Jak zwiększać sprzedaż wybranymi narzędziami z Category

advertisement
zaprasza na eksperckie szkolenie
Jak zwiększać sprzedaż wybranymi narzędziami
z Category Management.
Czyli jak nie będąc Category Managerem możesz pobudzać kategorię u detalisty
i czerpać z tego zyski.
Z Category Managementem jest jak z Yeti „każdy o nim słyszał ale mało kto go widział”. Tylko niewielka liczba firm
może sobie pozwolić na Category Management, pomimo teogo mniejsze firmy też mogą zwiększać sprzedaż realizując
tylko wybrane elementy Category Managementu I o tym jest to szkolenie!
26-27
26-27 kwietnia 2012 Hotel Victor, Pruszków
www.hayes.com.pl/category
Szkolenie dla praktyków
Jak zwiększać sprzedaż wybranymi narzędziami
z Category Management.
Czyli jak nie będąc Category Managerem możesz pobudzać kategorię u detalisty i czerpać z tego zyski.
Z Category Managementem jest jak z Yeti „każdy o nim słyszał ale mało kto go widział”. Tylko niewielka liczba firm może sobie pozwolić na Category Management,
pomimo teogo mniejsze firmy też mogą zwiększać sprzedaż realizując tylko wybrane elementy Category Managementu I o tym jest to szkolenie!
26-27
26-27 kwietnia 2012 Hotel Victor, Pruszków
www.hayes.com.pl/category
o szkoleniu
ramowy Program szkolenia
Obecnie konkurencja jest coraz silniejsza, detaliści mają coraz większe wymagania .Najważniejsze są cele marżowe, jakościowe i wolumenowe obu stron. Dzięki
szkoleniu otrzymasz całą paletę strategicznych i taktycznych rozwiązań wskazujących gdzie w Twoich kategoriach leży największy potencjał. Bez konieczności przeprowadzania całego procesu CatMan będziesz wiedział jak zbudować
asortyment, promocję , półkę i komunikację abyście razem z detalistą szybciej
i taniej zrealizowali zakładane cele. Dawno już skończyły się czasy „ekspozycji
i wystawki” – czas na ucieczkę do przodu!
Dzień I:
W czym będziesz jeszcze lepszy?
Będziesz wiedział jak korzystać ze wzrostu całej kategorii u klienta. Po
szkoleniu będziesz potrafił przyjąć właściwe rozwiązania dla Twojej grupy
produktów w określonym kanale dystrybucji dla realizacji założonych celów.
Otrzymasz narzędzia, które pozwolą Ci wykorzystać potencjał Twojego asortymentu u detalisty, usprawnić działania promocyjne, podwyższyć wartość
transakcji. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli Ci na przedstawienie
i wdrożenie u Twoich klientów konkretnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celów sprzedażowych bez konieczności koncentracji tylko na cenie produktu,
da Ci do ręki nowe argumenty negocjacyjne. Wszystko osiągniesz bez konieczności przeprowadzania całego procesu zarządzania kategorią!
Dla kogo? Zobacz, czy również i dla Ciebie?
Szkolenie idealne dla firm, które ze względu na ograniczoną skalę działania,
mniejszą ilość kategorii, budżet lub inne czynniki nie są w stanie realizowac pełnego Category Management, ale które wiedzą, iż niektóre z elementów CM mogą
im pomóc zwiększyć sprzedaż. Dla tych firm, które chcą czerpać to co najlepsze
i najskuteczniejsze w działaniach Category Management i wykorzystać te lemenety w codziennej pracy sprzedażowej. Na szkolenie zapraszamy Dyrektorów
sprzedaży, Key Account Managerów, Trade Marketing Managerów, Product Managerów. Wszystkich, którzy decydują o tym jak efektywnie alokować budżet
sprzedaży.
Szkolenie przeznaczone jest też dla osób, które chcą w świadomy i nowoczesny
sposób, z niemal chirurgiczną dokładnością dysponować środkami przeznaczonymi na aktywności u klienta, promocję , lokalizację, komunikację oraz szeroko
rozumiane wsparcie sprzedaży.
forma szkolenia
Szkolenie jest realizowane metodą wykładowo-warsztatową. Trener podzieli się
z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniami. Równolegle uczestnicy będą
pracować zarówno na studium przypadku ze swoich doświadczeń jaki i na przykładach oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Dzięki temu przećwiczą
zagadnienia teoretyczne jak i sposoby praktycznego zastosowania wiedzy. Będą
na bieżąco odnosić się do wlasnych doświadczeń.
Podczas tego dnia poznasz między innymi sposoby definiowania kategorii, role
kategorii oraz ich znaczenie dla detalisty i wynikające z tego szanse dla sprzedaży.
Poruszane zagadnienia:
• Metoda definiowania kategorii (Who, Where, Why, How, How Long). Dowiesz
się ile cennych dla sprzedaży informacji o klientach i ich oczekiwaniach można
uzyskać podczas definiowania kategorii.
• Świadomość roli kategorii u producenta i detalisty. Dowiesz się jak wykorzystać
rolę kategorii w negocjacjach z detalistą.
• Badanie potencjału kategorii i określanie celów dla kategorii. Zagadnienie odpowiada na pytanie gdzie jest możliwość zwiększenia sprzedaży oraz jak ją
wykorzystać.
• Sześć strategii kategorii , charakterystyka i przykłady realizacji. Wspólnie odpowiemy na pytanie jak przy określonej strategii dobrać optymalne narzędzia
do realizacji targetu.
Dzień II:
Podczas tego dnia poznasz między innymi sposoby maksymalizacji korzyści wynikających z optymalizacji asortymentu, wachlarz taktyk promocyjnych oraz zalety
optymalnego pozycjonowania produktów na półce.
• Optymalny asortyment a pokrycie rynku przez detalistę. Zagadnienie wyjaśnia
jaki jest związek pomiędzy szerokością asortymentu i strategią danej kategorii
oraz czy zawsze opłaca się inwestować w najszerszy asortyment u detalisty i
jakie są szczegółowe kryteria doboru asortymentu.
• Wybór właściwego mechanizmu promocji i ewaluacja promocji. Jest skończona ilość mechanizmów promocyjnych a doświadczenie wskazuje, który mechanizm, w jakim przypadku jest najskuteczniejszy.
• Zasady komunikacji promocji. Dowiesz się jak skutecznie przyciągnąć kupującego do Twojej promocji.
Kilka słów o materiałach szkoleniowych na tym szkoleniu
1
3
Podczas tego szkolenia uzyskasz segragator
szkoleniowy zawierający pełny komplet materiałów merytorycznych dotyczących tego szkolenia.
Materialy merytoryczne przygotował prowadzący
szkolenie ekspert.
2
Materiały są przygotowane w drukowanej formie
prezentacji powerpoint, która jest zunifikowana
z tym co będzie omawiał prowadzący. Pozwoli to
Tobie na ciągłe śledzennie przekazywanych treści jakie prowadzący zawarł w materiałach.
Ponizej zamieściliśmy wyrywkowo wybrane elementy programu, abyś mógł zobaczyć na czym będziesz pracował w trenerem na sali. Podczas szkolenia omówione m.in zostaną:
slajd 1
Dowiesz się, że kategorie mogą mieć różne znaczenie ze względu na rolę dla
detalisty i w efekcie dla klienta a co za tym idzie będziesz wiedział jakie w związku z tym działania są optymalne. Będziesz wiedział czego rzeczywiście oczekuje
kupiec po twojej kategorii. Odpowiesz sobie na pytanie: kiedy walczyć o najszerszy asortyment i najlepsze miejsce w sklepie a kiedy to nie ma sensu i lepiej
skupić się na wzroście profitowości oraz marży.
slajd 2
Będziesz wiedział jak zoptymalizować asortyment i uzyskać większą sprzedaż
z tej samej wielkości ekspozycji. Znajdziesz więcej miejsca dla najlepiej rotujących
produktów. Dowiesz się jak kształt asortymentu wpływa na obrót w segmencie.
slajd 3
Zestawiając rolę kategorii ze odpowiednią strategią z łatwością osiągniesz najlepsze efekty sprzedażowe. Otrzymasz proste argumenty negocjacyjne wskazujące
gdzie jest potencjał dla Ciebie i detalisty i co możecie razem zrobić.
Szkoląc się z nami szkolisz się z ekspertami sprzedaży:
Szkoląc się z nami szkolisz się z ekspertami sprzedaży:
Do poprowadzenia tego spotkania szkoleniowego poprosiliśmy wieloletniego praktyka. Wychodzimy z założenia, że na pewnym etapie rozwoju
zawodowego dla naszych uczestników ważniejsze są twarde, konkretne
rozwiązania i doświadczenia innych firm oraz menedżerów, niż miekkie
aspekty treningowe. W tym celu szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk
wyspecjalizowany w dziedzinie, z której prowadzone jest szkolenie. Jego
krótką notkę biograficzną zamieściliśmy poniżej.
Trener Prowadzący szkolenie:
Jeżeli szukasz szkolenia, które nie bedzie tylko „miłym i fajnym” szkoleniem a będzie
naprawdę przydatne i pomoże Ci w pracy, wybierz nasze szkolenia. Możesz oczywiście dalej
szukać tańszych szkoleń oferowanych przez 1 osobowe działalności gospodarcze, nieznane
firmy lub psychologów teoretyków, tracąc tylko czas i dokonywać pozornych oszczędności.
My jednak proponujemy, abyś zapisał się na nasze praktyczne szkolenia, które prowadzą
wieloletni menedżerowie i praktycy sprzedaży i po prostu rozwiązał trudności lub kłopoty,
które chcesz rozwiązać dzięki szkoleniom. Nasza organizacja to silna grupa kilku podmiotów,
które od lat stanowią najbardziej rozpoznawalne, silne oraz profesjonalne podmioty
odpowiedzialne za rozwój sił sprzedaży w Polsce.
McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. - jedna z czołowych
marek szkoleniowych w Polsce, wyspecjalizowana w szkoleniach i doradztwie wyłącznie dla działów sprzedaży.
Szkoła Zarządzania Sprzedażą - Zaprojektowana przez
McHayes&Steawrdgroup własna placówka dydaktyczna adresowana do sprzedawców i menedżerów sprzedaży.
Sprzedajemy etycznie - pierwszy w Polsce program certyfikacyjny promujący etykę w sprzedaży.
Firma godna zaufania Klientów
Drsprzedaz.pl - Internetowy portal branżowy będący platformą wymiany wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń polskiego
środowiska sprzedaży.
Marcin Cimaszkiewicz • Trener i praktyk, certyfikowany Category Manager (certyfikat ECR Germany). Posiada 18 letnie doświadczenie w sprzedaży oraz trade marketingu.
Swoją karierę w FMCG rozpoczynał jako przedstawiciel handlowy w Alima-Gerber S.A. przez
następne lat przeszedł wszystkie szczeble kariery w sprzedaży. Był odpowiedzialny za promocję marki Frugo w regionach turystycznych. Od 2002 roku w centrali firmy w Warszawie
w dziale Trade Marketingu odpowiadał za promocję marki Gerber i Bobo Frut w kanale
tradycyjnym. Od 2004 roku jako Trade Marketing Manager w Dr.Oetker Polska wraz z podległym mu zespołem odpowiedzialny za analizy rynkowe, szacowanie trendów i luk sprzedażowych, przygotowanie i wdrożenie strategii tradeowej dla poszczególnych brandów w kanałach dystrybucji, aktywności promocyjne w kanale tradycyjnym i nowoczesnym, budowę
i wdrożenie standardów pracy PH, standardów dystrybucyjnych i merchandisingowych.
Przez 7 lat odpowiadał za programy szkoleniowe, organizację i przeprowadzanie szkoleń
oraz rozwój kompetencji działu sprzedaży. Przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów
wewnętrznych dla działu sprzedaży. Przeszkolił w firmie około 200 osób. Prowadził projekty
Category Management w ramach krajowych jak i międzynarodowych porozumień. Od 2005
roku odpowiadał za dostosowanie do potrzeb firmy, wdrożenie, administrację i rozwój funkcjonalny elektronicznego systemu zamówień i raportowania dla działu sprzedaży (SFA).
Ma na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem projektów związanych z budową i podnoszeniem efektywności struktur sprzedażowych oraz nowoczesnych systemów premiowych
i motywacyjnych. Wie jak cele sprzedażowe przełożyć na zadania dla działu sprzedaży i jak
je skutecznie egzekwować. Swoją wiedzę merytoryczną doskonalił na licznych kursach
i szkoleniach.
Realizacja szkoleń mchayes&stewardgroup oparta o model
Przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i Blancharda (H&B)
Dodatkowo jesteśmy założycielami Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Sprzedażą za pomocą, którego promujemy zawód
sprzedawcy i profesjonalizm sprzedaży.
Ukończ szkolenie z serii Best Practices - Praktycy dla Praktyków
Szkolenie oznaczone tym emblematem jest szkoleniem prowadzonym przez praktyka, który będzie przekazywał Ci swoje doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej kariery sprzedażowej. Dzięki
temu masz gwarancję, że szkolenie wykorzystywać będzie twarde
przykłady, narzędzia oraz rozwiązania sprzedażowe, sprawdzone
w innych firmach i działach sprzedaży.
Zdobądź Certyfikat - poświadczający Twoje kompetencje
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Certyfikat będzie wystawiony przez lidera w szkoleniach działów
sprzedaży w Polsce - spółkę McHayes&StewardGroup Sp z o.o.
Renoma naszej marki oraz certyfikatów powoduje, że zaczynają
one stanowić jedne z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych
Ceryfikatów szkoleniowych w polskim środowisku sprzedażowym.
Zgłoś się już teraz
26-27
Szkolenia realizujemy w oparciu o warsztaty i ćwiczenia oraz o model przywództwa H&B
prezentowany poniżej. Zgodnie z modelem H&B pracowników można zakwalifikować do
czterech grup (rys. poniżej). Nasze szkolenia realizujemy w taki sposób, aby wszystkich
uczestników szkolenia (bez względu, w której ćwiartce się obecnie znajdują) przesunąć
do ćwiartki „EKSPERT – POTRAFIĘ i CHCĘ”. Innymi słowy pracujemy nie tylko nad wiedzą
i umiejętnościami pracowników, ale również nad ich motywacją do wdrażania zdobytej wiedzy w życie.
17
Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2012
Zamówienia przyjmujemy do dnia 17 kwietnia 2012
Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu to 3150 netto (23% Vat)
wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
chcę
telefon: 22 423 02 13
telefon: 22 425 85 05
Ciekawy wiedzy
czyli nie potrafię ale chcę.
Ekspert
czyli potrafię i chcę.
Pozbawiony złudzeń
czyli nie potrafię i nie chcę.
Zachowujący rezerwę
czyli potrafię ale nie chcę.
telefon: 22 642 55 27
e-mail: [email protected]
potrafię
www.hayes.com.pl
McHayes&StewardGroup Sp.z o.o.• ul.Zielona 30,02–913
Warszawa • tel./fax 022 642 55 27 • www.hayes.com.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców: 0000146020; kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP: 525-22-55-653, Regon: 015325800
Jak zwiększać sprzedaż wybranymi
narzędziami z Category Management.
Czyli jak nie będąc Category Managerem możesz pobudzać
kategorię u detalisty i czerpać z tego zyski.
McHayes&StewardGroup Sp. z o.o.
ul. Zielona 30 02-913 Warszawa
26-27 kwietnia 2012 • Hotel Victor, Pruszków
ZAMÓWIENIE UDZIAŁU
Prosimy wysłać faksem:
www.hayes.com.pl
tel./fax 22 642 55 27
22 642 55 27
IMIĘ I NAZWISKO
Ja,
działając w imieniu i na rzecz
E-MAIL (NA PODANY ADRES WYŚLEMY FAKTURĘ PRO FORMA)
FIRMA (ZAMAWIAJĄCY)
SIEDZIBA
NUMER NIP
TELEFON
zamawiam udział następujących osób w szkoleniu „Jak zwiększać sprzedaż wybranymi narzędziami z Category Management. ”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku w Pruszkowie k. Warszawy.
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3150 zł netto (23 % VAT) od osoby.
Oświadczam, że:
1.zapoznałem się z warunkami ogólnymi zamówienia i akceptuję je bez uwag,
2.akceptuję wskazaną powyżej cenę netto uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu
3.zaliczka w wysokości 100% wartości brutto zamówienia (uwzględniająca 23% VAT) zostanie przekazana na rachunek
bankowy McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PIECZĘĆ FIRMOWA
PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ
WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA: Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i wyżywienie, nie obejmuje noclegu.  W przypadku przesłania zamówienia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, lub wycofania szkolenia z oferty, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona.  W przypadku wycofania zamówienia: a) nie później niż 14 dni przed szkoleniem, cała kwota zostanie zwrócona. b) nie później niż 7 dni
przed szkoleniem, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50%.  W przypadku wycofania zgłoszenia później niż 7 dni przed szkoleniem lub nie
skorzystania z zamówionej usługi bez zgłoszenia rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia.  Rezygnację
z uczestnictwa należy przesłać na adres organizatora listem poleconym oraz faksem.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie szkolenia.
Zamawiający zobowiązuje się przez rok od szkolenia nie zatrudniać wykładowców je prowadzących oraz nie powierzać im prac w oparciu o umowę cywilnoprawną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 22 374 65 89
McHayes&StewardGroup Sp. z o. o. • ul. Zielona 30, 02–913 Warszawa • tel./fax 022 642 55 27 • www.hayes.com.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców: 0000146020; kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP: 525-22-55-653, Regon: 015325800
Download