAZA III
Osoby chore
(1300-3000)
Działanie
długoterminowe
I WRESZCIE...LEK ZOSTAJE WPROWADZONY NA RYNEK!
• Jeżeli lek przeszedł przez trzy fazy badań klinicznych,
zostaje wprowadzony na rynek, ale badania nadal
trwają (Faza IV)
FAZA III
FAZA I
FAZA II
FAZA IV
POSZUKIWANIE
LEKÓW NA CHOROBĘ
PARKINSONA
Projekt badawczy Parku
Naukowego w Barcelonie
WPROWADZENIE - CZYM JEST CHOROBA PARKINSONA?
• Choroba Parkinsona to przewlekła i postępująca
choroba układu ruchu charakteryzująca
się następującymi objawami:
– Problemy z koordynacją
– Powolne ruchy
– Uogólnione drżenia
• To druga pod względem częstości choroba
neurodegeneracyjna, która występuje u 1-2% osób w
wieku powyżej 60 lat. Obecnie ponad 4 miliony osób na
świecie cierpią na tę chorobę.
WPROWADZENIE – PRZYCZYNY CHOROBY PARKINSONA
• Nasz mózg stanowi centrum kontroli
nad ciałem, a komórki, które są
odpowiedzialne za jego
funkcjonowanie, to neurony.
Samodzielna regeneracja tych komórek
postępuje bardzo powoli.
• Neuroprzekaźniki to specjalne związki
chemiczne,które umożliwiają
„rozmowę” i komunikację między
neuronami.
WPROWADZENIE – PRZYCZYNY CHOROBY PARKINSONA
• Przyczyny choroby Parkinsona nie są
jeszcze znane, ale wiadomo, że jest ona
spowodowana
przez
utratę
lub
nieprawidłowe
działanie
neuronów
odpowiedzialnych
za
wytwarzanie
neuroprzekaźnika o nazwie dopamina.
• Neuroprzekaźnik
odpowiedzialny
za przekazywanie
• Dopamina dopaminajest
Kontrola
ruchu
sygnałów mających na celu kontrolę poruszania się naszych mięśni.
Niski poziom dopaminy  Problem z kontrolą ruchu
• W związku z tym niedobór dopaminy powoduje zaburzenie
równowagi przekazywania między neuronami i dlatego neurony nie
komunikują się w prawidłowy sposób. W wyniku tego następuje utrata
funkcji mięśni.
WPROWADZENIE – LECZENIE CHOROBY PARKINSONA
• Sposób leczenia postępowania choroby
obejmuje doustne podawanie leków.
tyrozyna
L-dopa
dopamina
Pęcherzyki z
przekaźnikiem,
dopaminą
synapsa
• Obecnie najczęściej stosowanym
lekiem jest lewodopa, inaczej Ldopa,
zawierająca
związek
chemiczny, wykorzystywany przez
mózg do produkcji dopaminy.
receptor
dopaminy
komórka
receptorowa
WPROWADZENIE – LECZENIE CHOROBY PARKINSONA
• Stosowane są także inne leki, które naśladują
działanie dopaminy w mózgu.
– Np.: bromokryptyna, lizuryd, pergolid, ropinirol,...
dopamine
związek
naśladujący
receptor
receptor
Błona
komórkowa
Błona
komórkowa
Odpowiedź komórkowa
Odpowiedź komórkowa
WPROWADZENIE – LECZENIE CHOROBY PARKINSONA
• Niestety te leki mają wiele działań ubocznych:
– Pojawienie się ruchów niezamierzonych i tików
– Depresja
– Halucynacje
• Ponadto wraz z upływem czasu takie leki przestają
działać.
• Potrzebne są nowe leki, które będą mieć mniej działań
ubocznych i będą aktywne przez dłuższy czas.
BADANIA, SYNTEZA LEKÓW DO LECZENIA CHOROBY
PARKINSONA
• Naukowcy
Platformy
Chemii
Kombinatorycznej Parku Naukowego w
Barcelonie pracują obecnie nad syntezą
nowych związków, które będzie można
zastosować jako środki terapeutyczne w
leczeniu chorób neurodegeneracyjnych,
takich jak choroba Parkinsona lub
schizofrenia, a które będą charakteryzować
się:
– Lepszym działaniem
– Mniejszą toksycznością
Platforma Chemii
Kombinatorycznej
BADANIA, SYNTEZA LEKÓW DO LECZENIA CHOROBY
PARKINSONA
• Aby zwiększyć skuteczność leków przeciw chorobie
Parkinsona, obecnie podawany jest zestaw różnych
leków.
• Celem badań jest synteza nowych cząsteczek, które
będą bardziej skuteczne lub będą powodować mniej
działań ubocznych.
A
Leki
przeciwparkinsonowe
Zestaw leków
1 jedyny lek
D
BADANIA, SYNTEZA LEKÓW DO LECZENIA CHOROBY
PARKINSONA
Nowy lek
Odpowiedź komórkowa
BADANIA, PROJEKTOWANIE I SYNTEZA NOWYCH
CZĄSTECZEK
A
D
OH
O
O
O
N
NH
A
O
N
N
D
N
OH
XAC-COOH
(±)-PPHT
NH2
W JAKI SPOSÓB NOWE CZĄSTECZKI SĄ
SYNTETYZOWANE W LABORATORIUM?
O
O
CN
N
H
N
H
N
O
2 h, 80 ºC
O
NaOH 70%
pH 10-11
N
Ac2O
O
N
NH
+
NH2
96%
96%
NaNO2
CN
HOOC
AcOH
O
N
O
Na2S2O4
O
NH2
N
EtOAc/H2O
NH2
N
O
NO
N
NH2
76%
OHC
OH
I
+
75%
K2CO3
OHC
COOH
DMF, 60ºC
3 dias
O
COOH
reflujo en EtOH
62%
O
O
COOH
N
N
O
O
N
N
H
DIAD
N
O
N
N
NH2
75%
O
80%
COOH
W JAKI SPOSÓB NOWE CZĄSTECZKI SĄ SYNTETYZOWANE
W LABORATORIUM?
O
O
CN
N
H
N
H
N
O
2 h, 80 ºC
O
NaOH 70%
pH 10-11
N
Ac2O
O
N
NH
+
NH2
96%
96%
NaNO2
CN
HOOC
AcOH
O
N
O
Na2S2O4
O
NH2
N
EtOAc/H2O
NH2
N
O
NO
N
NH2
76%
OHC
OH
I
+
75%
K2CO3
OHC
COOH
DMF, 60ºC
dias
3 dni
O
COOH
przepłukanie
reflujo
en EtOH
w EtOH
62%
O
O
COOH
N
N
O
O
N
N
H
DIAD
N
O
N
N
NH2
75%
O
80%
COOH
27
W JAKI SPOSÓB NOWE CZĄSTECZKI SĄ SYNTETYZOWANE
W LABORATORIUM?
O
O
CN
N
H
N
H
N
NaOH 70%
pH 10-11
N
1. Reakcja chemiczna
Ac2O
O
2 h, 80 ºC
O
O
N
NH
+
NH2
96%
96%
NaNO2
CN
HOOC
AcOH
O
N
O
Na2S2O4
O
NH2
N
EtOAc/H2O
NH2
N
O
NO
N
NH2
76%
OHC
OH
I
+
75%
K2CO3
OHC
COOH
DMF, 60ºC
3 dias
O
COOH
reflujo en EtOH
62%
O
O
COOH
N
N
O
O
N
N
H
DIAD
N
O
N
N
NH2
75%
O
80%
COOH
28
W JAKI SPOSÓB NOWE CZĄSTECZKI SĄ SYNTETYZOWANE
W LABORATORIUM?
2. Izolacja i oczyszczenie produktu
3. Scharakteryzowanie produktu
CO DZISIAJ
BĘDZIEMY ROBIĆ?
W JAKI SPOSÓB NOWE CZĄSTECZKI SĄ SYNTETYZOWANE
W LABORATORIUM?
O
O
CN
N
H
N
H
N
O
2 h, 80 ºC
O
O
N
NH
+
NH2
96%
96%
CN
HOOC
NaOH 70%
pH 10-11
N
Ac2O
NaNO2
Reakcja chemiczna
AcOH
O
N
O
Na2S2O4
O
NH2
N
EtOAc/H2O
NH2
N
O
NO
N
NH2
76%
OHC
OH
I
+
75%
K2CO3
OHC
COOH
DMF, 60ºC
dias
33 dni
O
COOH
przepłukanie w
reflujo en EtOH
EtOH
62%
O
O
COOH
N
N
O
O
N
N
H
DIAD
N
O
N
N
NH2
75%
O
80%
COOH
CO DZISIAJ BĘDZIEMY ROBIĆ?
Reakcja chemiczna
Izolacja produktu metodą
filtracji



?
Scharakteryzowanie produktu metodą
chromatograficzną
Do badań!
Download