plan zima 2016-17

advertisement
Plan ćwiczeń z Propedeutyki Chorób Wewnętrznych
dla III roku Wydziału Lekarskiego
w semestrze zimowym 2016/2017
8.00 – 9.00
Omówienie problemów związanych z praktyczną realizacją tematyki ćwiczeń,
prezentacja typowych przypadków
9.00 – 11.15 Ćwiczenia praktyczne przy łóżku chorego
I tydzień
Podział na grupy ćwiczeniowe
Rzut A
Wywiad ogólny, wywiady z poszczególnych narządów i układów.
03.10. - 07.10.2016 Badanie ogólne chorego (wygląd, zaburzenia świadomości,
położenie chorego w łóżku, stan psychiczny, ciężar ciała, budowa,
dr hab. Anna
skóra, węzły chłonne, obrzęki, sinica, owłosienie)
WolańczykMędrala, prof.
Prezentacja przypadków z odchyleniami od normy
nadzw.
Zbieranie wywiadów przez studentów
I tydzień
Podział na grupy ćwiczeniowe
Rzut B
Wywiad ogólny, wywiady z poszczególnych narządów i układów.
10.10. - 14.10.2016 Badanie ogólne chorego (wygląd, zaburzenia świadomości,
położenie chorego w łóżku, stan psychiczny, ciężar ciała, budowa,
dr hab. Anna
skóra, węzły chłonne, obrzęki, sinica, owłosienie)
WolańczykMędrala, prof.
Prezentacja przypadków z odchyleniami od normy
nadzw.
Zbieranie wywiadów przez studentów
II tydzień
Badanie głowy i szyi (wielkość i kształt czaszki, zmiany w owłosieniu.
Twarz Hipokratesa, w tężcu, maskowata, księżycowata, obrzękła,
Rzut A
akromegaliczna i lwia). Ciepłota ciała. Badanie oczu (osadzenie i
17.10. - 21.10.2016 ustawienie). Zmiany źrenic. Odruch rogówkowy. Objawy oczne w
chorobie Graves-Basedowa
dr Anna Dor –
Wojnarowska
Szyja (cechy ogólne, naczynia szyjne, węzły chłonne)
Badanie tarczycy
Zbieranie wywiadów i badanie chorych przez studentów
II tydzień
Badanie głowy i szyi (wielkość i kształt czaszki, zmiany w owłosieniu.
Twarz Hipokratesa, w tężcu, maskowata, księżycowata, obrzękła,
Rzut B
akromegaliczna i lwia).Ruchy pląsawicze. Ciepłota ciała. Badanie
24.10. - 28.10.2016 oczu (osadzenie i ustawienie). Zmiany źrenic. Odruch rogówkowy.
Objawy oczne w chorobie Graves-Basedowa
dr Anna Dor –
Wojnarowska
Szyja (cechy ogólne, naczynia szyjne, węzły chłonne)
Badanie tarczycy
Zbieranie wywiadów i badanie chorych przez studentów
III tydzień
Rzut A
21.10. - 04.11.2016
dr Krzysztof
Wytrychowski
Badanie przedmiotowe układu oddechowego (oglądanie klatki
piersiowej, typy klatki piersiowej, typy oddechu Kussmaula, CheyneStokesa i Biota)
Podstawowa terminologia: duszność, niewydolność oddechowa i
wentylacyjna
Miejsca i linie orientacyjne na klatce piersiowej
Dolne granice płuc. Granice szczytów płuc. Opukiwanie
porównawcze i topograficzne z oznaczeniem dolnych granic płuc i
ruchomości dolnych granic płuc przez studentów
III tydzień
Rzut B
07.11. - 11.11.2016
dr Krzysztof
Wytrychowski
Badanie przedmiotowe układu oddechowego (oglądanie klatki
piersiowej, typy klatki piersiowej, typy oddechu Kussmaula, CheyneStokesa i Biota)
Podstawowa terminologia: duszność, niewydolność oddechowa i
wentylacyjna
Miejsca i linie orientacyjne na klatce piersiowej
Dolne granice płuc. Granice szczytów płuc. Opukiwanie
porównawcze i topograficzne z oznaczeniem dolnych granic płuc i
ruchomości dolnych granic płuc przez studentów
IV tydzień
Rzut A
14.11 - 18.11.2016
Prof. dr hab.
Wojciech Mędrala
IV tydzień
21.11 - 25.11.2016
Prof. dr hab.
Wojciech Mędrala
Rodzaje szmerów oddechowych (pęcherzykowy i jego odmiany,
szmer oskrzelowy, szmery nieoznaczone i szmery dodatkowe rzężenia, trzeszczenia i tarcie opłucnowe)
Diagnostyka różnicowa duszności
Zbieranie wywiadów, opukiwanie i osłuchiwanie chorych przez
studentów
Rodzaje szmerów oddechowych (pęcherzykowy i jego odmiany,
szmer oskrzelowy, szmery nieoznaczone i szmery dodatkowe rzężenia, trzeszczenia i tarcie opłucnowe)
Diagnostyka różnicowa duszności
Zbieranie wywiadów, opukiwanie i osłuchiwanie chorych przez
studentów
V tydzień
Badanie serca. Oglądanie i obmacywanie okolicy serca
Rzut A
Uderzenie koniuszkowe (prawidłowe, unoszące i rozlane oraz tzw.
ujemne odwrócone w przebiegu zrostów). Mruk koci towarzyszący
28.11. - 02.12.2016
niektórym szmerom serca. Tętnienie w okolicy serca, dużych naczyń
dr Krzysztof
i w nadbrzuszu. Granice stłumienia względnego i bezwzględnego
Gomułka
serca oraz stłumienie wielkich naczyń. Przerost i rozszerzenie komór,
przedsionków i obmacywanie okolicy serca przez studentówTony
serca - mechanizm powstawania. Rzut zastawek serca na przednią
ścianę klatki piersiowej. Przyczyny osłabienia i wzmożenia tonów
serca. Rozdwojenie tonów serca. Ton otwarcia zastawki dwudzielnej.
Rytm cwałowy. Oznaczania granic serca względnych i
bezwzględnych. Osłuchiwanie serca przez studentów
V tydzień
Badanie serca. Oglądanie i obmacywanie okolicy serca
Rzut B
Uderzenie koniuszkowe (prawidłowe, unoszące i rozlane oraz tzw.
ujemne odwrócone w przebiegu zrostów). Mruk koci towarzyszący
05.12. - 09.12.2016
niektórym szmerom serca. Tętnienie w okolicy serca, dużych naczyń
dr Krzysztof
i w nadbrzuszu. Granice stłumienia względnego i bezwzględnego
Gomułka
serca oraz stłumienie wielkich naczyń. Przerost i rozszerzenie komór,
przedsionków i obmacywanie okolicy serca przez studentówTony
serca - mechanizm powstawania. Rzut zastawek serca na przednią
ścianę klatki piersiowej. Przyczyny osłabienia i wzmożenia tonów
serca. Rozdwojenie tonów serca. Ton otwarcia zastawki dwudzielnej.
Rytm cwałowy. Oznaczania granic serca względnych i
bezwzględnych. Osłuchiwanie serca przez studentów
VI tydzień
Szmery serca - mechanizm powstawania. Szmery serca
wewnątrzsercowe organiczne, czynnościowe i przygodne. Punctum
Rzut A
maximum. Głośność i promieniowanie. Szmery serca skurczowe,
12.12. - 16.12.2016 rozkurczowe, skurczowo-rozkurczowe i szmery ciągłe - maszynowe.
Szmery zewnątrzsercowe - tarcie osierdziowe, tarcie opłucnowolek. Paulina
osierdziowe i szmer pluskania. Zbieranie wywiadów, oznaczanie
Dziemieszonek
granic serca i osłuchiwanie serca przez studentów
VI tydzień
Szmery serca - mechanizm powstawania. Szmery serca
wewnątrzsercowe organiczne, czynnościowe i przygodne. Punctum
Rzut B
maximum. Głośność i promieniowanie. Szmery serca skurczowe,
19.12. - 22.12.2016 rozkurczowe, skurczowo-rozkurczowe i szmery ciągłe - maszynowe.
Szmery zewnątrzsercowe - tarcie osierdziowe, tarcie opłucnowolek. Paulina
osierdziowe i szmer pluskania. Zbieranie wywiadów, oznaczanie
Dziemieszonek
granic serca i osłuchiwanie serca przez studentów
VII tydzień
Rzut A
02.01 - 06.01.2017
lek. Agnieszka
Kopeć
Badanie jamy brzusznej. Topografia narządów jamy brzusznej.
Oglądanie brzucha. Ważne punkty i linie orientacyjne na jamie
brzusznej. Objawy brzuszne (Blumberga, Rovsinga, Chełmońskiego i
Jaworskiego). Badanie jamy brzusznej powierzchowne i głębokie.
Badanie żołądka i dwunastnicy. Badanie wątroby i pęcherzyka
żółciowego. Opukiwanie i badanie palpacyjne wątroby (brzeg,
powierzchnia, spoistość). Powiększenie i zmniejszenie wątroby.
Pęcherzyk żółciowy (ułożenie, kształt, wielkość, powierzchnia,
ruchomość, bolesność). Badanie trzustki (ułożenie i bolesność w
stanach zapalnych, kamicy i nowotworowych). Badanie śledziony i
jelit. Przyczyny powiększenia śledziony (wielkość, powierzchnia,
spoistość, bolesność). Topografia jelit. Opukiwanie i osłuchiwanie
jelit. Badanie wyrostka robaczkowego
Zbieranie wywiadów i badanie śledziony i jelit przez studentów
VII tydzień
Rzut B
09.01 - 13.01.2017
lek. Agnieszka
Kopeć
Badanie jamy brzusznej. Topografia narządów jamy brzusznej.
Oglądanie brzucha. Ważne punkty i linie orientacyjne na jamie
brzusznej. Objawy brzuszne (Blumberga, Rovsinga, Chełmońskiego i
Jaworskiego). Badanie jamy brzusznej powierzchowne i głębokie.
Badanie żołądka i dwunastnicy. Badanie wątroby i pęcherzyka
żółciowego. Opukiwanie i badanie palpacyjne wątroby (brzeg,
powierzchnia, spoistość). Powiększenie i zmniejszenie wątroby.
Pęcherzyk żółciowy (ułożenie, kształt, wielkość, powierzchnia,
ruchomość, bolesność). Badanie trzustki (ułożenie i bolesność w
stanach zapalnych, kamicy i nowotworowych). Badanie śledziony i
jelit. Przyczyny powiększenia śledziony (wielkość, powierzchnia,
spoistość, bolesność). Topografia jelit. Opukiwanie i osłuchiwanie
jelit. Badanie wyrostka robaczkowego
Zbieranie wywiadów i badanie śledziony i jelit przez studentów
VIII tydzień
Rzut A
16.01 - 20.01.2017
Omawianie ciekawych sytuacji klinicznych, prezentacja przypadków.
VIII tydzień
Rzut B
23.01 - 27.01.2017
Omawianie ciekawych sytuacji klinicznych, prezentacja przypadków.
Zaliczanie ćwiczeń
Zaliczanie ćwiczeń
Adiunkt ds. Dydaktyki
dr Rafał Dobek
Download