Tracy: praca z klientką (model poznawczo

advertisement
Tracy: praca z klientką
(model poznawczo-behawioralny)
Leczenie – grupa (np 4 osoby z
zaburzeniami jedzenia):
Tydzień 1 – monitoring
• Podkreślenie trudności związanych ze zdecydowaniem się i
podjęciem wyzwań jakie stawia leczenie
• Przekazanie informacji, że do tej pory zapewne większość
osób wykazywała się niezrozumieniem i pytała czemu po
prostu nie mogą tego przerwać. Tu wszyscy zdają sobie sprawę
z tego, że nie można po prostu przerwać.
• Dziennik zawierający wszystko to co zjedzą i wypiją , też o
objadaniu się i opróżnianiu. To będzie również użyte jako
miara postępów leczenia. Instrukcja – notować dokładnie, ale
nie próbować zmienić nawyków jedzenia
• ważenie się i zapisywanie wagi raz na tydzień
Tydzień 2 – bodźce i konsekwencje
• Dyskusja monitoringu z poprzedniego tygodnia
• Czy zauważyły czy jakieś sytuacje lub też rodzaje jedzenia jest bodźcem
wyzwalającym objadanie się (na ogół potem wywiązuje się dyskusja,
dlaczego jedzą – czego tak na prawdę chciałyby w zamian, np wsparcia
od męża)
• Przygotowywanie listy innych aktywności, które można by użyć zamiast
objadania się: pasywne są mniej skuteczne, również takie w których są
bodźce skłaniające do objadania się są mniej skuteczne (np oglądanie
TV)
• Terapeuta tłumaczy, że robiąc coś w zamian (1) człowiek nie objada się
(2) przestaje koncentrować się na jedzeniu
• Przygotowanie planu wzorów regularnych posiłków: trzy główne posiłki i
przekąski w 2-3 godziny po głównych posiłkach
• Sugestia , by stosować zaplanowane posiłki i nie jeść niezaplanowanych
posiłków
• Terapeuta uprzedza, że mogą być zmiany w wadze – regularne posiłki
mogą spowodować zmianę wagi o 0.5- 1kg w górę
Tydzień 3: Myśli, odczucia i zachowania
• Dyskusja na temat zaburzeń myślenia –
wydarzenia wzbudzają myśli które wzbudzają
negatywne emocje po których następuje
jedzenie
• Dyskusja jest oparta o odstępstwa od planu
zrobionego we wcześniejszym tygodniu
Tydzień 4 – perfekcjonizm: myślenie
nic lub wszystko
• Dyskusja o osobowościach i o tym jak podtrzymują
one objadanie się
• W jakim stopniu te myśli oddają rzeczywistość/ Czy
można sprawdzić ich prawdziwość i jak to
sprawdzić?/Czy na prawdę będzie się całkowicie
nieszczęśliwym do końca życia jeśli nie schudnie się 2
kg?/ Czy musisz być świetny we wszystkim co robisz –
odpowiedzi są udzielane przez członków grupy
Tydzień 5 – zachowania asertywne
• Ćwiczenia asertywności w celu rozwiązywania konfliktów
społecznych i obniżania dystresu związanego z kontaktami z
innymi
Tydzień 6 – obraz własnego ciała
• Identyfikacja przekonań o własnym ciele
• Dyskusja konieczności dotyczących posiadania niewielkich
ilości tłuszczu w celu produkcji estrogenów; niskiego poziomu
metabolizmu u kobiet (i jego obniżania przez dietę)
• Opisywanie co najmniej 5 rzeczy które podobają się tobie w
twoim ciele (ćwiczenie – 1 cal mojego ciała)
• Dyskusja o tym, jak często jedzą
Tydzień 7 – Dieta i inne przyczyny
objadania się
• Dyskusja na temat diety i jej roli w występowaniu
objadania się
• Sugestia terapeuty by wprowadzić do diety wszystkie
rodzaje produktów (w małych ilościach) i niczego
sobie nie odmawiać. Wprowadzać to do
zaplanowanych posiłków oraz planowanych
przekąsek między posiłkami
• Informacja o bulimii – procesie i konsekwencjach
• Dyskusja sytuacji i historii rodzinne – trudne
wydarzenia w rodzinie, ich wpływ na uczucia oraz
objadanie się
Tydzień 8 – rozwiązywanie problemów i
redukcja stresu
• Umiejętności rozwiązywania problemów
• Sposoby zauważania i rozwiązywania problemów zanim staną się one bardzo
trudne do rozwiązania
• Dostrzeganie „ czerwonych flag” pojawiających się problemów
• Tydzień 9- Zdrowe ćwiczenie i zabezpieczenie przed nawrotem
• Korzyści ze zdrowego ćwiczenia; negatywne konsekwencje nadmiernego
ćwiczenia
• Realizm w założeniu, że mogą powrócić okresy objadania się, zwłaszcza w
okresach silnego stresu
• Rozróżnianie między chwilowym niepowodzeniem a nawrotem
• Tydzień 10 – Radzenie sobie z przyszłymi problemami
• Jak zabezpieczyć się przed objadaniem się: kontynuacja regularnych posiłków i
unikanie głodzenia się
• Polecenie odpowiedniej literatury
• Ocena zmiany przekonań o sobie i zmiany wagi ciała
(Tracy schudła o 2.5 kg)
Download