RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM Wszyscy mają podobne

advertisement
RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM
Wszyscy mają podobne problemy .... ?
1
RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM
wykładowca:
dr Henryk Czubek
Katedra Handlu Zagranicznego
http://www.ae.krakow.pl/czubekh
Akademia Ekonomiczna
pokój 303, pawilon „Ustronie”
Prawdopodobny termin dyżurów:
czwartek 11.30-13.00
w sprawach pilnych:
[email protected]
2
RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM
Zakres tematyczny:
I. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje ryzyka w handlu
międzynarodowym
II. Ryzyko polityczne i metodologia country risk analysis
III. Ryzyko błędów w kontrakcie
IV. System administracyjnych regulacji importu w kraju
partnera
V. Problemy ochrony przed ryzykiem kursowym
VI. Ubezpieczenie kredytów eksportowych
VII. Analiza opłacalności posługiwania się ubezpieczeniem
kredytu eksportowego
VIII.Arbitraż metodą niwelacji kosztów ryzyka sporu
3
RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM
Schemat spotkań:
 wykład – co nam mówi teoria?
 analiza przypadków – na podstawie źródeł
internetowych i prasowych dyskusja na
przykładzie konkretnych projektów
4
RYZYKO W HANDLU ZAGRANICZNYM
Literatura podstawowa:
Kaczmarek T.T, „Zarządzanie ryzykiem
handlowym, finansowym i produkcyjnym
dla praktyków”, ODiDK, Gdańsk, 2002
lub
Kaczmarek T.T, „Zarządzanie ryzykiem w
przedsiębiorstwie eksportującym”, ODiDK,
Gdańsk, 2001
5
RYZYKO I BARIERY W HANDLU
ZAGRANICZNYM
Zasady zaliczenia przedmiotu:
 obecność na większości wykładów
formie testu sprawdzającego
znajomość technik zarządzania i metod
identyfikacji ryzyka w handlu zagranicznym na
podstawie otrzymanych do analizy studiów
przypadków
 egzamin
w
6
Do zapoznania się:
Krawczyk M., Piasecka A.,
„Podział ryzyka w handlu zagranicznym i
metody zapobiegania jego występowaniu”
w „Problemy handlu Międzynarodowego.
Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej”
pod redakcją Klemensa Budzowskiego i
Stanisława Wydymusa, AE Kraków, Katedra
Handlu Zagranicznego, 2000;
7
Download