Cybercom Smart Parking

advertisement
Studium przypadku
Smart City
Internet rzeczy
Cybercom Smart Parking: inteligentny
parking IoT oparty na technologii Intela
Cybercom Smart Parking, inteligentny system parkingowy zbudowany w oparciu o technologie
Intela, to odpowiedź na kluczowy problem dzielnic biznesowych dużych miast.
Jak działa Cybercom Smart Parking?
•Informacje o dostępnych miejscach
postojowych przesyłane są z czujników
umieszczonych na parkingu poprzez
sieć transmisji danych LoRa do warstwy
analitycznej.
•Oprogramowanie wyszukuje wolne
miejsca, oblicza najprostszą drogę
dojazdu i udostępnia te informacje
do aplikacji na smartfonie.
•Dzięki lokalizacji GPS oraz
identyfikacji samochodu kierowca
tuż przed wjazdem na parking pozna
przydzielone mu miejsce, a także
najprostszą drogę dojazdu.
•Rozwiązanie sprawdza się na wszelkich
parkingach przy budynkach biurowych.
•Dzięki użyciu sieci LoRa transmisja
danych odbywa się przy minimalnym
zużyciu energii i nie wymaga zakupu
zewnętrznej usługi telekomunikacyjnej.
„Największą zaletą technologii inteligentnego parkingu jest prostota obsługi.
Gdy jadę rano do pracy, mój telefon wykrywa, że jestem w samochodzie i zmierzam
w okolice biura. Na tej podstawie zakłada, że będę chciał zaparkować. Otrzymuję
zatem powiadomienie, które wskazuje mi liczbę wolnych miejsc. Gdy jestem
w odległości 500 m od biura, dostaję informację, czy są jeszcze wolne miejsca.
Jeśli tak - podjeżdżam do głównej bramy. Samochód jest automatycznie
identyfikowany na podstawie tablic rejestracyjnych. Otrzymuję informację o numerze
miejsca postojowego wraz z jego opisem. Wiem więc, w którą alejkę powinienem
skręcić, aby się tam dostać” - wyjaśnia Rafał Rudnicki, Technical Sales Executive
w Cybercom Poland.
Parkowanie w centrach miast czy w zatłoczonych dzielnicach biznesowych przysparza
kierowcom problemów niezależnie od pory dnia. W tym kontekście systemy do
zarządzania miejscami postojowymi w czasie rzeczywistym jawią się jako rozwiązanie,
które ułatwia życie i pomaga zaoszczędzić czas. Technologia firmy Cybercom Poland,
stworzona przy współpracy z Intelem, wykorzystuje Internet rzeczy, by rozwiązać
problem parkowania, codziennie uprzykrzający życie kierowcom na całym świecie.
Wyzwania
Klasyczny duży parking obok biurowca lub pod nim skonstruowany jest
z ponumerowanych miejsc postojowych i prowadzącej do nich sieci dróg dojazdowych.
Od momentu wjazdu do garażu kierowca musi wybrać jedną z nich, następnie przejeżdża
powoli w poszukiwaniu wolnego miejsca, niekiedy pokonując drogę kilkukrotnie dłuższą,
niż to konieczne.
Obecnie tysiące firm i instytucji publicznych, udostępniających parkingi dla pracowników
i gości, próbuje zagwarantować im dostępność miejsc i sprawić, by korzystanie
z parkingu było jak najwygodniejsze. Kluczem do sukcesu jest szybki dostęp do
informacji oraz nowoczesne oprogramowanie. Rozwiązaniem, które łączy te elementy
w sprawnie działającą całość, jest Cybercom Smart Parking, korzystające
z dobrodziejstwa technologii Internetu rzeczy.
Rozwiązanie
W rozwiązaniu Cybercom Smart Parking do uzyskania informacji o wykorzystaniu miejsc
parkingowych stosowana jest dedykowana sieć bezprzewodowa, do której dołączone są
kontrolery oraz sensory. Dzięki najnowszym technologiom Intela, oba te elementy można
było zbudować w oparciu o tę samą platformę systemową.
„Stacje bazowe powstały przy wykorzystaniu miniaturowych komputerów Intel NUC,
opartych na procesorach Intel Atom, zaś końcówki sensorowe działają na najnowszych
kontrolerach Intel Quark. Kod opracowany pod kątem jednego z tych urządzeń będzie
mógł pracować na innym, bez znaczących prac programistycznych i ponownej kompilacji
na kod maszynowy. Uzyskujemy dzięki temu prostotę budowania aplikacji oraz ochronę
inwestycji. Rozwiązanie Cybercom Smart Parking doskonale sprawdza się na co dzień,
o czym mają okazję przekonać się pracownicy i goście warszawskiego biura Intela, gdzie
z powodzeniem korzystamy z tego systemu” – mówi Krzysztof Jonak, dyrektor Intela
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Studium przypadku | Cybercom Smart Parking: inteligentny parking IoT oparty na technologii Intela
Informacje pozyskane z sieci czujników trafiają do warstwy
analitycznej, która również pracuje na platformie Intela x86.
Oprogramowanie znajduje wolne miejsca parkingowe, wylicza
najbliższą drogę dojazdu i udostępnia te informacje do aplikacji
instalowanej na smartfonie. Dzięki precyzyjnej lokalizacji za
pomocą odbiorników GPS oraz identyfikacji samochodu, kierowca
tuż przed wjazdem na parking pozna przydzielone mu miejsce,
a także wiodącą do niego najprostszą trasę.
System Cybercom Smart Parking tworzą
cztery elementy:
Aplikacja mobilna – to najważniejszy i jedyny widoczny dla
użytkownika element systemu Cybercom Smart Parking.
Po uruchomieniu aplikacja dostarcza informacji o wolnych
miejscach parkingowych, ale tylko wtedy, gdy użytkownik
znajdzie się w pobliżu parkingu. Oprogramowanie wykorzystuje
standardowe wyposażenie dzisiejszych smartfonów i działa
w oparciu o tzw. geofencing, czyli funkcjonalność pozwalającą
na ograniczenie działania do określonej lokalizacji. Aplikacja
dostępna jest obecnie w wersjach dla systemów Android oraz iOS.
Sieć czujników – wykorzystywana do przekazywania informacji
o zajętych i wolnych miejscach. Czujniki na bieżąco monitorują
stan dostępności miejsc parkingowych, a gromadzone przy
ich wykorzystaniu dane są przekazywane do centralnego
repozytorium danych. Sieć czujników wykorzystuje układy
Intel Quark.
Serwery back-end – pozyskane z czujników dane o dostępności
miejsc parkingowych są składowane w bazie danych i analizowane
pod kątem dostarczenia informacji do aplikacji mobilnej.
Odpowiadają za to właśnie serwery back-end, z którymi łączy
się aplikacja mobilna oraz aplikacje służące do zarządzania
parkingami. Serwery działają na platformie Intel x64.
Aplikacja front-end – jest istotna dla osób zarządzających
parkingiem. Umożliwia zarządzanie całym systemem
parkingowym. Jej zadanie spełniać mogą również dedykowane,
zintegrowane z systemem back-end wyświetlacze sygnalizujące
obecny stan dostępności miejsc parkingowych w każdej ze stref.
Wyświetlacze te mogą być instalowane także przy alejkach
parkingowych.
z e-mailowym zaproszeniem na spotkanie przesyłał także link do
rezerwacji miejsca postojowego. Link jest skojarzony
ze spotkaniem, a zatem rezerwacja parkingu obejmie samochód
o wskazanym numerze rejestracyjnym. Będzie ona ponadto
aktywna tylko ustalonego dnia o wskazanej godzinie, na czas
spotkania, choć oczywiście z pewną rezerwą czasową. Tę ideę
można dodatkowo rozwinąć, oferując wynajęcie parkingu
w formie usługi, przy wykorzystaniu aplikacji firm zewnętrznych
zintegrowanych z systemem Cybercom Smart Parking.
„W przyszłości wolne miejsca parkingowe w biurowcach będą
mogły zasilić pulę parkingów miejskich. Byłaby to usługa podobna
do Ubera. W godzinach wieczornych, gdy biurowce są puste,
można będzie otworzyć dostęp dla mieszkańców okolicznych
budynków. Osobna aplikacja umożliwiałaby dokonywanie
płatności za pomocą karty kredytowej. Gdy samochód wjedzie
na parking i jest zarejestrowany w systemie, mógłby z takiego
parkingu skorzystać. Opłaty byłyby naliczane automatycznie przy
wyjeździe” – prognozuje Rafał Rudnicki.
Cybercom Smart Parking – w skrócie
• Informacje pozyskane z sieci czujników, które wykrywają, gdy
miejsce parkingowe zostaje zajęte, są przesyłane poprzez
specjalnie skonstruowaną sieć transmisji danych LoRa do
warstwy analitycznej.
• Oprogramowanie wyszukuje wolne miejsca parkingowe, oblicza
najprostszą drogę dojazdu i udostępnia te informacje do aplikacji
instalowanej na smartfonie.
• Dzięki precyzyjnej lokalizacji za pomocą odbiorników GPS oraz
identyfikacji samochodu kierowca tuż przed wjazdem na parking
pozna przydzielone mu miejsce, a także najprostszą do drogę,
która do niego prowadzi.
• Rozwiązanie działa równie dobrze w przypadku parkingów
wielkopowierzchniowych, jednopoziomowych,
jak i wielopiętrowych.
• Dzięki użyciu sieci LoRa transmisja danych odbywa się przy
minimalnym zużyciu energii, w bardzo efektywny sposób
i nie wymaga zakupu żadnej zewnętrznej usługi od operatora
telekomunikacyjnego.
Efekty
Cybercom Smart Parking to korzyści dla:
Rozwiązanie Cybercom Smart Parking tworzy kompletny system
kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi w centrach
handlowych, biurowcach, parkingach wielkopowierzchniowych
i podobnych miejscach. Oprogramowanie wykorzystuje systemy
lokalizacji wbudowane w smartfony do określenia obecności
kierowców w bezpośredniej bliskości parkingu. System pozwala
także na identyfikację oraz kontrolę dostępu i rezerwację miejsc
dla gości. Miejsca parkingowe można przydzielać konkretnym
najemcom, obsługiwać użytkowników, zastosować w praktyce
dynamiczny przydział wolnych miejsc, zależnie od aktualnego
wykorzystania. Dzięki temu rozwiązaniu wolne miejsca
parkingowe należące do prywatnych przedsiębiorstw mogą
w przyszłości zasilić pulę miejsc miejskiego parkingu, np. po
godzinach pracy biura.
• w łaścicieli i administratorów budynków, którzy zyskują dzięki
optymalizacji wykorzystania miejsc parkingowych;
Ideę inteligentnego parkingu można dalej rozwijać dzięki
integracji z korporacyjnymi systemami IT. Technologia pozwala na
przydzielenie osobnej puli miejsc parkingowych gościom firmy.
System może działać w taki sposób, aby razem
• firm wynajmujących powierzchnię biurową, dla których
zapewnione będą stałe miejsca, wtedy, gdy są potrzebne;
• stałych użytkowników parkingów, którzy będą mogli parkować
na wybranych przez siebie miejscach;
• gości, którzy o wiele szybciej trafią do wolnych miejsc
parkingowych.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje na temat rozwiązań Intela dla Internetu
rzeczy, a także projektów realizowanych wspólnie z partnerami
z całego świata, dostępne są na stronie www.intel.pl/itcenter.
Copyright © 2016, Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel, logo Intel, Atom i Quark są znakami towarowymi
Intel Corporation w USA i innych krajach.
*Pozostałe nazwy oraz marki mogą być własnością innych firm.
Download