Projekt i wokół

advertisement
Projekt i wokół
Planowanie pracy
Organizacja zespołu
Każdy członek zespołu przejmuje jedno lub więcej zadań w zespole. Podział ról może ulegać
zmianie w trakcie realizacji projektu.
Dla każdego (nawet małego zadania) należy określić osobę, która odpowiada za realizację. Tę
informację umieszczamy bezpośrednio na liście zadań.
Na początku należy zidentyfikować kategorie prac do wykonania w czasie realizacji projektu,
np.: zarządzanie (planowanie, spotkania itp.); uczenie się; przeglądy i prezentacje; zbieranie
wymagań; projektowanie; implementacja i testowanie; dokumentowanie.
Pułapki
Szczegółowe planowanie do końca – zmiany będą już przy pierwszej iteracji
Klienci ciągle nowe wymagania – manager: stop
Już zaczynamy (jak najszybciej) – dopiero, gdy są jasne cele!!
Chowanie głowy w piasek (odsuwanie trudnych zadań) – „if a projekt must fail for
some reason, let it fail as soon as possible”
o Zapisywanie ryzyka na początku, a zapominanie o dopisywaniu później odkrytych
o
o
o
o
Zadania
Każdy pakiet prac do wykonania zawiera wiele zadań, np. pakiet implementacja zawiera
zadania implementacji: pierwszego prototypu, pierwszego produktu (koniec 2. iteracji);
końcowego produktu itd.
Te zadania muszą być określone przy planowaniu projektu. Dla tygodniowego planu zadań,
zadania są podzielone na drobniejsze, aż do przydziału dla poszczególnych członków zespołu.
Raport dotyczący statusu prac
Klient wymaga (w regularnych odstępach czasu) raportu o postępach w pracy.
Mały raport statusu jest przekazywany cotygodniowo
Duży na końcu każdego wydania (lub iteracji)
Aby mieć dostatecznie dużo danych do sporządzenia raportu, należy prowadzić „dziennik”.
Zapiski w tym dzienniku to: opis wykonanej pracy lub odnośnik do listy zadań w planie pracy,
jak również data oraz czas. Znajduje się tam również to, co jest w protokołach spotkań.
Przykładowy protokół spotkania
Rzeczy do zmiany
Rzeczy jeszcze nie rozpatrywane
(na ogół dość długa lista)
Procedura
Zespół spędzi 240 h na iterację w ciągu 4 tygodni (np. zespół 6-osobowy, po 40 h na osobę)
Praca nad wszystkimi GUI i końcowa dyskusja z klientem
Główna implementacja dotyczyć będzie procedury ADD
Wskazówki
Wykorzystać ZOPE-FAQ
Ważne daty:
następne spotkanie za tydzień
1
Zawartość strony:
Opis (temat, cele, wizja itp.)
Raport z każdego spotkania
Sprawozdania (np. z gry w planowanie; analiza kosztów)
Plan szczegółowy na najbliższy tydzień (oraz na cały okres – może się zmieniać, wtedy każda
wersja).
Dla wszystkich tygodni – cały okres realizacji projektu: wstępny plan pracy, zestaw
punktów kontrolnych.
Plan na kolejny tydzień tuż przed początkiem tygodnia (podział zadań na osoby i
terminy realizacji)
Pojedyncze dokumenty: słownik (terminologia z dziedziny); analiza ryzyka, przypadki użycia
…
Model pracy (z liderem, bez lidera)
Spotkania grupy: postępy prac, aprobata dotychczasowych wyników, wyznaczanie zadań
Dobór osób do konkretnych działań na bieżąco: (np. projektanci, dokumentaliści, tropiciel)
Informacje o tym, jakie narzędzia/techmologie/języki poznano (uzupełniono znajomość),
ewentualnie plan dokształcania (terminy, zadania).
Zespół powinien korzystać efektywnie z możliwości systemu kontroli wersji.
2
Download