8949_Starożytna Grecja

advertisement
Starożytna Grecja
Czy warunki geograficzne miały wpływ na życie
mieszkańców Grecji?
Tak, warunki naturalne miały wpływ na transport, rolnictwo i
politykę. Bardziej opłacała się droga wodna niż lądowa, droga
lądowa była kosztowna i niebezpieczna. Jedynie 30% gleb
nadawało się pod uprawę, co również wpływało na Greków.
Łańcuchy górskie, które oddzielały od siebie niewielkie doliny,
stanowiły naturalną barierę. Stąd starożytni grecy Grecy żyli w
odrębnych wspólnotach, które przekształcali w miastapaństwa.
Prawda/ Fałsz
-Kobieta, żona obywatela Aten sprawowała władzę w Atenach.
Fałsz
-Około 1450 r. p. n . e Mykeńczycy podbili Kretę, a następnie
zniszczyli cywilizację minojską.
Prawda
-Pierwszą cywilizację na ziemiach greckich stworzyli Achajowie.
Fałsz
Cywilizacja Minojska/ Mykeńska
Cywilizacja Minojska- nazwę utworzono od?:
- Imienia króla Krety – Minosa, mitycznego
władcy Krety.
Cywilizacja Mykeńska- nazwa pochodzi od?:
-Myken, najważniejszego ośrodka tej cywilizacji.
Przejawem odrodzenia cywilizacji greckiej było
wprowadzenie w VIII w. p . n. e na powrót
pisma.
Pojawienie się pisma wyznaczyło symboliczne
przejście do nowego okresu historii Grecji ,
który nazywamy?:
-OKRESEM ARCHAICZNYM
Termin „ Polis” tłumaczymy jako ?:
- „Miasto- Państwo”.
Jak nazywał się główny plac i miejsce
zgromadzeń w Atenach?:
- Agora
Forma rządów polegająca na sprawowaniu
władzy przez niewielką grupę ludzi to?:
- OLIGARCHIA
Ustrój państwowy, w którym ogół obywateli
uczestniczy w sprawowaniu władzy, to?:
- DEMOKRACJA
Ilu królów stało na czele Sparty?:
- Dwóch
Największe znaczenie w państwie spartańskim miała 30
osobowa rada zwana?:
- Geruzją
Najważniejszymi urzędnikami Sparty byli?:
- Eforowie
Minotaur – mityczny pół człowiek, pół byk- żył w pałacu
zwanym Labiryntem, wzniesionym?:
- Na Krecie.
Czy w Atenach służba wojskowa była obowiązkiem?
- Nie
Niewolni chłopi, którzy pracowali na roli spartiatów to?:
- Helioci
Dlaczego Grecy walczyli przeciwko Persom?
- Jedną z przyczyn był wzrost obciążeń podatkowych w
poleis greckich w Azji Mniejszej znajdujących się pod
panowaniem Persji.
W którym roku zakończyła się wojna Grecko Perska?:
- W 449 r. p. n. e
Jakie skutki miała wojna
Peloponeska dla Aten?:
-Rozpadł się Związek Morski.
- Opanowanie greckich polis w
Azji Mniejszej przez Persję.
- Wyczerpanie obu stron
konfliktu
- Nierozstrzygnięta rywalizacja o
dominację nad całą Grecją –
dalszy ciąg walk o Hegemonię.
Apollo to bóg ?:
Słońca i sztuki
Atena to bogini?:
Mądrości i sztuki wojennej
Hefajstos to bóg?
Ognia i wulkanów
Do którego roku istniał Świat Hellanistyczny?:
- 30 r. p. n. e
Ile miał lat Aleksander Wielki gdy zmarł?
-33 lata.
W którym roku Aleksander Wielki rozpoczął
wyprawę na Persję?
- 334 r. p. n. e
Koniec
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards