marzec

advertisement
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE
NA MIESIĄC MARZEC
Tydzień I Tematyka tygodnia: Zwierzęta na świecie
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych
bezpośredniej obserwacji
 nazywanie wybranych zwierząt, określanie sposobów poruszania się
zwierząt, odżywiania.
 doskonalenie umiejętności wycinania
 zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 rozpoznaje i nazywa liczbę 9
Tydzień II Tematyka tygodnia. W zgodzie z natura
 uświadomienie dzieciom ważnej roli wody w organizmie
 przybliżenie oznak , objawów, którymi organizm sygnalizuje pragnienie,
 zachęcenie dzieci do zwrócenia uwagi na swój organizm , jego potrzeby i
sposoby dbania o niego.
 kształtowanie u dzieci nawyku picia wody, poznanie podstawowych
zachowań proekologicznych ,
 poznanie zasad pielęgnacji roślin,
 kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu , zdrowego odżywiania
 poznanie pojęcia recyklingu ,, uczenie się efektywnego segregowania
Tydzień III Tematyka tygodnia: Wiosna tuż, tuż :
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą
się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura,
topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki,
czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 dziecko rozpoznaje i nazywa literę c: małą i wielką, drukowaną i
pisaną
 recytuje wiersz „Czekamy na wiosnę"
 Zna cechy charakterystyczne wiosny, zna przysłowia związane z
wiosną
 zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla
danego dnia
 liczy w zakresie dziewięciu i zna zapis cyfrowy liczby 10
Tydzień IV Tematyka tygodnia: Nadeszła wiosna
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się
wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie
śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki,
szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, kro- kusy)
 wypowiada się na temat powrotu ptaków
 wykonuje wyklejankę,
 rozpoznaje literę ł
 -Zna pierwsze wiosenne kwiaty
 Potrafi kreślić szlaczki po śladach
 wymienia etapy rozwojowe motyla
Download