Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych

advertisement
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Anna Szymańska
Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów
gazowanych
Wstęp
Głównym celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie międzynarodowej
organizacji produkującej napoje gazowane, którą jest Coca-Cola oraz określenie jej
pozycji na polskim rynku napojów gazowanych wśród głównych konkurentów, firm
Pepsi Co., HOOP i Hellena. Przedstawiono zarówno historię powstania i rozwoju firmy
jak również wielkość sprzedaży produktów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem
coca-coli.
Zadaniem analizy portfolio, przeprowadzonej w artykule, było potwierdzenie
założenia, że firma Coca-Cola zajmuje silną pozycję lidera oraz dowiedzenie słuszności
stosowanej przez firmę strategii rozwoju asortymentu.
1. Rys historyczny powstania i rozwoju firmy
Historia Coca-Coli sięga końca XIX wieku. W dniu 8 maja 1886 roku w Atlancie, w
stanie Georgia, aptekarz dr John Slyth Pemberton zmieszał aromatyczny, zabarwiony
karmelem syrop, a następnie dzbanek napoju powstałego według tej receptury zaniósł
do największej apteki w Atlancie Jacob’s Pharmacy. Tego samego dnia miała miejsce
premiera sprzedaży nowego produktu. Napój sprzedawano z saturatora po pięć centów
za szklankę. Gdy nowy syrop zmieszano z wodą gazowaną, rozpoczęła się historia
napojów gazowanych.
Receptura koncentratu, z którego produkuje się Coca-Colę wciąż pozostaje
tajemnicą, a jeden z jej składników nazywany 7x, produkowany jest tylko w jednej
wytwórni na świecie.
W dniu 29 maja 1886 roku w „The Atlanta Journal” pojawiła się pierwsza reklama
prasowa, która informowała, że Coca-Cola jest „pyszna i orzeźwiająca”.
1
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Po śmierci Pembertona, w 1888 roku, wszystkie prawa do produktu zakupił Asa G.
Candler, aptekarz i przedsiębiorca z Atlanty. W 1892 roku utworzył on w Georgii
spółkę i nazwał ją „The Coca-Cola Company”. Początkowy kapitał wynosił 100.000$, a
budżet na reklamę na ten sam rok 11.401$.
Dzięki intensywnym działaniom reklamowym już w ciągu kilku lat sprzedaż
produktu wzrosła aż dziesięciokrotnie, a już w 1893 roku akcjonariuszom wypłacono
pierwszą dywidendę.
W 1894 roku kupiec Joseph A. Biedenham z miasta Vicksburg w stanie Missisipi jako
pierwszy rozpoczął sprzedaż Coca-Coli w butelkach a w 1899 roku stało się możliwe
butelkowanie na wielką skalę. Zapoczątkowało to powstanie ogólnoświatowej sieci
niezależnych rozlewni, znajdujących się w posiadaniu i zarządzanych przez lokalnych
przedsiębiorców.
W 1919 roku The Coca-Cola Company została sprzedana przez udziałowców
Candlera za 2,5 miliona dolarów bankierowi z Atlanty, Ernestowi Woodruff’owi i
zorganizowanej przez niego grupie inwestorów.
Cztery lata później prezesem The Coca-Cola Company został Robert Woodruff, syn
Ernesta Woodruff’a. Dzięki jego działaniom firma do dzisiaj zajmuje wiodącą pozycje
na rynku światowym. Zasadniczym elementem jego działań było zapewnienie stałej i
najwyższej jakości produktu.
Do 18 października 1997 roku, przez 16 lat firmą zarządzał Roberto C.
Goizueta, Kubańczyk z pochodzenia. Za jego kadencji, w 1982 roku wprowadzono
nowy produkt diet Coke, która stała się przebojem dekady.
Następcą Roberta Goizueta’y został Douglas Ivester. Jednym z jego sukcesów było
stworzenie sieci tzw. „anchor bottlers” czyli „wiodących rozlewców”, do 10-tki których
zalicza się również Coca-Cola Beverages1.
2. Udział Coca-Coli na rynku światowym
1
Materiały ze szkolenia NEO dla nowo zatrudnionych pracowników w firmie Coca-Cola Beverages
Polska oraz miesięcznik Family Magazine Polska – wewnętrzne czasopismo wydawane przez firmę
Coca-Cola Beverages Polska.
2
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Obecnie Coca-Cola jest największą na świecie firmą w swojej branży i czołowym
producentem napojów bezalkoholowych.
Dzisiejsze portfolio The Coca-Cola Company obejmuje ponad 230 marek napojów
bezalkoholowych, takich jak Fanta, Sprite, soki (np. Cappy), wody, napoje
energetyczne, izotoniczne (np. Powerade), herbaty i kawy sprzedawane w formie
gotowej do spożycia. Sama Coca-Cola sprzedawana jest w wielu wariantach: o smaku
wiśniowym (Cherry Coke) lub waniliowym (Vanilla Coke), bez cukru (diet Coke, w
niektórych krajach znana jako Coca-Cola light), a także bez kofeiny.
Jej udział w światowym rynku napojów bezalkoholowych wynosi obecnie 50%. To
ponad 230 marek sprzedawanych w 200 krajach, 200 milionów litrów napojów
dziennie, 21 miliardów dolarów przychodu i 4 miliardy zysku w 2001 roku. Coca-Cola
jest również najbardziej znanym znakiem towarowym. Według przeprowadzonych
badań rozpoznaje ją około 94% ludzi na całym świecie, natomiast aż 97% w Polsce.
Coca-Cola współpracuje na całym świecie ze 1145 lokalnymi rozlewniami, 3500
hurtownikami i dystrybutorami. Największa na świecie fabryka koncentratu Coca-Coli
znajduje się w Puerto Rico. Dwa razy w tygodniu, z Old San Juan do USA wypływa
transportowiec wielkości statku pasażerskiego Queen Elisabeth II. Wiezie ładunek
koncentratu wystarczający na wyprodukowanie 350 milionów porcji Coca-Coli.
Struktura organizacyjna The Coca-Cola Company opiera się na podziale
geograficznym. Kilka oddziałów firmy w poszczególnych krajach tworzy dywizję.
Kilka dywizji składa się na grupę. Grupy z kolei tworzą jednostki biznesowe (Strategic
Business Units) – funkcjonują trzy SBU:
•
Americas SBU (w jej skład wchodzą dywizje: North America, Brazil, South
Latin America, North Latin America)
•
Asia SBU (Pacific Rim Group - dywizje: Japan, Philippines, South Pacific; East
& South Asia Group – dywizje: China, India, Southeast & West Asia)
•
Europe, Eurasia & Middle East SBU (dywizje: Nordic & Baltic, Iberian,
Benelux & France, Great Britain & Ireland, German; Central Europe, Eurasia &
Middle East Group – dywizje: Eurasia, Italy & Alpine, Central Europe &
Russia, Southeast Europe)
3
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Polski oddział – firma Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. wchodzi w skład Central
Europe & Russia Division, którą tworzy w sumie 7 krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina,
Czechy, Słowacja, Węgry i Polska.
Tajemnicą sukcesu Coca-Coli jest umiejętność prowadzenia działań na skalę
światową i jednocześnie doskonałego dostosowania się do specyfiki każdego lokalnego
rynku, na którym działa. Jest to możliwe dzięki systemowi, w którym produkcją i
dystrybucją napojów Coca-Coli zajmują się rozlewcy (tzw. „bottlers”) – firmy, które
podpisały z Coca-Colą umowę o wyłącznej współpracy na danym terenie (może to być
np. kraj lub region). Firmy rozlewcze posiadają zakłady produkcyjne, sieci sprzedaży i
dystrybucji, i działają w ścisłej współpracy z lokalnym oddziałem The Coca-Cola
Company2.
Tabele 1 i 2 prezentują wielkości sprzedaży napojów gazowanych firmy CocaCola na poszczególnych kontynentach oraz w wybranych krajach Europy w roku 2002.
W celu dokładniejszego zilustrowania dynamiki sprzedaży na poszczególnych rynkach
podano dane per capita tj. ilość litrów napojów wypijanych przez jednego, przeciętnego
mieszkańca. Zestawienie podanych wielkości daje pełniejszy obraz pozycji firmy jak
również jej sztandarowego produktu, którym jest coca-cola.
Największe spożycie napojów Coca-Coli ogółem odnotowuje się w Meksyku
(tabela 2), wynosi ono 103,9 litra na jednego mieszkańca. Drugie miejsce w rankingu
zajmuje USA z 82,6 litra na jednego statystycznego mieszkańca.
Wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej takie jak Belgia (67,2 l / 1
mieszkaniec), Wielka Brytania (67,2 l / 1 mieszkaniec), Niemcy (42,9 l / 1 mieszkaniec)
czy Holandia (38,9 l / 1 mieszkaniec) również mogą się poszczycić dobrym wynikiem.
Dla porównania, w ubogich i dużo słabiej rozwiniętych krajach Europy
Centralnej i Wschodniej – Rosja (4,6 l / 1 mieszkaniec), Polska (11,4 l / 1 mieszkaniec),
Czechy i Słowacja(łącznie 18,7 l / 1 mieszkaniec) - spożycie jest znacząco niższe.
2
www.coca-cola.com
4
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Tabela nr 1. Sprzedaż napojów gazowanych produkowanych przez firmę Coca-Cola na
kontynentach z wyszczególnieniem coca-coli w roku 2002.
kontynent
Sprzedaż
Sprzedaż
Spożycie
Spożycie
napojów
coca-coli
napojów
coca-coli na
gazowanych
w milionach
gazowanych na
jednego
w milionach
litrów
jednego
mieszkańca
mieszkańca
w litrach
litrów
w litrach
Europa Centralna
7 960
4 581
9,3
5,3
Europa Zachodnia
12 951
7 088
41,9
22,9
Azja
12 792
6 370
4,0
2,0
Afryka
6 115
2 943
7,5
3,6
Ameryka
24 029
16 815
47,9
32,9
Ameryka Północna
25 170
11 132
78,8
34,8
Łącznie na świecie
89 014
48 929
14,8
8,16
Południowa
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały The Coca-Cola Company.
Porównując wielkość sprzedaży coca-coli w stosunku do wielkości sprzedaży
napojów gazowanych ogółem można zauważyć interesującą prawidłowość. Niemal w
każdym przypadku aż połowę całej sprzedaży napojów gazowanych stanowi sprzedaż a
co za tym idzie spożycie coca-coli.
Z
powyższych
danych
bezsprzecznie
wynika,
że
coca-cola
jest
najpopularniejszym i co za tym idzie najczęściej wybieranym przez konsumentów
produktem spośród całej gamy napojów gazowanych oferowanych przez firmę CocaCola. Sprzedaż coca-coli stanowi więc podstawę dochodów firmy a utrzymanie dobrego
wizerunku marki stanowi kluczowy cel warunkujący dochodowość przedsięwzięcia.
5
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Tabela nr 2. Sprzedaż napojów gazowanych firmy Coca-Cola z wyszczególnieniem
coca-coli w wybranych krajach Europy Centralnej i Zachodniej oraz Ameryki, w roku
2002.
kraj
Sprzedaż
Sprzedaż
Spożycie
Spożycie
napojów
coca-coli
napojów
coca-coli na
gazowanych
w milionach
gazowanych na
jednego
w milionach
litrów
jednego
mieszkańca
mieszkańca
w litrach
litrów
w litrach
Europa Centralna
7 960
4 581
9,3
5,3
Czechy, Słowacja
289,6
131
18,7
8,4
Węgry
346,3
166
35,6
17
Polska
431,5
279
11,4
7,3
Rosja
647,2
254
4,6
1,8
Europa Zachodnia
12 951
7 088
41,9
22,9
Belgia
709,7
385
67,2
36,4
Francja
1 504,6
1 083
25,6
18,4
Holandia
613,2
305
38,9
19,4
Niemcy
3 474,9
1 853
42,9
22,9
Wielka Brytania
2 509,6
952
43,8
16,6
Kraje, gdzie sprzedaż jest największa na świecie
USA
23 841,9
10 403
82,6
36,0
Meksyk
10 424,8
8 117
103,9
80,8
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały The Coca-Cola Company.
3. Wejście Coca-Coli na rynek polski
W Polsce firmą rozlewczą jest spółka Coca-Cola Beverages, która jest oddziałem
jednej z największych firm rozlewczych - Coca-Cola Hellenic Bottling Corporation,
obecnej w kilkudziesięciu krajach Europy i Afryki.
6
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Rodzimą produkcję Coca-Coli rozpoczęto w 1972 roku początkowo w Warszawie i
tylko na zasadzie licencji. Następnie Coca-Cola produkowana była przez trzy polskie
zakłady w Warszawie, Zabrzu i Tychach.
Nowy napój szybko zyskał popularność a do języka młodzieżowego weszło na stałe
hasło „Coca- Cola to jest to!”, którego autorką była Agnieszka Osiecka. W
Czechosłowacji jego odpowiednikiem było słynne „Coca-Cola to je ono”.
Pierwsze biuro firmy Coca-Cola otwarte zostało w 1991 roku w Pałacu Kultury i
Nauki i początkowo zatrudniało tylko piętnaście osób. W tym czasie rynek gazowanych
napojów orzeźwiających był stosunkowo słabo rozwinięty. Zgodnie z wynikami badań
firmy Coca-Cola średnie spożycie jej produktów w Polsce w roku 1991 wynosiło ok.
0.8 litra na jednego mieszkańca.
W latach 1991 - 2002 łączne inwestycje firmy Coca-Cola oraz jej autoryzowanych
rozlewni wyniosły ok. 500 milionów dolarów. W ramach tego 275 milionów dolarów
zostało zainwestowanych przez firmę Coca-Cola Beverages, która od 1998 roku jest
jedynym właścicielem rozlewni firmy Coca-Cola w Polsce.
Pod koniec 2002 roku średnie spożycie produktów firmy Coca-Cola w Polsce
wzrosło już do ponad jedenastu litrów, a wyroby firmy – według firmy badawczej
Canadean - zdobyły 36 procent rynku napojów orzeźwiających. Jednocześnie CocaCola znacznie rozszerzyła ofertę. Obecnie w Polsce produkowanych i sprzedawanych
jest kilkanaście typów napojów - Coca-Cola, Coca-Cola light, Cherry Coke, Fanta,
Sprite, Lift, Kinley Tonic, woda Bonaqa, napoje izotoniczne Powerade oraz soki,
nektary i napoje owocowe Cappy.
Inwestycje w Polsce obejmują łącznie 3 rozlewnie- w Niepołomicach koło
Krakowa, Łodzi oraz w Radzyminie koło Warszawy. Coca-Cola Poland Services oraz
Coca-Cola Beverages zatrudniają łącznie około 2500 osób.
7
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
4. Analiza konkurencyjności Coca-Coli na polskim rynku napojów gazowanych
przy zastosowaniu macierzy BCG
Jedną z podstawowych metod badania udziału przedsiębiorstw na rynku oraz jego
konkurencyjności, szczególnie przydatną dla dużych organizacji jaką jest firma CocaCola, jest analiza portfolio. Idea analizy portfolio wywodzi się z przekonania, że
efektywność przedsiębiorstwa należy stale analizować i porównywać. Pozwala w prosty
sposób zidentyfikować zajmowaną przez przedsiębiorstwo pozycje na rynku oraz
porównać z miejscem zajmowanym przez głównych jej konkurentów. Ułatwia to
opracowanie właściwej strategii oraz podjęcie w porę działań zapobiegających utracie
rynku zbytu lub dużym stratom finansowym.
Metoda ta może też służyć do oceny pozycji poszczególnych produktów danego
przedsiębiorstwa na rynku i w tym przypadku umożliwia kierownictwu wielkich
przedsiębiorstw alokację zasobów finansowych między różne linie produktów, w
sposób gwarantujący długotrwałą zyskowność3.
Szczególnie popularną odmianą tej metody jest metoda BCG, która została
opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970 roku. Metoda BCG polega na
graficznej prezentacji pozycji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych
konkurentów.
Wyznaczanie pozycji przedsiębiorstwa wykonuje się przy pomocy dwóch
kryteriów:
-
udziału w rynku
-
dynamiki sprzedaży.
Oba kryteria tworzą układ współrzędnych charakteryzujących pozycje badanych
przedsiębiorstw na rynku oraz informują o konsekwencjach zajmowanej pozycji
względem konkurenta zaś wyniki analizy przedstawia się w postaci macierzy sprzedaży
i udziałów”.
Konstrukcja macierzy to cztery pola charakteryzujące względny udział firmy w
rynku (siłę wobec konkurentów) oraz atrakcyjność samego rynku. Jednostki zaliczane
do poszczególnych pól posiadają odmienną charakterystykę pozycji rynkowej,
wymagają odmiennych zaleceń i strategii działania, mają także różne cele.
3
pod red. J.Altkorn, Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1993, s.193-194.
8
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Położenie kół w układzie współrzędnych umożliwia ocenę, na jakim rynku
prowadzona jest lub będzie działalność gospodarcza tj. czy jest to rynek rozwijający się,
wchodzący w fazę dojrzałości, czy też w fazę schyłkową i należy się z niego wycofać.
To również informacja na temat zajmowanej pozycji na rynku (lider mający wpływ na
rynek, outsider)4.
Dla każdego przedsiębiorstwa, poza poznaniem własnej pozycji na rynku, istotne
jest również badanie i poznawanie swoich konkurentów. Analiza konkurentów ma na
celu poznanie ich siły i słabości, celów i strategii działania, ich zamiarów w bliskiej i
dalszej przyszłości, a zwłaszcza wielkości ich udziałów w rynku, rodzaju nabywców,
obrazu oferowanych towarów i usług w ich świadomości oraz rodzajów i sposobów
stosowanej promocji. Analiza konkurentów pozwala trafnie wskazać tych których
można naśladować, unikać lub próbować pokonać5.
Analiza portfelowa wraz z misją przedsiębiorstwa pozwala sformułować cele
strategiczne. W oparciu o zebrane informacje kierownictwo musi podjąć decyzję, w jaki
sposób osiągnąć zaplanowane cele powiązane z rozwojem organizacji oraz wzrostem
zysków. Natomiast macierz produkt / rynek wskazuje cztery drogi prowadzące do
wzrostu rynku: penetracje rynku, rozwój rynku, rozwój produktu i dywersyfikację6.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach 3 do 5, firma Coca-Cola
Beverages Polska zajmuje dominującą pozycje na rynku polskim zarówno w zakresie
wielkości sprzedaży na rynku, obrotów, ilości sklepów posiadających napoje firmy jak i
udziału napojów na półkach sklepowych.
Od wielu już lat głównym konkurentem jest PEPSI CO. W latach 2000 – 2003
zauważa się jednak pewne osłabienie pozycji marki. W stosunku do poprzednich lat
firma znacznie ograniczyła swoje działania promocyjne zachęcające konsumentów do
zakupu jej produktów. Konsekwencją jest spadek wielkości sprzedaży mimo obecności
produktów w 79% sklepów w roku 2002 oraz 74% sklepów w roku 2003.
Spośród rodzimych producentów istotną rolę na rynku napojów gazowanych
odgrywają producenci HOOP oraz Hellena. Można zauważyć (tabela 3), że pod
względem wielkości sprzedaży na kwiecień 2003 firmy te pokonały PEPSI CO.
4
Szerzej na ten temat w H. Szulce, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998, s.149 oraz
R.Niestrój, Zarządzanie marketingiem aspekty strategiczne, PWN Warszawa 1996, s. 107-109.
5
T. Sztucki, Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła
Biznesu - National – Louis University, Nowy Sącz 1999, s. 146.
6
P.Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Worg, Marketing podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 155.
9
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Tabela 3. Średnia miesięczna sprzedaż napojów gazowanych w milionach litrów w
latach 2000 - 2003.
Producent
2000
2001
2002
2003
Coca-Cola
24,1
29,6
23,0
29,0
PEPSI
15,8
18,2
16,0
13,8
INNI
63,8
54,8
61,0
57,1
HELLENA
10,2
8,5
9,5
8,9
HOOP
8,9
8,7
9,6
11,4
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały firmy Amer / Nielsen Research.
70
60
50
Coca-Cola
PEPSI
HELLENA
HOOP
inne
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
Rys. 2. Średnia miesięczna sprzedaż napojów gazowanych na polskim rynku w latach
2000 - 2003.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały firmy Amer / Nielsen Research.
Szczególnie w przypadku firmy HOOP zauważa się aktywne działania promocyjne,
skierowane głównie do ludzi młodych i aktywnych, zmierzające do wykreowania
nowego wizerunku marki oraz wzrostu świadomości klientów o istnieniu marki.
10
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Działania te przynoszą zamierzony cel, co potwierdzają dane w tabelach 3-5.
Niebagatelną rolę odgrywa tu również znacznie niższa cena produktów firmy HOOP w
stosunku do oferty Coca-Coli oraz Pepsi CO.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabelach 3-5, następuje sukcesywny rozwój
polskiego rynku napojów gazowanych. Zauważa się generalny wzrost spożycia napojów
gazowanych a co za tym idzie zmianę przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów.
Tabela 4. Liczba sklepów posiadających w ofercie napoje poszczególnych producentów
w stosunku do ogółu sklepów w latach 2000 – 2003 (w %).
Producent
2000
2001
2002
2003
Coca-Cola
71,7
75,7
71,5
79,2
PEPSI
80,5
79,2
79,2
72,7
INNI
97,5
98,2
98,6
89,3
HELLENA
58,4
57,2
58,3
54,3
HOOP
50,0
49,5
52,6
48,0
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały firmy Amer / Nielsen Research.
Tabela 5. Procentowy udział napojów poszczególnych producentów na pólkach
sklepowych.
Producent
2000
2001
2002
2003
Coca-Cola
28,8
33,2
30,2
34,3
PEPSI
23,1
26,6
22,2
19,1
INNI
48,1
40,2
47,6
46,7
HELLENA
8,5
6,3
7,8
6,3
HOOP
7,2
6,0
9,4
9,8
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o materiały firmy Amer / Nielsen Research.
11
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Aby zilustrować pozycję firmy Coca-Cola, PEPSI CO. oraz HOOP jako głównych
konkurentów w macierzy BCG koniecznym jest wyliczenie promieni poszczególnych
kół oraz współrzędnych środka koła7.
20
18
„Gwiazdy”
„Zagadkowe dzieci”
16
14
H’
12
H
10
8
P’
C’
6
4
2
P
C
„Dojne krowy”
0,5
„Psy”
1
1,5
2,0
2,5
3,0
Rys.4. Macierz BCG - pozycje trzech głównych konkurentów na polskim rynku
napojów gazowanych.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane firmy Amer / Nielsen Research.
Przedstawiona na rysunku 4 macierz BCG prezentuje pozycje trzech głównych
konkurentów na polskim rynku napojów gazowanych tj. C – Coca-Cola, P – PEPSI, H –
HOOP. Jasne koła oznaczają sprzedaż do kwietnia 2002 zaś ciemne do kwietnia 2003
roku.
7
Szerzej na ten temat w Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w
Krakowie, Kraków 2001, s. 71.
12
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Przeprowadzona powyżej analiza portfolio bezsprzecznie potwierdza mocną
pozycję firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych. Wysoka sprzedaż i
wynikające stąd duże obroty w roku 2002 plasują firmę w roli lidera wśród polskich jak
również międzynarodowych producentów napojów gazowanych.
Alokacja organizacji w części „dojne krowy” w macierzy BCG potwierdza
ustabilizowaną i silną pozycję wśród głównych konkurentów, zajmujących znacznie
słabsze pozycje, firm PEPSI CO. oraz HOOP.
Firma PEPSI CO. plasuje się na pozycji „psów”. Jest to konsekwencją spadku
wolumenu sprzedaży, co z pewnością wynika z utraty znacznej części rynku na korzyść
firmy Coca-Cola oraz innych konkurentów.
Drugi istotny konkurent, firma HOOP, mimo wyraźnego wzrostu udziału w
rynku, wciąż pozostaje na pozycji „zagadkowych dzieci”.
Niekwestionowana pozycja lidera firmy Coca-Cola oraz alokacja w polu „dojne
krowy” pozwala przypuszczać, że zastosowanie w tym przypadku strategii rozwoju
rynku bazującej na oferowaniu aktualnego asortymentu nowym klientom na obszarze
objętym działaniem organizacji (ponieważ firma objęła już swoim zasięgiem cały teren
Polski wyklucza się jej wejście na nowe obszary geograficzne) musiałoby zostać
poparte strategią cen i marż. Jednak z uwagi na istniejący w świadomości konsumentów
wizerunek firmy oraz dużych kosztów ponoszonych przez firmę w celu zapewnienia
wysokiej jakości produktów8 drastyczne obniżki cen i marż nie są możliwe.
Bardziej skuteczną i zalecaną w tym przypadku wydaje się być strategia rozwoju
asortymentu polegająca na poszerzaniu asortymentu sprzedawanych towarów poprzez
wprowadzanie do oferty zupełnie nowych grup towarowych9.
Przy wnikliwej obserwacji poczynań zarządu firmy da się zauważyć systematyczne
wprowadzanie w życie wyżej zaproponowanej strategii. W ostatnim czasie
wprowadzone zostały przez firmę nowe linie produktów - napoje Lift, herbaty owocowe
Nestea oraz napoje izotoniczne Powerade.
8
Firma kładzie duży nacisk na szczegółową kontrolę laboratoryjną zarówno surowców stosowanych do
produkcji (woda poddawana procesowi uzdatniania przez zastosowanie m.in. filtrów węglowych i
żwirowych oraz procesowi odwróconej osmozy, badana laboratoryjnie na poszczególnych etapach
uzdatniania; cukier tylko z cukrowni posiadających certyfikat TCCC, każda dostawa kontrolowana) jak i
produktu gotowego przed jego wyjściem z zakładu (badanie poziomu karbonacji, brix – stężenie syropu
w napoju, tork – stopień zakręcenia butelki).
9
H. Szulce, Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s.151154.
13
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
Najnowszym, właśnie wprowadzanym na rynek produktem jest napój energetyczny
Burn. Działania te umożliwiają klientom dostęp do szerszej gamy produktów i mogą
zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta.
Zakończenie.
Coca-Cola to międzynarodowa organizacja z ponadstuletnią już tradycją. Mimo
skromnych początków, właściwie prowadzone działania marketingowe doprowadziły
firmę na szczyty większości rankingów. W wielu podręcznikach stała się wzorem w
zakresie stosowanych strategii marketingowych czy technik sprzedaży, a w byłych
krajach socjalistycznych symbolem wolności i luksusu.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą portfolio firma zajmuje niekwestionowaną pozycję
lidera na polskim rynku napojów gazowanych, zaś w macierzy BCG plasuje się w polu
„dojne krowy”. Potwierdza to ustabilizowaną i silną pozycję oraz prawidłowość
wybranej przez zarząd firmy i systematycznie wprowadzanej w życie strategii rozwoju
asortymentu.
14
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 659, 2005
LITERATURA
1. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Worg V., Marketing podręcznik europejski,
PWE, Warszawa 2002.
2. Materiały firmy Amer / Nielsen Research.
3. Materiały ze szkolenia NEO dla nowo zatrudnianych pracowników w firmie Coca
Cola Beverages Polska.
4. Miesięcznik Family Magazine Polska – wewnętrzne czasopismo wydawane przez
firmę Coca Cola Beverages Polska.
5. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków
2001.
6. Niestrój R, Zarządzanie marketingiem aspekty strategiczne, PWN Warszawa 1996.
7. Opracowania firmy The Coca Cola Company.
8. Pod red. Altkorna J., Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1993.
9. Sztucki
T.,
Zarządzanie
handlem
i
sprzedażą
na
rynku
krajowym
i
międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu - National – Louis University, Nowy
Sącz 1999.
10. Szulce H., Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1998.
11. www.coca-cola.com
15
Download